Ιδιαιτερότητες της νεοελληνικής νομικής γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Παναγιώτης Γ. Κριμπάς)

spiros · 1 · 2114

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 855313
    • Gender:Male
  • point d’amour
Ιδιαιτερότητες της νεοελληνικής νομικής γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Παναγιώτης Γ. Κριμπάς)

— χρήση πληθυντικού για έννοιες οι οποίες στη Νεοελληνική συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται μόνο στον ενικό (π.χ. πολιτικές, πρακτικές, στρατηγικές, δράσεις), με αποτέλεσμα να δημιουργείται μία σειρά καινοφανών αφηρημένων εννοιών στον πληθυντικό,
— εκτεταμένη χρήση γενικής σε ουσιαστικά και επίθετα που αλληλεξαρτώνται,
— αυξημένη χρήση ρημάτων που συντάσσονται με γενική, όπως τα δικαιούμαι, τυγχάνω, έπομαι, υπερισχύω, επιλαμβάνομαι κτλ.,
— τυποποιημένες εκφράσεις, οι οποίες είναι προϊόν κατά λέξη μετάφρασης και δημιουργούν υποχρεωτικές ισοδυναμίες, συναντώνται δε στο εισαγωγικό και καταληκτικό μέρος των νομικών κειμένων,
— δυσκολία απόδοσης των μεταφορικών σχημάτων,
— ψευδόφιλες λέξεις, δηλαδή δάνειοι όροι από την αρχαία ελληνική γλώσσα, οι οποίοι προσλαμβάνουν εξειδικευμένες σημασίες στο ξένο γλωσσικό σύστημα και για τον λόγο αυτόν η κατά λέξη μετάφρασή τους στη Νεοελληνική δημιουργεί σημασιολογικά προβλήματα (Κουτσιβίτης 1986: 18-19· Koutsivitis 1991: 250-251).

Παράδειγμα νεοελληνικού νομικού κειμένου της ΕΕ

«Το σχέδιο δράσης προβλέπει μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα μέτρα αυτά αφορούν την ενίσχυση της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων μέσα από ένα νέο πλήρες νομικό πλαίσιο. Αφορούν επίσης τη συμπερίληψη της προστασίας των δεδομένων σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, της επιβολής του νόμου, της πρόληψης του εγκλήματος και των διεθνών σχέσεων. Οι δράσεις σκοπεύουν επίσης να καταπολεμήσουν κάθε μορφή διάκρισης, ρατσισμού, ξενοφοβίας και ομοφοβίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και των ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων εγκληματικών και τρομοκρατικών πράξεων. Η Επιτροπή θα προτείνει, για να προστατεύσει τους παραπάνω, μία ολοκληρωμένη νομοθετική πράξη και πρακτικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και ευρωπαϊκή εντολή προστασίας. Επίσης, η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα ατομικά δικαιώματα κατά τις ποινικές διαδικασίες, και δράσεις που αφορούν την κράτηση. Επιπλέον, το σχέδιο δράσης προβλέπει μέτρα που ενισχύουν τον ρόλο των ευρωπαίων πολιτών, ειδικά όσον αφορά το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, την προστασία σε χώρες εκτός ΕΕ και τη συμμετοχή του πολίτη
(βλ. EUR-Lex - jl0036 - EN - EUR-Lex (επίσκεψη 31-7-2014). Η εντονότυπη γραφή του συγγραφέα, οι υπογραμμίσεις δικές μας.


Ιδιαιτερότητες της Νεοελληνικής Νομικής Ορολογίας (Παναγιώτης Γ. Κριμπάς)

Από το:
Εφαρμογή των αρχών και μεθόδων ορολογικών εργασιών στις νομικές επιστήμες. Νομική ορολογία και μετάφραση, Παναγιώτης Κριμπάς, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σεμινάριο κατάρτισης Νέων Μεταφραστών στην «Ποιότητα ορολογικών εργασιών στη μετάφραση», Παρασκευή 29 Μαΐου 2015
« Last Edit: 12 Dec, 2021, 17:29:35 by spiros »


 

Search Tools