ανεπίχριστο σκυρόδεμα → decorative concrete, exposed concrete, face concrete, facing concrete, fairfaced concrete, fair-faced concrete, béton brut

 

Search Tools