Θέλετε να μετατρέψετε πολυτονικό κείμενο σε μονοτονικό; Χρησιμοποιήστε τη δωρεάν online εφαρμογή του Translatum.

spiros · 2 · 24032

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 853832
    • Gender:Male
  • point d’amour
Θέλετε να μετατρέψετε πολυτονικό κείμενο σε μονοτονικό; Χρησιμοποιήστε τη δωρεάν online εφαρμογή του Translatum.

Δημιουργήσαμε μια εφαρμογή που σας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέπετε πολυτονικό κείμενο σε μονοτονικό εύκολα και γρήγορα, και προπαντός, δωρεάν.

Η εφαρμογή δέχεται μόνο σωστά διαμορφωμένο πολυτονικό κείμενο κωδικοποίησης UTF-8. Τι σημαίνει αυτό;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι αναπαραγωγής πολυτονικού κειμένου, πολλοί εξ αυτών δεν τηρούν πρότυπα. Π.χ. μπορεί να έχετε δει πολυτονικό κείμενο όπου οι τόνοι και τα πνεύματα να μην είναι ενσωματωμένα στον χαρακτήρα, αλλά να είναι 2 ή 3 χαρακτήρες μαζί με το φωνήεν. Π.χ.

῎Α

Αν δοκιμάσετε να το επιλέξετε, θα δείτε ότι πρόκειται για δύο χαρακτήρες και όχι έναν. Το σωστό θα ήταν:Επίσης, εκτός από το UTF-8 υπάρχουν πολλά άλλα είδη κωδικοποιήσεων πολυτονικού κειμένου, π.χ. SGREEK, GreekKeys, SMK GreekKeys, Super Greek, κ.ά. (Όλα αυτά τα μετατρέπει σε UTF-8 ο ακριβούτσικος Επαγγελματικός Πολυτονιστής της Ματζέντα).

Επομένως, το εργαλείο του Translatum μετατρέπει μόνο σωστά διαμορφωμένο πολυτονικό κείμενο κωδικοποίησης UTF-8.

Επίσης, όχι μόνο δεν σας ζητάμε να είστε «συνδεδεμένοι» στον ιστότοπο για να το χρησιμοποιήσετε, αλλά σας δίνουμε τη δυνατότητα να ενσωματώσετε τη λειτουργία στον δικό σας ιστότοπο, δωρεάν, αντιγράφοντας τον κώδικα που βρίσκεται στο τέλος της σελίδας.

Παράδειγμα μετατροπής της εφαρμογής


Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς
αγιασθήτω το όνομά σου
ελθέτω η βασιλεία σου
γενηθήτω το θέλημά σου,
ως εν ουρανώ και επί της γης
τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον
και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,
ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών
και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,
αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.
Κώδικας ενσωμάτωσης σε τρίτο ιστότοπο (για διαχειριστές ιστότοπων)

Code: [Select]
<script>
<!--
document.write(unescape("%3Cscript%20src%3D%22http%3A//www.translatum.gr/converter/p2m/p2m.js%22%20type%3D%22text/javascript%22%3E%3C/script%3E%0A%3Cform%20action%3D%22http%3A//www.translatum.gr/converter/p2m/polytonic-to-monotonic.php%22%20method%3D%22post%22%20accept-charset%3D%22utf-8%22%3E%0A%09%3Ctextarea%20class%3D%22p2m-message%22%20tabindex%3D%222%22%20cols%3D%2239%22%20rows%3D%224%22%20name%3D%22p2m_message%22%20id%3D%22p2m_message%22%20maxlength%3D%221000%22%3E%3C/textarea%3E%3Cbr%20/%3E%0A%09%3Cinput%20type%3D%22submit%22%20value%3D%22Process%22%20name%3D%22p2m-send%22%20id%3D%22p2m-send%22%20tabindex%3D%223%22%3E%0A%09%3Cp%20class%3D%22max-chars%22%3EPlease%20note%20that%20this%20form%20will%20only%20process%201000%20characters.%3C/p%3E%0A%09%3Cp%3E%0A%09%09%3Ca%20href%3D%22http%3A//www.translatum.gr/converter/p2m/polytonic-to-monotonic.php%22%3EPolytonic%20to%20monotonic%20converter.%3C/a%3E%3Cbr%20/%3E%0A%09%09Powered%20by%20%3Ca%20href%3D%22http%3A//www.translatum.gr%22%3Etranslatum.gr%3C/a%3E%0A%09%3C/p%3E%0A%3C/form%3E"));
//--
</script>
« Last Edit: 21 Nov, 2022, 10:32:29 by spiros »
 

Search Tools