Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ) → Public Corporation for the Construction of Hospital Units

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 826923
    • Gender:Male
  • point d’amour
Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ) → Public Corporation for the Construction of Hospital Units

http://www.depanom.gr

Η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων ιδρύθηκε το 1983 και από το 1999 αποτελεί Ανώνυμη Εταιρεία. Aπό την ίδρυση της έως σήμερα έχει ως βασικό στόχο την εξασφάλιση υποδομών στον τομέα της Υγείας και της Πρόνοιας. Το φάσμα των δραστηριοτήτων της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. αφορά στη μελέτη, κατασκευή και στον εξοπλισμό εγκαταστάσεων υγείας και πρόνοιας, προκειμένου να επιτευχθούν αποτελεσματικά οι στρατηγικοί στόχοι του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Προς την κατεύθυνση αυτή δραστηριοποιείται για περισσότερο από δύο δεκαετίες. Η ανάληψη οποιουδήποτε έργου της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. γίνεται κατόπιν σχετικής εντολής ανάθεσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με βάση την εντολή αυτή, αρχίζει η διαδικασία υλοποίησης του έργου.

Η ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Το προσωπικό της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. έχοντας τεχνική και επιστημονική κατάρτιση υψηλής εξειδίκευσης έχει συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην χώρα μας.

Η υλοποίηση κάθε έργου της ΔΕΠΑΝΟΜ γίνεται μετά από σχετική εντολή ανάθεσης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 

Search Tools