6ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» / 1-3 Νοεμβρίου 2007 στην Αθήνα

wings · 4 · 1799

wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 72972
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
6ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»
1-3 Νοεμβρίου 2007 στην Αθήνα

Συνεχίζεται αδιάλειπτα ο θεσμός των Συνεδρίων για την Ορολογία που διοργανώνονται κάθε δύο έτη από την ΕΛΕΤΟ μαζί με πολλούς άλλους φορείς συνδιοργανωτές.

Μετά την από κοινού με το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) επιτυχή διοργάνωση του 5ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» στην Κύπρο το ΔΣ της ΕΛΕΤΟ έκανε δεκτή πρόταση του ΠΚ για συνδιοργάνωση και του 6ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 1-3 Νοεμβρίου 2007. Το 6ο Συνέδριο θα είναι αφιερωμένο στον αείμνηστο πρόεδρο της ΕΛΕΤΟ, εμπνευστή της διοργάνωσης των συνεδρίων αυτών και πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής σε όλα τα προηγούμενα συνέδρια Βασίλη Α. Φιλόπουλο, που χάθηκε πρόσφατα.

Εκτός από τους δύο βασικούς συνδιοργανωτές (ΕΛΕΤΟ και ΠΚ), το ΔΣ αποφάσισε να καλέσει να συμμετάσχουν, εάν το θέλουν, ως συνδιοργανωτές και όλοι οι φορείς που ήταν συνδιοργανωτές στα προηγούμενα συνέδρια. Ορίστηκε πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ Κώστας Βαλεοντής και πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής η καθηγήτρια του ΠΚ Μαριάννα Κατσογιάννου και αποφασίστηκε ότι κάθε φορέας συνδιοργανωτής θα ορίσει εκπρόσωπό του στην Οργανωτική Επιτροπή, ενώ ως μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής έχουν προταθεί φυσικά πρόσωπα με παρουσία και έργο στην Ορολογία.

Έχει ήδη σχηματιστεί ο πυρήνας των δύο επιτροπών από μέλη του ΔΣ και του ΓΕΣΥ της ΕΛΕΤΟ και από καθηγητές του ΠΚ και έχει ζητηθεί από τους φορείς συνδιοργανωτές των προηγούμενων συνεδρίων, εφόσον επιθυμούν να είναι και πάλι συνδιοργανωτές, να ορίσουν εκπροσώπους τους.

Σύντομα θα εκδοθεί η πρώτη ανακοίνωση με την πρόσκληση για υποβολή περιλήψεων, της οποίας όμως το βασικό περιεχόμενο – και κυρίως το θεματολόγιο και τις κρίσιμες ημερομηνίες – προαναγγέλλουμε στους αναγνώστες του «Ο», δεδομένου ότι πολλοί από αυτούς ήταν ομιλητές στα προηγούμενα συνέδρια και πιθανόν να ενδιαφέρονται να υποβάλουν εργασίες για ανακοίνωση και στο 6ο Συνέδριο.

Στοιχεία από την Πρόσκληση για υποβολή περιλήψεων ανακοινώσεων
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση της κατάστασης της Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας στις σημερινές ελληνικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες συνθήκες, από τη σκοπιά τόσο της ορολογικής, θεωρητικής και εφαρμοσμένης, έρευνας όσο και των ορολογικών εφαρμογών και ο συντονισμός των ορολογικών εργασιών σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το θεματολόγιο του Συνεδρίου είναι:
1.   Διαχρονική θεώρηση θεμάτων Ορολογίας
2.   Γλωσσολογικές-Οντολογικές αρχές Ορολογίας (Ορολογία και γνώση, αρχές και μέθοδοι οροδοσίας κτλ.)
3.   Διδακτική και Ορολογία
4.   Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων – Λεξικογραφικές και μεταλεξικογραφικές μελέτες
5.   Ορολογικοί πόροι (ειδικά ερμηνευτικά ή πολύγλωσσα λεξικά, συλλογές όρων, σώματα ειδικών κειμένων)
6.   Τυποποίηση Ορολογίας (διεθνοποίηση εννοιών και διαγλωσσική τυποποίηση και αντιστοίχιση όρων, προτάσεις Ορολογίας)
7.   Νέες Τεχνολογίες και Ορολογία
8.   Ορολογία και Μετάφραση
9.   Δραστηριότητα φορέων και οργάνων Ορολογίας.

Το Συνέδριο είναι ανοικτό σε όποιον ενδιαφέρεται για την Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η ελληνική, η αγγλική και η γαλλική.

Καλούνται οι εισηγητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν εργασία για ανακοίνωση στο συνέδριο, να υποβάλουν περίληψη. Η περίληψη πρέπει να είναι σε μια από τις επίσημες γλώσσες του συνεδρίου και δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 120 λέξεις ούτε μεγαλύτερη από 200 λέξεις. Στο φύλλο της περίληψης θα πρέπει να αναγράφονται: ο υπέρτιτλος 6ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007, ο τίτλος της ανακοίνωσης και τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλ-διεύθυνση) του συγγραφέα ή των συγγραφέων και να αναφέρεται σε ποια ενότητα ή σε ποιες ενότητες εντάσσεται η ανακοίνωση κατά τη γνώμη του συγγραφέα.

Το κείμενο της περίληψης πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή doc (MS WORD) και να σταλεί με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ως συνημμένο, στη διεύθυνση: valeonti@otenet.gr μέχρι και τις 5 Μαρτίου 2007.

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα κρίνει τις περιλήψεις ως τις 5 Απριλίου 2007 και θα στείλει στους συγγραφείς που θα επιλεγούν τις απαραίτητες πληροφορίες για την επεξεργασία των πλήρων κειμένων των ανακοινώσεων, τα οποία θα πρέπει να αποσταλούν στην ΕΛΕΤΟ, σε ηλεκτρονική μορφή, το αργότερο ως τις 15 Ιουνίου 2007.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι Έλληνες ομιλητές, έστω και αν έχουν υποβάλει περίληψη και/ή κείμενο σε άλλη επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου, θα κληθούν να παρουσιάσουν την ανακοίνωσή τους στα ελληνικά και να περιλάβουν γλωσσάριο με τα ελληνικά ισοδύναμα των βασικών ξενόγλωσσων όρων του κειμένου τους.

Για πληροφορίες: τηλ. 6974321009, ηλ-ταχ. valeonti@otenet.gr
Κ.Β.


OROGRAMMA No 81, November - December 2006,
ISSN 1106-1073
Bimonthly edition of
Hellenic Society for Terminology (ELETO)
Epidavrou & Artemidos 6, GR-15125  MAROUSI   GREECE

« Last Edit: 20 Jan, 2007, 09:02:50 by wings »
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 72972
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
ΕΛΕΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY
SOCIÉTÉ HELLÉNIQUE DE TERMINOLOGIE


6ο Συνέδριο
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»
1-3 Νοεμβρίου 2007, Αθήνα
Πρόσκληση για υποβολή ανακοινώσεων

Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Γαλλικό Ινστιτούτο Aθηνών (IFA), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) και τον Οργανισμό για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) διοργανώνουν το 6ο Συνέδριο “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία”. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 1-3 Νοεμβρίου 2007.

Το 6ο Συνέδριο είναι αφιερωμένο στο Βασίλη Α. Φιλόπουλο, εμπνευστή και πρόεδρο της ΕΛΕΤΟ και της Οργανωτικής Επιτροπής όλων των προηγούμενων Συνεδρίων, η πρόσφατη απώλεια του οποίου άφησε δυσαναπλήρωτο κενό στην Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση της κατάστασης της Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας στις σημερινές ελληνικές και διεθνείς συνθήκες, από τη σκοπιά τόσο της ορολογικής, θεωρητικής και εφαρμοσμένης, έρευνας όσο και των ορολογικών εφαρμογών, και ο συντονισμός των ορολογικών εργασιών σε Ελλάδα και Κύπρο.

Θεματολόγιο του Συνεδρίου:
1.   Διαχρονική θεώρηση θεμάτων Ορολογίας
2.   Γλωσσολογικές-Οντολογικές αρχές Ορολογίας (Ορολογία και γνώση, αρχές και μέθοδοι οροδοσίας κτλ.)
3.   Διδακτική και Ορολογία
4.   Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων – Λεξικογραφικές και ορογραφικές μελέτες
5.   Ορολογικοί πόροι (ειδικά ερμηνευτικά ή πολύγλωσσα λεξικά, συλλογές όρων, σώματα ειδικών κειμένων)
6.   Τυποποίηση Ορολογίας (διεθνοποίηση εννοιών και διαγλωσσική τυποποίηση και αντιστοίχιση όρων, προτάσεις Ορολογίας)
7.   Νέες Τεχνολογίες και Ορολογία
8.   Ορολογία και Μετάφραση
9.   Δραστηριότητα φορέων και οργάνων Ορολογίας
Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η ελληνική, η αγγλική και η γαλλική.

Κρίσιμες ημερομηνίες:
Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 5 Μαρτίου 2007
Προθεσμία κρίσης των περιλήψεων: 5 Απριλίου 2007
Προθεσμία υποβολής των πλήρων κειμένων: 15 Ιουνίου 2007

Περιλήψεις και κείμενα:
Οι εισηγητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν ανακοίνωση στο συνέδριο θα υποβάλουν περίληψη σε ηλεκτρονική μορφή doc (MS WORD) σε μία από τις επίσημες γλώσσες του συνεδρίου, με έκταση το λιγότερο 120 και το πολύ 200 λέξεις. Στο φύλλο της περίληψης θα πρέπει να αναγράφεται ο υπέρτιτλος 6ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007, ο τίτλος της ανακοίνωσης και τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλ-διεύθυνση) του συγγραφέα ή των συγγραφέων και η θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται η ανακοίνωση. Η περίληψη πρέπει να σταλεί με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ως συνημμένο, στη διεύθυνση: valeonti@otenet.gr εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Μετά την κρίση των περιλήψεων από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, στους συγγραφείς που θα επιλεγούν θα σταλούν οι απαραίτητες προδιαγραφές για την επεξεργασία των πλήρων κειμένων των ανακοινώσεών τους.

Πληροφορίες:
Γραμματεία του Συνεδρίου: τηλ. +30 210 9323243, +30 6977529164, ηλ-ταχ. pinelpap@hol.gr
Οργανωτική Επιτροπή: τηλ. +30 6974321009, ηλ-ταχ. valeonti@otenet.gr
Ιστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/Conference06.htm
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 72972
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Έλαβα το εξής μήνυμα από τον κ. Κ. Βαλεοντή:

Από την Οργανωτική Επιτροπή του 6ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»
 
Προς τα μέλη και τους φίλους της ΕΛΕΤΟ και κάθε άλλον ενδιαφερόμενο για την Ορολογία

 
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
 
Σας πληροφορούμε ότι εν όψει του 6ου Συνεδρίου και των προθεσμιών του (5 Μαρτίου 2007 για υποβολή περίληψης βλέπε: http://www.eleto.gr/gr/Conference06.htm), για να βοηθηθούν όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν ανακοίνωση, η ομάδα ανάπτυξης του ιστοτόπου της ΕΛΕΤΟ (www.eleto.gr) επιτάχυνε την ανάπτυξή του και έχει ήδη τοποθετήσει όλες τις ανακοινώσεις του 5ου Συνεδρίου (2005) στον ιστότοπο.
Θα βρείτε τους τίτλους και τα κείμενα στην ιστοσελίδα:
http://www.eleto.gr/gr/papers.htm.
(Όσοι ενδιαφέρονται για τον τόμο με όλες τις ανακοινώσεις του 5ου Συνεδρίου μπορούν να τον προμηθευτούν από την ΕΛΕΤΟ ή από το ΤΕΕ).
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς
 
Για την Οργανωτική Επιτροπή
 
Κώστας Βαλεοντής
Πρόεδρος της ΟΕ   
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 834316
  • Gender:Male
 • point d’amour
6th Conference, Hellenic Language and Terminology, Athens, 1-3 November 2007
http://www.eleto.gr/en/Conference06.htm

Opening session:
Propylaea
30, Panepistimiou Str.
Thursday, 1st November 2007,  19:00

Conference sessions:
Auditorium, French Institute of Athens
31, Sina Str.
Friday 2nd and Saturday 3rd November 2007

CO-ORGANIZING BODIES:
•   University of Athens
•   National Technical University of Athens
•   Aristotle University of Thessaloniki
•   University of Patras
•   French Institute of Athens
•   Technical Chamber of Greece
•   Institute for Language and Speech Processing
•   Organization for the Internationalization of the Hellenic language

AIM:

The aim of the Conference is to present the situation of the Hellenic language and Terminology under current national and international conditions, from the viewpoint of both terminological research and applications, and to coordinate the terminological work in Greece and Cyprus.

THEMES:

•   Diachronic aspects of Terminology
•   Linguistic-ontological principles of Terminology (Terminology and knowledge, designating principles and methods, etc.)
•   Didactics and Terminology
•   Terminology in specific subject fields – Lexicographical and terminographical studies
•   Terminological resources (special and multilingual dictionaries, term selections, special corpora)
•   Standardization of Terminology (internationalization of concepts, and interlingual standardization and equivalence of terms, terminology proposals)
•   New technologies and Terminology
•   Terminology and Translation
•   Activities of organizations and bodies for Terminology

PARTICIPATION FEES:
                                       Until 31/8/2007     After 31/8/2007
General participants                € 100 or CYP 60    € 120 or CYP 70
Members of the organizers    €   80 or CYP 45    € 100 or CYP 60
Students                          €   50 or CYP 30       €   60 or CYP 35
Authors                                   €   50 or CYP 30     €   60 or CYP 35

« Last Edit: 22 Mar, 2007, 00:35:26 by spiros » 

Search Tools