οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης (Ο.Μ.Σ.Σ.) → colonne vertébrale lombaire

 

Search Tools