Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) → Contrôle du trafic aérien (ΑΤC)

Frederique

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 80223
    • Gender:Female
  • Creative, Hardworking and Able!
Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) → Contrôle du trafic aérien (ΑΤC)

Ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) είναι διεθνής υπηρεσία που προσφέρεται στους αεροναυτιλομένους με κύριο σκοπό την διατήρηση αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των πτήσεων και δευτερεύοντα σκοπό την παροχή πληροφοριών που αφορούν την ασφάλεια των πτήσεων, όπως συνθήκες καιρού, διαθεσιμότητα βοηθημάτων ναυτιλίας και κατάσταση αεροδρομίων.[..]
Βικιπαίδεια

Le contrôle aérien est un ensemble de services rendus par les contrôleurs aériens aux aéronefs  afin d'aider à l'exécution sûre, rapide et efficace des vols. Les services rendus sont au nombre de trois, appelés « services de la navigation aérienne », dans les buts de:
- prévenir les collisions entre les aéronefs et le sol ou les véhicules d'une part, et les collisions en vol entre aéronefs d'autre part (autrefois appelés « abordages »). Il consiste aussi à accélérer et ordonner la circulation aérienne ;
- de fournir les avis et renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace du vol : informations météorologiques, information sur l'état des moyens au sol de navigation, information sur le trafic (quand le service de contrôle n'est pas assuré dans cette zone) ;
- de fournir un service d'alerte pour prévenir les organismes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de secours et de sauvetage, et de prêter à ces organismes le concours nécessaire.[...]
Wikipédia

Communicate. Explore potentials. Find solutions.


 

Search Tools