χειροπαλαιστής → arm wrestler, armwrestler

 

Search Tools