Κρόνου καὶ Ἰαπετοῦ ἀρχαιότερος → more ancient than Cronos and Iapetus, ante-preadamite, antediluvian

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 824309
    • Gender:Male
  • point d’amour
Κρόνου καὶ Ἰαπετοῦ ἀρχαιότερός → older than Cronos and Iapetus, ante-preadamite, antediluvian


Φημὶ οὖν ἐγὼ πάντων θεῶν εὐδαιμόνων ὄντων Ἔρωτα, εἰ θέμις καὶ ἀνεμέσητον εἰπεῖν, εὐδαιμονέστατον εἶναι αὐτῶν, κάλλιστον ὄντα καὶ ἄριστον. ἔστι δὲ κάλλιστος ὢν τοιόσδε. πρῶτον μὲν νεώτατος θεῶν, ὦ Φαῖδρε. μέγα δὲ τεκμήριον Bτῷ λόγῳ αὐτὸς παρέχεται, φεύγων φυγῇ τὸ γῆρας, ταχὺ ὂν δῆλον ὅτι· θᾶττον γοῦν τοῦ δέοντος ἡμῖν προσέρχεται. ὃ δὴ πέφυκεν Ἔρως μισεῖν καὶ οὐδ᾿ ἐντὸς πολλοῦ πλησιάζειν. μετὰ δὲ νέων ἀεὶ σύνεστί τε καὶ ἔστιν· ὁ γὰρ παλαιὸς λόγος εὖ ἔχει, ὡς ὅμοιον ὁμοίῳ ἀεὶ πελαζει. ἐγὼ δὲ Φαίδρῳ πολλὰ ἄλλα ὁμολογῶν τοῦτο οὐχ ὁμολογῶ, ὡς Ἔρως Κρόνου καὶ Ἰαπετοῦ ἀρχαιότερός ἐστιν, ἀλλὰ φημὶ νεώτατον αὐτὸν εἶναι θεῶν καὶ ἀεὶ νέον, τὰ Cδὲ παλαιὰ πράγματα περὶ θεούς, ἃ Ἡσίοδος καὶ Παρμενίδης λέγουσιν


So I say that, while all gods are blissful, Love—with no irreverence or offence be it spoken—is the most blissful, as being the most beautiful and the best. How most beautiful, I will explain. First of all, Phaedrus, he is youngest of the gods. He himself supplies clear evidence of this; for he flies and flees from old age—a swift thing obviously, since it gains on us too quickly for our liking. Love hates it by nature, and refuses to come within any distance of it. He is ever consorting with the young, and such also is he: well says the old saw,’ Like and like together strike.’ And though in much else I agree with Phaedrus, in this I agree not, that Love by his account is more ancient than Cronos and Iapetus2: I say he is youngest of the gods and ever young, while those early dealings with the gods which Hesiod3 and Parmenides relate


https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KlJM0n0yVcEJ:https://www.loebclassics.com/view/plato_philosopher-symposium/1925/pb_LCL166.153.xml+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=gr

Κρόνου καὶ Ἰαπετοῦ ἀρχαιότερός. A proverbial expression to denote the “ne plus ultra” of antiquity: cp. Moeris p. 200 Ἰαπετός: ἀντὶ τοῦ γέρων. καὶ Τίθωνος καὶ Κρόνος: ἐπὶ τῶν γερόντων: Lucian dial. deor. 2. 1; Ar. Nub. 398, Plut. 581. Cronus and Iapetus were both Titans, sons of Uranus and Gê (Hes. Th. 507), and imprisoned together in Tartarus (Il. VIII. 479). Iapetus was father of Prometheus, and grandfather of Deucalion, the Greek “Adam”: hence “older than Iapetus” might be rendered “ante-preadamite.”
R. G. Bury,  The Symposium of Plato, section 195B
« Last Edit: 13 May, 2021, 17:34:21 by billberg23 »


 

Search Tools