σύ με μαστροπεύσεις πρὸς τὴν πόλιν → so you intend acting the procurer

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 824309
    • Gender:Male
  • point d’amour
σύ με μαστροπεύσεις πρὸς τὴν πόλιν → lit., "you'll seduce me to the polis"


οἱ μὲν δὴ ἄλλοι περὶ τῶν ῥηθέντων διελέγοντο, ὁ δ᾽ Αὐτόλυκος κατεθεᾶτο τὸν Καλλίαν. καὶ ὁ Καλλίας δὲ παρορῶν εἰς ἐκεῖνον εἶπεν: οὐκοῦν σύ με, ὦ Σώκρατες, μαστροπεύσεις πρὸς τὴν πόλιν, ὅπως πράττω τὰ πολιτικὰ καὶ ἀεὶ ἀρεστὸς ὦ αὐτῇ;


The rest of the company now engaged in a discussion of the views propounded by Socrates; but Autolycus kept his eyes fixed on Callias. And Callias, addressing Socrates, but looking beyond him and returning the gaze of Autolycus, said: “So you intend acting the procurer, do you, Socrates, to bring me to the attention of the commonwealth, so that I may enter politics, and the state may always look upon me with favour?”


Xenophon,  Symposium, chapter 8, section 42

mi porterai a prostituirmi nei confronti della città
Dizionario di scurrilità ed insulti in greco antico - Αρχαιοελληνικό ιταλικό λεξικό βωμολοχιών.
« Last Edit: 13 May, 2021, 14:42:57 by billberg23 »


 

Search Tools