Το πρόθημα ανα- στις νεοελληνικές διαλέκτους → The prefix ana- in modern Greek dialects

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 855312
    • Gender:Male
  • point d’amour
«Το πρόθημα ανα- στις νεοελληνικές διαλέκτους → The prefix ana- in modern Greek dialects

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τις σημασίες του προθήματος ανα- στη νεοελληνική και στις διαλέκτους της καθώς και τις μορφές που αυτό εμφανίζει. Ακόμη, εξετάζονται οι μορφές του στερητικού προθήματος α- στην νεοελληνική και στις διαλέκτους της. Επίσης, οι μορφές του επιρρήματος ανω- και η γεωγραφική κατανομή τους. Τέλος, οι μορφές του στερητικού προθήματος α- τόσο οι κληρονομημένες από την αρχαία ελληνική (α-αν-) όσο και οι νέες (ανα-, ανε-, ανη-) συγκρίνονται όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή τους με τις ομώνυμες μορφές του προθήματος ανα-, και διαπιστώνεται ότι εκεί που είναι έντονη η παρουσία μίας από τις μορφές του στερητικού (α-, αν-, ανα-, ανε-, ανη-) υπάρχει η τάση επιλογής μιας διαφορετικής μορφής για το πρόθημα ανα- (ανα-, ανε-, ανη-, να-, νε- ή νη-) για να αποφευχθεί η ομωνυμία. Το υλικό αντλείται από το Ι.Λ, αλλά και από την παλαιότερη εργασία του Παπαναστασίου (Παπαναστασίου 2011)
— Προδρομίδου Στυλιανή-Άννα
« Last Edit: 19 Nov, 2022, 20:18:58 by spiros »


 

Search Tools