ἀναγκαιότεραι μὲν οὖν πᾶσαι ταύτης, ἀμείνων δ᾽ οὐδεμία → accordingly, although all other sciences are more necessary than this, none is more excellent (Aristotle, Metaphysics A 983a10)

00sanchez

  • Semi-Newbie
  • *
    • Posts: 1
ἀναγκαιότεραι μὲν οὖν πᾶσαι ταύτης, ἀμείνων δ᾽ οὐδεμία.

This is from Aristotle's Metaphysics, and I was wondering if this is a direct translation to "accordingly, although all other sciences are more necessary than this, none is more excellent", which is how it is translated in my text. I have been unable to get in touch with my old ancient philosophy professor, so I was wondering if someone here could help. Thank you.
« Last Edit: 16 Aug, 2012, 07:36:55 by billberg23 »

 

Search Tools