κρῖναι δὲ λόγῳ → judge by reason, decide by argument

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 833896
    • Gender:Male
  • point d’amour
κρῖναι δὲ λόγῳ πολύδηριν ἔλεγχον ἐξ ἐμέθεν ῥηθέντα → judge by reason the too much contested argument which has been given by me
Diogenes Laertius,  Lives of Eminent Philosophers, Θ, Κεφ. γ᾽. ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ

κρῖναι λόγῳ
κρίναι λόγω

οὐ γὰρ μήποτε τοῦτο δαμῇ εἶναι μὴ ἐόντα· ἀλλὰ σὺ τῆσδ’ ἀφ’ ὁδοῦ διζήσιος εἶργε νόημα μηδέ σ’ ἔθος πολύπειρον ὁδὸν κατὰ τήνδε βιάσθω νωμᾶν ἄσκοπον ὄμμα καὶ ἠχήεσσαν ἀκουήν καὶ γλῶσσαν, κρῖναι δὲ λόγῳ πολύδηριν ἔλεγχον ἐξ ἐμέθεν ῥηθέντα.
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cDc4PDOffnQJ:https://www.loebclassics.com/view/parmenides-doctrine/2016/pb_LCL528.43.xml+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=gr
« Last Edit: 19 Sep, 2021, 16:21:12 by spiros »


 

Search Tools