πουλάω την ψυχή μου στο διάβολο → sell one's soul, sell one's soul to the devil

 

Search Tools