γενικός επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης (ΓΕΔΔ) → inspecteur général de l'Administration Publique, inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire (IGAME)

 

Search Tools