Ω πολίται, μη έχετε άλλα μεν ρήματα άλλα δε νοήματα. Πού μοι τα ρόδα, πού μοι τα ία.

Guest · 2 · 1821

katy20

  • Guest
I found these two phrases. I can understand some ancient greek, but this one is really difficult for me cause I'm not Greek. Can someone help me with that?
« Last Edit: 23 Oct, 2007, 02:46:51 by billberg23 »


billberg23

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 6311
    • Gender:Male
  • Words ail me.
(Katy, we need to emend δεν to μεν.)
Roughly: "O citizens, don't speak one way and think another way" and "Where are my roses, where are my violets?"
Can you tell us where you found these phrases?
« Last Edit: 23 Oct, 2007, 03:21:46 by billberg23 » 

Search Tools