Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς –> holy God, holy Mighty, holy Immortal, have mercy on us

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 852456
    • Gender:Male
  • point d’amour
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς –> Holy God, holy Mighty, holy Immortal, have mercy on us

In Latin:

Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, miserere nobis.

In English - Literal Translation:

Holy God, Holy Strong, Holy Immortal, have mercy on us.

In English - Common Liturgical Translation:

Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us.

In Aramaic:

ܩܕܝܫܬ ܐܠܗܐ܆ ܩܕܝܫܬ ܚܝܠܬܢܐ܆ ܩܕܝܫܬ ܠܐ ܡܝܘܬܐ܆ ܐܬܪܚܡܥܠܝܢ

Qadišat Aloho, qadišat ḥaylṯono qadišat lo moyuṯo eṯraḥam ʿalayn.
Trisagion - Wikipedia
« Last Edit: 08 Jun, 2023, 09:12:01 by spiros »


 

Search Tools