Εἰ μὲν ἐπ' ἀμφοτέροισιν, Ἔρως, ἴσα τόξα τιταίνεις, εἶ θεός (Rufinus, Greek Anthology 5.97) → If, Eros, you're stretching your bow at both equally, then you're a god.

Anticowboyism

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 2
ειμενεπα μφοτεροι σινερωσις ατοξατιται νεισειθεος

I have this text engraved in a square on a piece of pottery. There are obviously many spaces missing, which makes it difficult to translate. Knowing nothing about Greek language, I have arrived at these breaks:

ει μεν επ αμφοτε ροι σ ινερ ωσι ς α τοξ α τιτ αι νει σ ει θεος

Which google translates as such:

if hand on arm's Conditions in Inner As a toxin may be one a titanium TAKES century to where God

Clearly this is incorrect. I greatly appreciate any help!

Thank you.
« Last Edit: 04 Dec, 2013, 09:58:28 by billberg23 »


billberg23

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6318
  • Gender:Male
 • Words ail me.
For future reference, Anticowboyism, Google and other on-line machine translators can't handle ancient Greek.  For that, you have to come to us, as you very sensibly did.
Here is the complete two-line epigram by the early Byzantine poet Rufinus:

Εἰ μὲν ἐπ' ἀμφοτέροισιν, Ἔρως, ἴσα τόξα τιταίνεις,
 εἶ θεός· εἰ δὲ ῥέπεις πρὸς μέρος, οὐ θεὸς εἶ.
"If, Eros, you're stretching your bow at both equally,
then you're a god; but if you're tending to one side or the other, you're no god!"

— thus warning the love god to be fair.
We'd like to know, Anticowboyism, where your pottery comes from, and its date.  And welcome to the Forum!
« Last Edit: 04 Dec, 2013, 10:15:49 by billberg23 »Anticowboyism

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 2
Thank you for the amazingly swift response!

This work of pottery is a modern reproduction, unfortunately. From the Yria studio on Paros. Dated 2006. It is in the style of a square Byzantium serving plate.


 

Search Tools