πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών → attestation de qualité des plus proches parents

sinis_smooth

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 2996
    • Gender:Male
πιστοποιητικό εγγυτέρων (ή πλησιεστέρων συγγενών) → attestation de qualité des plus proches parents

Προσαρτώνται στο παρόν : γ) το υπ'αριθμ πρωτ. ΧΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2009 πιστοποιητικό του Δήμου Αμαρυνθίων Ευβοίας, από το οποίο προκύπτουν οι εγγύτεροι συγγενείς της άνω αποβιώσασας

Εδώ η συμβολαιογράφος μας το λέει περιγραφικά, αλλά βρήκα υπάρχει με τον τίτλο πιστοποιητικό εγγυτέρων/πλησιεστέρων συγγενών

πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών > Attestation de qualité de plus proche parent
« Last Edit: 30 Sep, 2013, 10:42:59 by spiros »


 

Search Tools