Ιερά Αγιοταφιτική Αδελφότητα → Братство Святого Гроба, Святогробское братство, Хранители Святого Гроба

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 824612
    • Gender:Male
  • point d’amour
Ιερά Αγιοταφιτική Αδελφότητα → Братство Святого Гроба
Ἡ Ἱερά Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης
αγιοταφίτες
Ιερά Αγιοταφιτική Αδελφότητα → Agiotaphites, Brotherhood of the Holy Sepulchre, Holy Community of the All-Holy Sepulchre


 

Search Tools