οὔτ' ἐν φθιμένοις οὔτ' ἐν ζωοῖσιν ἀριθμουμένη, χωρὶς δή τινα τῶνδ' ἔχουσα μοῖραν –> neither among the dead nor the living do I count myself, having a lot apart from these

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 852008
    • Gender:Male
  • point d’amour

ἑπτὰ ματέρες ἑπτὰ κούρους ἐγεινάμεθ᾽ αἱ ταλαίπωροι κλεινοτάτους ἐν Ἀργείοις: καὶ νῦν ἄπαις ἄτεκνος γηράσκω δυστανοτάτως, οὔτ᾽ ἐν φθιμένοις οὔτ᾽ ἐν ζωοῖσιν †ἀριθμουμένη†, χωρὶς δή τινα τῶνδ᾽ ἔχουσα μοῖραν.


The seven noblest sons in Argos once we had, we seven hapless mothers; but now my sons are dead, I have no child, and old age comes to me piteously; neither among the dead nor the living do I count myself, having a lot apart from these.

Euripides,  Suppliants, line 963

Nous étions sept mères, qui avions enfanté sept fils, illustres entre tous les Argiens ; et maintenant, sans enfants, je vieillis dans l'abandon le plus misérable, ne comptant ni parmi les morts, ni parmi les vivants; ma destinée s'achève en dehors des uns et des autres.
Euripide, Les Suppliantes (bilingue)
« Last Edit: 20 May, 2023, 17:09:50 by spiros »


 

Search Tools