εἰργάζοντο λογάδην φέροντες λίθους καὶ ξυνετίθεσαν ὡς ἕκαστόν τι ξυμβαίνοι -> they went to work bringing the stones as they picked them out and put them together as each one happened to fit

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 818420
    • Gender:Male
  • point d’amour
εἰργάζοντο λογάδην φέροντες λίθους καὶ ξυνετίθεσαν ὡς ἕκαστόν τι ξυμβαίνοι -> they went to work bringing the stones as they picked them out (lit. "eyeballing them": cf. λογάδες "whites of the eyes") and put them together as each one happened [to fit] (Thucydides 4.4.2.3) 
« Last Edit: 07 Jan, 2021, 03:53:46 by billberg23 »


 

Search Tools