Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) → Conseil national de la radio et de la télévision (ESR)

Frederique

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 80223
    • Gender:Female
  • Creative, Hardworking and Able!
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) → Conseil national de la radio et de la télévision (ESR)

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ιδρύθηκε το 1989 και εδρεύει στην Αθήνα. Ο σκοπός του ήταν να επιβλέπει τον ραδιοτηλεοπτικό τομέα και να λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους δημοσιογράφους. Στην πραγματικότητα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης παρέμεινε παθητικό ή θα μπορούσαμε να πούμε πως ήταν τελείως απών από όλα τα δημοσιογραφικά ζητήματα που τείθονταν στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης παρήγαγε τέσσερις κώδικες για τους όρους λειτουργίας των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών στην Ελλάδα: έναν για την διαφήμιση, έναν κώδικα δεοντολογίας δημοσιογράφων έναν για τα προγράμματα που επιτρέπεται να παρουσιάζονται και έναν για την κατανομή των συχνοτήτων και τους όρους τεχνικής χρήσης τους από τους αδειούχους σταθμούς. Δραστηριοποιήθηκε πιο έντονα το 1995-1996 επιβάλλοντας πρόστιμα σε μερικούς σταθμούς, τα οποία δεν έγιναν όμως δεκτά από τον τότε αρμόδιο υπουργό.[...]
[Βικιπαίδεια]

[...]«La télévision numérique par satellite est le plus grand changement effectué dans le secteur traditionnel des mass média en Grèce. L’adoption de la loi 2644/98 sur les services de terre et ceux par satellite ouvre la voie au développement de la télévision numérique terrestre et par satellite.

Ces dernières années, le gouvernement grec a pris des initiatives importantes dans le domaine de la politique législative audiovisuelle. Ces initiatives reflètent le besoin de régler les nouveaux systèmes de radiodiffusion et de télévision, de préserver les principes fondamentaux telles que la protection des mineurs et la dignité humaine ainsi que de renforcer le rôle et les pouvoirs du Conseil national de la radio et de la télévision (ESR), instauré en tant qu’autorité indépendante. Le ESR est responsable de renouveler ou de retirer des licences, de garantir la transparence économique, le pluralisme et la qualité des services radiophoniques et télévisuels, ainsi que d’imposer des sanctions administratives aux stations ou chaînes, considérées comme ayant failli à leurs obligations.[...]
»
http://www.amb-grece.fr/medias/medias.htm
Communicate. Explore potentials. Find solutions.


 

Search Tools