Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της SDL/TRADOS στην ORCO Νοέμβριος/Δεκέμβριος 2005

spiros · 1 · 2225

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 832593
    • Gender:Male
  • point d’amour
TRADOS 7.0 Βασικό Διήμερο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα   16-17/11/05 & 30-01/12/2005


■  Ημερομηνία διεξαγωγής 16-17/11/05 & 30-01/11/05,  διάρκεια 2 ημέρες (9.30πμ - 4.30μμ).

■  Κόστος 300 Euro πλέον 19% ΦΠΑ ανά ατομική συμμετοχή.

■  Δήλωση συμμετοχής έως 11 /11/05 & 25/11/05 αντίστοιχα.
 
■  Απαιτούμενες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου η βασική γνώση του Microsoft Word και του Windows Explorer (εξοικείωση με τις λειτουργίες editing και formatting στο Word και copy/paste των αρχείων στο  Windows Explorer).

Η ORCO στα πλαίσια της συνεργασίας της με την SDL/TRADOS Γερμανίας διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία διευκολύνουν και επισπεύδουν την αποτελεσματική χρήση των μεταφραστικών εργαλείων της SDL/TRADOS.

Τα σεμινάρια αυτά διοργανώνονται στα γραφεία της ORCO και απευθύνονται σε όλους τους χρήστες του Trados.  Η εκπαίδευση  περιλαμβάνει και πρακτική εξάσκηση, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειώνονται βήμα-βήμα με τη λειτουργία των μεταφραστικών εργαλείων της SDL/TRADOS. Το σεμινάρια περιορίζoνται σε μικρές ομάδες (έως 5 άτομα).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την κα Λ. Νικολαΐδη στα τηλέφωνα 210-7236001/2.

Το εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να εξοικειώσει τους μεταφραστές με τις πιο σημαντικές λειτουργίες του Trados 7.0. Περιλαμβάνει εισαγωγή στο λογισμικό MultiTerm iX (terminology database), Translator’s WorkBench (translation database) και WinAlign (creating translation database from existing translated files). Στόχος του σεμιναρίου είναι μετά τη λήξη του οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα παραπάνω προγράμματα για τα μεταφραστικά τους έργα, γνωρίζοντας τις βασικές τους λειτουργίες και τη φιλοσοφία τους. Επίσης, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει παρουσίαση του προγράμματος TagEditor (translation environment for tagged files).


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1.   Το κόστος της εκπαίδευσης περιλαμβάνει ειδικές σημειώσεις, πιστοποιητικό παρακολούθησης εκπαίδευσης και ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα.

2.   Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων για τα σεμινάρια. Σε περίπτωση που αυτός ο αριθμός καλυφθεί, θα υπάρξουν επόμενα σεμινάρια ώστε να ικανοποιηθούν όλοι όσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον.

3.   Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης ικανού αριθμού συμμετοχών για την ανωτέρω ημερομηνία, το σεμινάριο ενδέχεται να ακυρωθεί ή να μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία.

4.   Για εταιρείες & οργανισμούς που θα δηλώσουν περισσότερες από 2 συμμετοχές υπάρχει ειδική τιμή.  Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

TRADOS 7.0 Βασικό Διήμερο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τρεις βασικές ενότητες και μία τέταρτη υπό μορφή παρουσίασης/εξοικείωσης: Translator's Workbench, WinAlign, MultiTerm iX και TagEditor (παρουσίαση).


Translator's Workbench 7.0

Η εφαρμογή Translator's Workbench (αναφέρεται επίσης ως Workbench) είναι ένα σύστημα βάσης δεδομένων το οποίο αποθηκεύει όλες τις μεταφράσεις και επιτρέπει την ανακύκλωσή τους σε μελλοντικά έργα.

Κατά τη διάρκεια της μετάφρασης, οι φράσεις του πρωτότυπου κειμένου αποθηκεύονται μαζί με τις αντίστοιχες φράσεις της γλώσσας προορισμού σε μια μεταφραστική μνήμη. Κάθε φράση προς μετάφραση συγκρίνεται αυτόματα με τις φράσεις στη μεταφραστική μνήμη. Αν βρεθεί η ίδια ή παρόμοια φράση στη μνήμη, προτείνεται στο μεταφραστή η μετάφραση που αποθηκεύτηκε για αυτή τη φράση. Στη συνέχεια ο μεταφραστής μπορεί να επιλέξει είτε να αποδεχθεί την προτεινόμενη μετάφραση ως έχει είτε να την τροποποιήσει. Αυτή η ανακύκλωση των προηγούμενων μεταφράσεων αυξάνει σημαντικά την ταχύτητα επεξεργασίας του κειμένου, τη συνέπεια στην απόδοση και την αποδοτικότητα.

Η μετάφραση των εγγράφων του Word γίνεται στο γνώριμο περιβάλλον του Microsoft Word.  Άλλες μορφές αρχείων μεταφράζονται με το TagEditor.  Το Translator's Workbench λειτουργεί σε συνεργασία με το MultiTerm iX ώστε να γίνεται αναζήτηση όχι μόνο στη μεταφραστική μνήμη αλλά και στο γλωσσάριο ορολογίας του MultiTerm iX που έχει επιλεγεί από το χρήστη.

Θα καλυφθούν τα εξής θέματα:

•   Προετοιμασία του περιβάλλοντος μετάφρασης
•   Δημιουργία μιας καινούργιας μεταφραστικής μνήμης
•   Μετάφραση εγγράφων στο Microsoft Word
•   Ρυθμίσεις για αναγνώριση ορολογίας
•   Εργαλεία μαζικής επεξεργασίας (Analyze, Translate, Clean Up)
•   Μετάφραση ενημερωμένων ή νέων εκδόσεων εγγράφων που έχουν μεταφραστεί προηγουμένως
•   Αναζήτηση στη μεταφραστική μνήμη - Λειτουργία Concordance
•   Συντήρηση μεταφραστικής μνήμης


WinAlign 7.0

Το WinAlign επιτρέπει την ανακύκλωση μεταφράσεων που έχουν γίνει χωρίς τη χρήση τεχνολογίας TRADOS.  Το πρόγραμμα εξετάζει κείμενα στη γλώσσα του πρωτοτύπου και τη γλώσσα προορισμού και συνδέει τις μεμονωμένες πρωτότυπες και μεταφρασμένες φράσεις μεταξύ τους ώστε να δημιουργήσει μεταφραστικές μονάδες. Αφού ελεγχθούν οι συνδέσεις, τα αποτελέσματα αποθηκεύονται σε ένα αρχείο κειμένου και εισάγονται σε μια μεταφραστική μνήμη για χρήση σε επόμενα μεταφραστικά έργα.


Θα καλυφθούν τα εξής θέματα:

•   Προετοιμασία αρχείων
•   Δημιουργία έργου αντιστοίχισης πρωτοτύπου - μετάφρασης
•   Έλεγχος των αποτελεσμάτων της αντιστοίχισης
•   Επεξεργασία του κειμένου
•   Εξαγωγή των αποτελεσμάτων της αντιστοίχισης
•   Εισαγωγή των αποτελεσμάτων της αντιστοίχισης σε μια μεταφραστική μνήμη


MultiTerm iX Workstation

Το MultiTerm iX είναι ένα πρόγραμμα βάσης δεδομένων για τη διαχείριση ορολογίας. Οι καταχωρήσεις συνήθως περιέχουν όρους σε πολλές γλώσσες μαζί με την περιγραφή και τις πληροφορίες ταξινόμησης που θέλει να περιλάβει ο χρήστης. Στη βάση δεδομένων ορολογίας μπορεί να γίνει αναζήτηση για οποιονδήποτε συνδυασμό γλωσσών. Η δομή των βάσεων δεδομένων MultiTerm iX είναι πλήρως προσαρμοζόμενη. Ο χρήστης δημιουργεί τη βάση δεδομένων είτε προσθέτοντας καταχωρήσεις μία-μία ο ίδιος είτε μετατρέποντας και εισάγοντας υπάρχοντα γλωσσάρια.

Αν μεταφράζετε στο Microsoft Word, μπορείτε να προσθέσετε όρους και τις μεταφράσεις τους στη βάση ορολογίας απευθείας από το Word χρησιμοποιώντας τη νέα διασύνδεση MultiTerm iX/Word.

Κατά τη διάρκεια της μετάφρασης, το Translator's Workbench αναζητά αυτόματα στη βάση δεδομένων του MultiTerm iX όρους και τις αντίστοιχες μεταφράσεις τους, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να εισαχθούν στο έγγραφο με το πάτημα ενός κουμπιού.


Θα καλυφθούν τα εξής θέματα:

•   Περιβάλλον MultiTerm iX
•   Μέθοδοι αναζήτησης
•   Πεδία MultiTerm
•   Ιεραρχική δομή μιας καταχώρησης ορολογίας
•   Δημιουργία μιας καινούργιας βάσης δεδομένων ορολογίας
•   Προσθήκη και επεξεργασία καταχωρήσεων στη βάση ορολογίας
•   Προσθήκη όρων απευθείας από το Word
•   Μετατροπή πινάκων ορολογίας στη μορφή MultiTerm iX
« Last Edit: 03 Nov, 2005, 18:38:39 by spiros » 

Search Tools