εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος –> en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 833968
    • Gender:Male
  • point d’amour
εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος
en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo –> in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit
во имя Отца и Сына и Святого Духа
in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti
ĭn nōmine Pătris ĕt Fīliī ĕt Spīritūs Sānctī
« Last Edit: 22 Apr, 2022, 00:48:01 by spiros »


 

Search Tools