μετατροπέας αναλογικού σήματος σε ψηφιακό → convertisseur analogique numérique (CAN), convertisseur A/N

Frederique

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 80219
    • Gender:Female
  • Creative, Hardworking and Able!
μετατροπέας αναλογικού σήματος σε ψηφιακόConvertisseur Analogique Numérique (CAN)convertisseur A/N

Un convertisseur analogique-numérique (CAN, parfois convertisseur A/N), ou en anglais ADC pour (Analog to Digital Converter) ou plus simplement (en) A/D , est un montage électronique dont la fonction est de traduire une grandeur analogique en une valeur numérique (codée sur plusieurs bits), proportionnelle au rapport entre la grandeur analogique d'entrée et la valeur maximum du signal.
Le signal converti est le plus souvent une tension électrique.
Il existe plusieurs techniques pour convertir un signal analogique en signal numérique. Elles sont classées ici dans l'ordre de la moins rapide à la plus rapide.


https://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_analogique-num%C3%A9rique
« Last Edit: 31 Jul, 2013, 12:08:41 by spiros »
Communicate. Explore potentials. Find solutions.


 

Search Tools