Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) → normes internationales d'information financière

Frederique

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 80223
    • Gender:Female
  • Creative, Hardworking and Able!
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)normes internationales d'information financière

Les normes internationales d'information financière, plus connues au sein de la profession comptable et financière sous leur nom anglais de International Financial Reporting Standards ou IFRS sont des normes comptables, élaborées par le Bureau des standards comptables internationaux (International Accounting Standards Board ou IASB en anglais) destinées aux entreprises cotées ou faisant appel à des investisseurs afin d’harmoniser la présentation et la clarté de leurs états financiers.
International Financial Reporting Standards - WikipédiaΒλέπε και: https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=154032.0
« Last Edit: 05 Dec, 2013, 14:28:14 by spiros »
Communicate. Explore potentials. Find solutions.


 

Search Tools