Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών Παραγωγικότητας (ΔΙΑΔΠ) → Direction pour la Simplification des Procédures de Productivité

sinis_smooth

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 2996
    • Gender:Male
Οι εμφανισθέντες σύμφωνα με την υπ'αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/ΧΧΧΧΧ/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ.Β').

Έχει γίνει μια αναφορά στο https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=3650.0, έχει δοθεί και μια μετάφραση στα αγγλικά ("Directorate for the Simplification of Productivity Procedures"), αλλά δεν γνωρίζω αν πρέπει απλά να μεταγραφεί ή αν πρέπει να μεταφραστεί ως επεξήγηση.

Direction pour la Simplification des Procédures de Productivité η απόδοσή μου.
« Last Edit: 08 Jan, 2011, 10:47:48 by Frederique »


 

Search Tools