διάμεση ηλικία → âge médian

Frederique

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 80213
    • Gender:Female
  • Creative, Hardworking and Able!
διάμεση ηλικία → âge médian

«Στις ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες, η διάμεση ηλικία προβλέπεται να αυξηθεί από τα 18 έτη το 2000 μόλις στα 26 έτη το 2050. Αντίθετα, το σύνολο των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών μπορεί να αναμένει αύξηση από τα 24 στα 35 έτη».

«Dans les pays les moins développés, l'âge médian ne devrait passer, selon les prévisions, que de 18 ans en 2000 à 26 ans en 2050. En revanche, les pays moins développés, dans leur ensemble, peuvent s'attendre à ce que l'âge médian passe de 24 à 35 ans».

Eur-lexCommunicate. Explore potentials. Find solutions.


 

Search Tools