momentary lapse → στιγμιαίο ολίσθημα, ατυχές σφάλμα, στιγμή τρέλας, στιγμιαίο ατόπημα, στιγμιαία απώλεια, αδυναμία της στιγμής

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 855312
    • Gender:Male
  • point d’amour
momentary lapse → στιγμιαίο ολίσθημα, ατυχές σφάλμα

momentary lapse of judgement → στιγμιαία απερισκεψία, απερισκεψία της στιγμής, στιγμιαία επιπολαιότητα, επιπολαιότητα της στιγμής
momentary lapse of reason → στιγμιαίος παραλογισμός, στιγμιαία παράκρουση

A momentary lapse.Μια μικρή αδιαθεσία.
A momentary lapse.Στιγμιαίο γλύστριμα.
A momentary lapse.Μια στιγμιαία έλλειψη.
Momentary lapse in judgment.Δεν πειράζει.
A momentary lapse.Ήταν μια στιγμή τρέλας.
That was a momentary lapse.Ήταν στιγμιαίο.
Just a momentary lapse.Ένα στιγμιαίο ολίσθημα.
Yeah. Momentary lapse.Παρασύρθηκα για μια στιγμή.
It was a momentary lapse.Ήταν αδυναμία της στιγμής.
Momentary lapse of sanity.Στιγμιαία απώλεια λογικής.
Just a momentary lapse.Δεν χρειάζεται να παραφέρεσαι.
A momentary lapse of judgment.Μια στιγμή λάθος κρίσης.
A momentary lapse in judgment.Μια στιγμή λάθος κρίσης.
It was a momentary lapse of...Ένα στιγμιαίο ολίσθημα...
I did. A momentary lapse.Με επιασες αλλα, αυτά συμβαινουν.
That was a momentary lapse.Αυτό ήταν ένα στιγμιαίο ατόπημα.
It was a momentary lapse in judgment.Ήταν μια λάθος εκτίμηση.
Momentary lapse of patriotism.Στιγμιαία απώλεια πατριωτισμού.
It was a momentary lapse of weakness.Ήταν μια στιγμή αδυναμίας.
Oh a momentary lapse in judgment.Αχ μια στιγμιαία έλλειψη κρίσης.
Call it a momentary lapse of reason.Πες το μία στιγμιαία έλλειψη λογικής.
It was just a momentary lapse of judgment.7ο ΕΤΗΣΙΟ Δε μου 'ρχεται τίποτα.
It was a momentary lapse of judgment but...Παραιτήθηκα την τελευταία στιγμή.
It's a momentary lapse in the market.Είναι μια στιγμιαία έλλειψη στην αγορά.
I'm having a momentary lapse of reason.H λογική μου δε δουλεύει αυτή τη στιγμή.
I know, a momentary lapse.Το ξέρω, ένα στιγμιαίο χάσιμο. - Θα αλλάξει τα πράγματα.
Blackouts, Momentary lapses of memory.Λιποθυμικά επεισόδια, περιστασιακά κενά μνήμης.
This was more than a momentary lapse of judgment.Δεν έχασες προς στιγμήν την κρίση σου.
It's okay, man, that's just a momentary lapse.Ντάξει, ρε. Ήταν ένα ολίσθημα της στιγμής!
It was a momentary lapse brought on by three tequilas.Που ελπίζω να ξανασυμβεί με άλλες τρεις.
A...momentary lapse in judgment. A...momentary lapse in judgment.Ενα στιγμιαίο ολίσθημα της κρίσης.
Momentary lapse of insecurity on my part, i guess.Στιγμιαία απώλεια ανασφάλειας, εκ μέρους μου, υποθέτω.
It was a momentary lapse in judgment, maybe a jones.Ήταν μια στιγμιαία έλλειψη κριτικής, σιγά το πράγμα.
Well .. just an impulse .. a momentary lapse of reason.Απλά μια παρόρμηση, μια στιγμιαία έλλειψη λογικής.
Momentary lapse of reason.Η φίλη σου η Λέιλα δεν έβρισκε κανέναν να πάρει το σκυλί της, έτσι το πήρα εγώ.
Bombing that truck was just a momentary lapse of judgment.Το σκηνικό αυτό ήταν μια στιγμιαία έλλειψη κρίσης.
Maybe it was just a momentary lapse of... magical juju.Ίσως ήταν μια ατυχής στιγμή για το μαγικό σου χάρισμα.
It was a momentary lapse of sanity.Θα προσπαθήσεις πάλι να κάνεις σεξ μαζί μου; Ήταν μια στιγμιαία απώλεια λογικής.
Leng had a momentary lapse and spoke out of turnΟ Λένκ είχε μια στιγμιαία αδυναμία, και είπε πραγματα που δεν έπρεπε,
This elevator will experience a momentary lapse in gravity.Ο ανελκυστήρας αυτός θα υποστεί μια στιγμιαία έλλειψη βαρύτητας.
I'm going to pretend you're having a momentary lapse in judgment.Θα προσποιηθώ ότι έχει θολώσει η κρίση σου αυτήν τη στιγμή.
Now I've Had My Momentary Lapse Of Judgment, But That Is Over Now.Τώρα είχα μια στιγμιαία έλλειψη κρίσης, αλλά τελείωσε τώρα.
She was a momentary lapse of self-control, Danyael. But I'll find her.Η γυναίκα ήταν μια στιγμιαία απώλεια εγκράτειας, Δανιήλ.
Let us hope these momentary lapses do not become a habit.Aς ελπίσουμε ότι αυτά τα στιγμιαία παραπατήματα δε θα γίνουν συνήθεια.
This momentary lapse will pass, and I'll be stronger than ever.Αυτή η στιγμιαία διάλειψη θα περάσει. Θα είμαι πιο δυνατός από ποτέ.
I tell you what, I'm gonna forget your momentary lapse in loyalty.Θα σου πω τι θα γίνει. Θα ξεχάσω την στιγμιαία σου έλλειψη αφοσίωσης.
But our momentary lapse of concentration allowed Charlie to get the drop on us.Μα η προσοχή μας αποσπάστηκε και μας έπιασαν οι Βιετκόνγκ.
Look, you had a momentary lapse of judgment, but I'm an understanding guy.Κοίτα, είχες μία στιγμιαία λανθασμένη κρίση. Αλλά έχω κατανόηση.
Please pardon me, I just had a momentary lapse of good manners.Σε παρακαλώ συγχώρησέ με, απλά είχα ένα μικρό διάστημα χωρίς καλούς τρόπους.
How do I know that this awakening of good conscience is not just a momentary lapse?Πως ξέρω ότι αυτή ή αλλαγή διάθεσης, δεν είναι προσωρινή;
Well, we could consider that a, a momentary lapse to... change your life.Ας το θεωρήσουμε... ένα στιγμιαίο ολίσθημα στην αλλαγή της ζωής σου.
Nathan's frustration with Mimsy has caused a momentary lapse in judgement.Η απογοήτευση του Νέιθαν με τον Μίμσυ προκάλεσε ένα στιγμιαίο ολίσθημα κρίσης.
Um, hmm... would you mind, um... just putting that down to a momentary lapse of, um, concentration?Θα μπορούσες να το θεωρήσεις έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης;
9 years... my children... all to be thrown away because of a... momentary lapse.9 χρόνια... τα παιδιά μου... όλα να πάνε στράφι εξαιτίας... μιας στιγμιαίας τρέλας.
Theft is one thing, Tommy. A momentary lapse in judgment, covetousness, ultimately forgivable.Το να κλέψεις μία φορά συγχωρείται λόγω έλλειψης κρίσης την κατάλληλη στιγμή.
You're right. I had a momentary lapse in judgment when I thought you were more than you are, but you aren't.Προσωρινά ανεστάλη η ευθυκρισία μου και περίμενα πιο πολλά από σένα!
A momentary lapse in reason, and now Byron will likely spend his next 20 years in prison.Ένα στιγμιαίο χάσιμο της λογικής, και ο Μπάϊρον θα περάσει τα επόμενα 20 χρόνια στην φυλακή.
Oh, that was a momentary lapse of reason-- not unlike our last approach to the altar.Ω,αυτό ήταν μια στιγμιαία έλλειψη λογικής... όπως και η τελευταία φορά που πλησιάσαμε μαζί τον βωμό.
well... - Listen, I had a momentary lapse of sanity with Becca. The worst thing is this means you wanted to marryΜια οικογένεια από φίλους, συναδέλφους, γείτονες που δεν ξέρουμε πολύ καλά...
A momentary lapse in judgment I can only attribute to a hormonal shift and/or... sheer boredom.Στιγμιαία έλλειψη κρίσης που μπορώ να την αποδώσω μόνο σε ορμονικές διαταραχές και/ή απλή βαρεμάρα.
A momentary lapse of judgment on my part affect your sensibilities: Give me your l: D:από ένα στιγμιαίο σφάλμα από τη μεριά μου έχει επιπτώσεις στις ευαισθησίες σας δώσε την Λ.Δ. καρτα σου Μπαρνευ
The short answer is that I feel like you're slipping away from me, again, and it was a momentary lapse of judgment.Γιατί πολύ απλά νιώθω ότι μου ξεγλιστράς πάλι και έχασα προς στιγμήν την κρίση μου.
A momentary lapse of concentration of the copyist, whose eye skips from one word to another, is called "homoeoteleuton."Μια στιγμιαια αποσπαση προσοχης από τον αντιγραφεα, που το ματι του πηδαει από τη μια λεξη στην αλλη, λεγεται "ομοιοτελευτον."
Listen, you don't want to wind up back here because you got mad and then beat some guy up who just had a momentary lapse of judgment.Άκου, δεν θες να επιστρέψεις πάλι εδώ επειδή νευρίασες και μετά έδειρες κάποιον που είχε μια στιγμιαία έλλειψη κρίσης.
And, yes, while it's true that I was upset with Louis and his momentary lapse of morality, he only did what he did out of love, and I forgave him.Και ναι, είναι αλήθεια ότι δεν τα πηγαίνουμε καλά με τον Λούι και με την αγαθοσύνη του, αυτό που έκανε, το έκανε από αγάπη, και τον συγχωρώ.
I know it's been a while, but you couldn't do magic as an anchor, so I'm curious what momentary lapse of reason makes you think you can do it now.Ξέρω πως έχει περάσει καιρός... αλλά δεν μπορούσες να κάνεις μάγια όσο ήσουν άγκυρα. Άρα, είμαι περίεργος, ποιος παραλογισμός... σε κάνει να νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις τώρα.


 

Search Tools