καὶ ὑπολέλειμμαι ἐγὼ μονώτατος, καὶ ζητοῦσι τὴν ψυχήν μου λαβεῖν αὐτήν → and I, even I only, am left; and they seek my life, to take it away (1 Kings 19:14)

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 832652
    • Gender:Male
  • point d’amour
καὶ ὑπολέλειμμαι ἐγὼ μονώτατος, καὶ ζητοῦσι τὴν ψυχήν μου λαβεῖν αὐτήν →  and I, even I only, am left; and they seek my life, to take it away
1 Kings 19:14
Βασιλειών γ΄ Κεφ. 19 Παλαιά Διαθήκη Μετάφραση Εβδομήκοντα
« Last Edit: 23 Sep, 2012, 17:31:35 by billberg23 »
 

Search Tools