ἐτάττοντο οἱ ὁπλῖται ἐν τῷδε τῷ ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ πεδίῳ. καίτοι οἱ ἄλλοι ἐκ τῆσδε τῆς χὼρας ἐπέμποντο εἰς ἐκείνας τὰς νήσους ἐν αἷς πᾱς ἂνθρωπος ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν ἠδικεῖτο.

Jorsay · 5 · 1683

Jorsay

 • Newbie
 • *
  • Posts: 38
I think this means " The hoplites were honored in tis plain beyond the road. You know the other ones were sent  out of this land to these islands  where every man was wronged by the hated  ones".

Please make tell me my mistakesThank you
« Last Edit: 11 Mar, 2009, 06:56:26 by billberg23 »


vbd.

 • Sr. Member
 • ****
  • Posts: 720
  • Gender:Male
Hello,

ἐτάττοντο means "they were lining up (for battle)" or "they were being posted (as guards)".
καίτοι means "however".

It's interesting that you translated "ἐχθρός" as "hated one", because ἔχθος "hate" is where the word comes from, but in Attic Greek you'll find that it means simply "enemy".

"The hoplites were lining up in this here* plain beyond the road. However, the others were being sent out of this land to these islands where every man was being wronged/harmed by the/our enemies"

*As nit-picky as this is, I translated τῷδε as "here". It's as if he's showing, explaining which one he means.
At last, I have peace.billberg23

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6318
  • Gender:Male
 • Words ail me.
*As nit-picky as this is, I translated τῷδε as "here". It's as if he's showing, explaining which one he means.
Good point.  Same with ἐκ τῆσδε τῆς χὼρας, "out of this (here) land," which I think Hardy Hansen is intentionally contrasting with εἰς ἐκείνας τὰς νήσους, "to those (there) islands."


Jorsay

 • Newbie
 • *
  • Posts: 38
Thanks for the excellent translation advice! 

This is my dad's username.  I am going to make my own username to be 'jmorsay'.  I just turned 10 and have been studying ancient Greek for nearly one year with my dad.  The sentences that I am using are getting too difficult for my dad, so I will have to ask you guys when I have a question.

Thank you
 

Search Tools