θερμοηλεκτρικός σταθμός (ΘΗΣ) → centrale à cogénération

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 824553
  • Gender:Male
 • point d’amour
θερμοηλεκτρικός σταθμός (ΘΗΣ)centrale à cogénération

Source: Glossaires de la Communauté européenne

La cogénération (ou « co-génération ») est un principe de production simultanée d'électricité et de chaleur, la chaleur étant issue de la production électrique ou l'inverse. Au sens plus large, l'énergie électrique peut être remplacée par l'énergie mécanique. Ces systèmes sont à haut rendement (de 80 % à 90 % en général) bien que le sens de ce rendement doit être considéré avec précaution. Un cogénérateur valorise l'énergie thermique produite.

Unité de cogénération d'une usine de sucre de canne valorisant un déchet (la bagasse) comme combustible près de Saint-Louis (Île de la Réunion). Du gaz de méthanisation aurait aussi pu être utilisé en produisant un résidu utile comme amendement. Ici la matière organique et les minéraux sont en grande partie perdus pour le sol. Le process permet de récupérer aussi ce qu'on nomme "l'écume" ou boue résiduelle qui, combinée avec la chaux utilisée pour clarifier le jus, permet de constituer un fertilisant approprié aux sols réunionnais. Cette écume est restituée aux planteurs qui viennent s'approvisionner à l'usine pour l'épandre dans leurs champs. La filière est à ce titre un modèle de cogénération quasi parfait.
La cogénération fait partie des techniques les plus efficaces énergétiquement pour l'utilisation des énergies fossiles et renouvelables.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cog%C3%A9n%C3%A9ration
« Last Edit: 28 Jul, 2013, 10:45:53 by Frederique »


Frederique

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 80223
  • Gender:Female
 • Creative, Hardworking and Able!
[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
θερμοηλεκτρικός -ή -ό [θermoilektrikós] Ε1 : 1. που έχει σχέση με το θερμοηλεκτρισμό: Θερμοηλεκτρικά φαινόμενα. 2. που στηρίζεται στις αρχές του θερμοηλεκτρισμού: ~ σταθμός, εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη μέθοδο της μετατροπής της θερμικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Θερμοηλεκτρική ενέργεια.
[λόγ. < γαλλ. thermo-électrique < thermo- = θερμο- + électrique = ηλεκτρικός]

Communicate. Explore potentials. Find solutions. 

Search Tools