Translation - Μετάφραση

Translation Assistance => Greek monolingual forum => Γλωσσικά Σημειώματα => Topic started by: spiros on 19 Jun, 2005, 20:23:41

Title: συγγνώμη ή συγνώμη; → συγγνώμη
Post by: spiros on 19 Jun, 2005, 20:23:41
Τη βλέπουμε συχνά να γράφεται με ένα γάμα, είναι όμως σωστό;

Η λέξη προέρχεται από το «συν + γνώμη» (συν + γιγνώσκω: έχω την ίδια γνώμη με κάποιον, αλλάζω γνώμη, μετανοώ). Το «ν» αφομοιώνεται από το «γ» που ακολουθεί και μετατρέπεται και αυτό σε «γ».

Επηρεαζόμενοι από την προφορά της, όπου το «γγ» ακούγεται ως ένα «γ», παραλείπουμε και στον γραπτό λόγο το ένα από τα δύο «γ». Έτσι όμως αλλοιώνουμε την προέλευση της λέξης αφού προέρχεται από το «συν + γνώμη» και όχι από το «συ + γνώμη». Επομένως, η σωστή γραφή είναι συγγνώμη.συγγνώμη (η) (προφέρεται κ. συγνώμη) 1. (α) η έκφραση τής μετάνοιας κάποιου για λόγο ή πράξη του εις βάρος άλλου: σας ζητώ συγγνώμη για ό,τι είπα εναντίον σας || τι να την κάνω τη συγγνώμη σου; (β) η αποδοχή τής μετάνοιας (κάποιου) από το πρόσωπο που έχει θιγεί από λόγο ή πράξη του: δίνω τη συγγνώμη μου (συγχωρώ) συν. συγχώρεση 2. ΝΟΜ. η απόσβεση των νομικών συνεπειών παραπτώματος με σχετική άτυπη δήλωση αυτού που έχει προσβληθεί· ως επιφώνημα: συγγνώμη!) 3. για να εκφράσει κανείς τη μεταμέλειά -του: συγγνώμη, δεν ήθελα να σε πληγώσω! || συγγνώμη για χθες· δεν έπρεπε να μιλήσω έτσι! || (επιτατ.) χίλια συγγνώμη! 4. στην αρχή τού λόγου, ως ευγενική / διακριτική εισαγωγή σε αίτημα, ερώτημα, παράκληση κ.λπ.: συγγνώμη μπορώ να περάσω; / επαναλαμβάνετε; / να πω κάτι; || συγγνώμη αλλά θα πρέπει να σας διακόψω συν. (λαϊκ.) με το συπάθιο 5. (ειδικότ. + αλλά) (α) για την έκφραση ενστάσεως, διαφωνίας: συγγνώμη, αλλά δεν έχεις δίκιο! || συγγνώμη, αλλά αυτό που είδα δεν ήταν ένα απλό καβγαδάκι· μόνο μαχαίρια δεν τράβηξαν! (β) για να αρνηθεί ή να απορρίψει κανείς κάτι ευγενικά: συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το δώρο! || συγγνώμη, αλλά προηγείται ο κύριος! 6. για να διορθώσει κανείς δικό του λάθος: Ο Μιχάλης είναι εδώ; συγγνώμη, ο Μίλτος ήθελα να πω! || έχε μαζί σου και τη φωτογραφία, συγγνώμη, την ταυτότητα σου 7. για τον ειρωνικό ή υποτιμητικό σχολιασμό τής αντίδρασης κάποιου σε αυτά που του είπαμε: Καλά, συγγνώμη! Δεν ήξερα ότι σ’ ενοχλεί τόσο η αλήθεια! || συγγνώμη, δεν ήξερες ότι θα αντιδράσει αρνητικά; Βλέπε σχόλιο λ. -γγ-, -γκ-.
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σημ. «συμπάθεια, επιείκεια», < συγγιγνώσκω «έχω την ίδια γνώμη, συμφωνώ - συγχωρώ, συμπονώ» (βλ. και γνώμη)].

συγγνώμη: προφορά. Κανονικά η προφορά τής λέξης είναι /siŋ-γnómi/ με το πρώτο γ να προφέρεται ως έρρινο μπροστά οπό το γ τον β' συνθετικού τής λέξης (συν + γνώμη), όπως συμβαίνει σε παρόμοιες λέξεις (πβ. συγ-γραφέας, εγ-γενής, έγ-γάμος, βλ. -γγ-). Ωστόσο, λόγω τής κοινής χρήσεως τής λέξης και της γρήγορης εκφοράς της στον λόγο, το α' έρρινο έχει την τάση να σιγάται στην προφορά (συ-γνώμη), ιδίως στην «αμελή» λεγόμενη άρθρωση. Σε αυτό συντείνει και το δυσπρόφερτο συμφωνικό σύμπλεγμα που ακολουθεί μετά το α' έρρινο, έτσι που να γεννάται και ένα είδος ανομοίωσης των αλλεπαλλήλων ερρίνων συμφώνων (/ŋγn/ > /γn/). Πάντως, όπως κι αν προφέρεται η λ., πρέπει να γράφεται πάντοτε ως συγγνώμη (με δύο -γ). Όσα ελέχθησαν για το συγγνώμη ισχύουν και για το συγχωρώ / συχωρώ όπου το /ŋx/ απλοποιείται σε /x/.
Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Γεωργίου Μπαμπινιώτη

συγγνώμη η [siŋγnómi] & (προφ.) συγνώμη η [siγnómi] Ο30α : η συγκατάθεση, η επιείκεια που ζητάει κάποιος για να του συγχωρεθεί ένα σφάλ μα που διέπραξε, μια άπρεπη ή άστοχη ενέργεια ή συμπεριφορά: Zητώ συγγνώμη. Kατάλαβε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη. Aπαιτώ να μου ζητήσει συγγνώμη. || απόλυτα (με παράλειψη του ρ. ζητώ) συγγνώμη, συγχωρήστε με: συγγνώμη, δεν το ήθελα. συγγνώμη, που σας ενοχλώ. συγγνώμη, αν σας κούρασα. συγγνώμη, δεν εννοούσα αυτό. || ευγενικός τρόπος για να αποταθούμε σε κπ.: συγγνώμη, κύριε, σας έπεσαν τα τσιγάρα. συγγνώμη, δεσποινίς, μήπως ξέρετε πού είναι το Δημαρχείο; συγγνώμη, αλλά εδώ απαγορεύεται το κάπνισμα! || (δίκ.) άτυπη δήλωση βούλησης, με την οποία κάποιος συγχωρεί κπ. άλλο για ένα παράπτωμα που διέπραξε και αίρει τις νομικές συνέπειες.
[λόγ. < αρχ. συγγνώμη `επιείκεια, συχώρεση΄ & σημδ. γαλλ. pardon· απλοπ. του συμφ. συμπλ. [ŋγn > γn] για διευκόλυν ση της άρθρ.]
— Λεξικό της κοινής νεοελληνικής του ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη

συγγνώμη
κ. συγνώμη (η) ουσ.  άφεση αδικήματος ή παραπτώματος, συχώρεση, συμπάθιο | η αιτ. συγγνώμη(ν) ως επιφών. φιλοφρονήσεως, με συγχωρείτε | (νομ.) δήλωση βούλησης με την οποία ο θιγόμενος συγχωρεί αυτόν που με ενέργεια, η οποία επισύρει νομικές κυρώσεις, τον έβλαψε
ΜΕΛ

συγγνώμη
η, ΝΜΑ, και συγνώμη Ν, και αττ. τ. ξυγγνώμη Α [συγγιγνώσκω]· άφεση, χάρη αδικήματος ή παραπτώματος, συγχώρηση· || (νεοελλ.) 1. (αστ. δίκ.) άτυπη δήλωση βούλησης με την οποία ο προσβεβλημένος από παράπτωμα αναγόμενο από τον νόμο σε λόγο λύσης μνηστείας, γάμου ή υιοθεσίας ή σε λόγο αποκλήρωσης και κληρονομικής αναξιότητας συγχωρεί τον πταίσαντα, υπό την έννοια ότι αποσβήνει τις νομικές συνέπειες τού παραπτώματος· 2. (φρ.) «ζητώ συγγνώμη», ή, απλώς, «συγγνώμη»· με συγχωρείτε· || (αρχ.) 1. συμπάθεια, εύνοια, επιείκεια· 2. (στη ρητ.) α) ομολογία, αναγνώριση· β) αναίρεση, ακύρωση· 3. (σε συνεκφορά με τα ρήματα δίδωμι, ποιοῡμαι, νέμω και ἀπονέμω) συγχωρώ· 4. (φρ.) α) «συγγνώμην ἔχω»· συγχωρώ (Ευρ.)· β) «συγγνώμης τυγχάνω [ή λαμβάνω]»· συγχωρούμαι (Ανδοκ.)· γ) «συγγνώμη ἐστί [ή γίγνεταί] τινι»· συγχωρείται κάποιος (Ηρόδ.)· δ) «συγγνώμην αἰτοῡμαι»· ζητώ συγγνώμη (Πλάτ.)· ε) «ξυγγνώμη ἐστί»· πρέπει να συγχωρεθεί (Ηρόδ.)· στ) «συγγνώμην ἔχει»· μπορεί να συγχωρεθεί (Σοφ.).
Πάπυρος – Μέγα Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας

συγγνώμη ,
A. fellow-feeling, forbearance, lenient judgement, allowance, Ar.Pax 997, Pl.Criti.107a, Arist.EN1143a23, 1 Ep.Cor.7.6. Phrases: a. συγγνώμην ἔχειν judge kindly, excuse, pardon, E.Or. 661, Ar.Pax 668, etc.; τινι Hdt.1.116,155, S.Ph.1319, Lys.12.29, Pl.Phd.88c, X.HG6.2.13, etc.; “ἑαυτῷ κακῷ ὄντι” Pl.R.391e; τινος for a thing, Hdt.6.86. γ́, S.El.400, Ar.V.368, Lys.10.2, Pl.Phdr.233c, etc.; “περί τι” Arist.EN1143a22; folld. by ὅτι, Hdt.7.13, Pl.R.472a; by εἰ . . , E.Hipp.117, etc.; by inf., S.Aj.1322; c. gen. abs., “ς. ἔχε ἐμοῦ παρανοήσαντος” Ar.Nu.1479; so “ς. ποιήσασθαι” Hdt.2.110; “διδόναι” Plb.8.35.2; “νέμειν” Paus.2.27.4, Jul.Or.2.50c; “ἀπονέμειν” Luc.Nigr. 14: opp.
b. “συγγνώμης τυγχάνειν” X.Mem.1.7.4, And.1.141, Lys.1.3; παρά τινος from a person, Id.24.17, Isoc.12.38, etc.; συγγνώμης τινός, ὑπέρ τινος τυχεῖν, for a thing, E.Hipp.1326, Isoc. 12.271; ξυγγνώμην ἁμαρτεῖν . . λήψονται will be pardoned for offending, Th.3.40; “συγγνώμην αἰτεῖσθαι” Pl.Criti.106b; ς. ἔχει calls for for-bearance, S.Tr.328; “ἔχοντάς τι ξυγγνώμης” Th.3.44; ἐχέτω ς. let it pass, Plu.2.1118e.
c. πολλὴ ἔκ γε ἐμεῦ ἐγίνετο ς. Hdt.9.58; συγγνώμη τοι I excuse you, Id.1.39, cf. Th.8.50 (both c. inf.): συγγνώμη [ἐστί], c. acc. et inf., it is excusable that . ., Id.4.61, 5.88, cf. D.19.238; τὸ πεπεῖσθαι . . ς. Id.Prooem.34: also with a part., “ς. [ἐστί τινι] πλοῦτον ἀγειρομένῳ” AP11.389 (Lucill.); ς. [ἐστὶ] εἰ . . , ἐὰν . ., Th.1.32, 4.114, Pl.Hp.Mi.372a.
2. Rhet., confession and avoidance, Hermog.Stat.2, al.
Liddell, Scott, Jones Ancient Greek Lexicon (LSJ)


[Επιστροφή στα περιεχόμενα των Γλωσσικών Σημειωμάτων (https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=696.msg2729#msg2729)]
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: chiara_1998 on 19 Jun, 2005, 22:35:16
Να φανταστείς ότι νόμιζα τόσα χρόνια που το γράφω με ένα ''γ'' δεν μου φαινόταν σωστό. Τώρα μπορώ να κάνω του κεφαλιού μου και να το γράψω ''λάθος''...συγγνώμη!
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: wings on 22 Nov, 2005, 20:50:35
Αccording to three major Greek dictionaries (ΜΕΛ, ΛΚΝ & Κριαράς) both forms are equally acceptable in Modern Greek.
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: spiros on 22 Nov, 2005, 21:39:57
Μάλλον έχει περάσει εσφαλμένα σε κοινή χρήση... Αυτό βέβαια δεν το καθιστά σωστό.

Π.χ. Στο ΜΕΛ το λήμμα είναι συγγνώμη, συγνώμη και καθιστά σαφές ότι η χρήση συγνώμη είναι «κοινή»:

συγγνώμη, συγνώμη
κ. συγνώμη (η) ουσ.  άφεση αδικήματος ή παραπτώματος, συχώρεση, συμπάθιο | η αιτ. συγγνώμη(ν) ως επιφών. φιλοφρονήσεως, με συγχωρείτε | (νομ.) δήλωση βούλησης με την οποία ο θιγόμενος .

Μπαμπινιώτης
...όπως κι αν προφέρεται η λέξη πρέπει να γράφεται πάντοτε ως συγγνώμη (με δύο -γ)...
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: wings on 22 Nov, 2005, 21:52:56
Εμένα θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιώ την κοινή λέξη χωρίς να παραγνωρίζω την ορθότητα του αρχαϊκού τύπου κι ας με συγχωρέσουν ο Θεός κι ο Μπαμπινιώτης (ή μήπως έπρεπε να γράψω τα ονόματα με αντίστροφη σειρά;)
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: loubie_lou on 22 Nov, 2005, 22:54:52
Thank you!

I have a text message sent to me in Greek, the start of it was what I asked earlier, I would be greatful if you could translate!

I think this is right!!!.....

den ksero (with a little ^ above the o) kala ellenika (^above the middle e)
and that's it!
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: Philip on 23 Nov, 2005, 12:33:14
"I don't know much Greek/my Greek is not very good/my Greek is poor" etc.

Philip

Υ.Γ Ο Σπύρος γράφει
Quote
Μάλλον έχει περάσει εσφαλμένα σε κοινή χρήση... Αυτό βέβαια δεν το καθιστά σωστό.
.  Δεν συμφωνώ μαζί του, αλλά αυτή είναι μια συζήτηση για αλλού.
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: zephyrous on 23 Nov, 2005, 14:01:18
Θεωρώ ότι μόνο το "συγγνώμη" είναι σωστό. Προέρχεται από συνένωση των "συν" και "γνώμη", οπότε το "ν" γίνεται δεύτερο "γ". Τώρα, χάριν ευφωνίας, έχει αρχίσει να επικρατεί το "συγνώμη". Και όντως η προφορά του παραπέμπει εκεί. Ο ορθός τύπος, όμως, είναι "συγγνώμη", άλλο αν η ευρεία χρήση του "συγνώμη" στον προφορικό λόγο το έχουν πλέον καταστήσει σχεδόν επίσημο β' τύπο.

Και για να ενισχύσω το επιχείρημά μου, απλώς θα αναφέρω ότι είναι το ίδιο γραμματικό φαινόμενο που ισχύει και για τα "συγγραφέας", "συγγενής" κ.λπ.
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: banned8 on 23 Nov, 2005, 17:26:48
Συμφωνώ με τον zephyrous (αλλά όχι με τον Μπαμπινιώτη). Το συγγνώμη πρέπει να προφέρεται κανονικά [σινγνόμι], όπως ο συγγραφέας [σινγραφέας]. Ο "συγγραφέας" και τα όμοια γλίτωσαν την απλοποίηση γιατί δεν έχουν το δυσπρόφερτο -νγν. Τη γλίτωσε και ο συγγνωστός γιατί δεν είναι λέξη στα χείλη του καθενός. Από τη στιγμή που αρχίσαμε να προφέρουμε [σιγνόμι], κάποιοι το έγραψαν συγνώμη. Με τον ίδιο τρόπο γράφουμε (και κανένας δεν ταράζεται) "μπουκιά και συχώριο" και "αχ το φχαριστήθηκα" και δεκάδες παρόμοια. Από τη στιγμή που η γλώσσα επιτρέπει να γράφονται τύποι που αντιστοιχούν σε προφορά και αφίστανται της ιστορικής ορθογραφίας, τα λεξικά είναι υποχρεωμένα να τους καταγράφουν. Από 'κεί και πέρα, ο καθένας μας χρησιμοποιεί τον τύπο που εξυπηρετεί καλύτερα το κείμενό του.
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: Φειδίας on 10 Oct, 2006, 12:09:22
Χαίρετε, κατ' αρχάς.

"Συγγνώμη", συμφωνώ απολύτως. (Και στο σχολείο έτσι τό μάθαμε.)

Έχω, ωστόσο, μία απορία. Ο κ. Μπαμπινιώτης, ο οποίος διακρίνεται από τέτοια -αξιέπαινη- προσήλωση στην ετυμολογία, και συνιστά εδώ -ορθότατα- την γραφή "συγγνώμη", γιατί επιμένει, και αυτός και όλοι, στο αηδές "καμία" (με ένα μι); (Λέξη της οποίας η ετυμολογία είναι προφανέστατη και στον αδαή, διότι ακριβώς με την έννοια "καν ένας" τήν χρησιμοποιούμε, και τα "καν" και "ένας" είναι λέξεις κοινής χρήσεως, ενώ από το συν+γνώμη μέχρι την σημερινή έννοια της συγγνώμης υπάρχει μεγαλύτερη απόσταση.)

Και χώρια που το "καν" είναι εμφανέστατο στο αρσενικό και στο θηλυκό. Καένας, καμία, καένα.
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: psifio on 10 Oct, 2006, 12:23:32
Δε νομίζετε ότι από ένα σημείο και μετά αυτά είναι περισσότερο θέμα γλωσσικής ιδεολογίας και λιγότερο θέμα ετυμολογίας;
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: Φειδίας on 10 Oct, 2006, 12:48:47
Ναι, Ψηφίον, τό παραδέχομαι ειλικρινώς.

Αλλά, πολλοί θα πουν ότι εγώ λόγωι ιδεολογίας γράφω "καμμία", "τραίνο", "εκινούμην", χωρίς όμως να παραδεχθούν ότι και οι ίδιοι λόγωι ιδεολογίας γράφουν "καμία", "τρένο", "κινιόμουνα"! Αν τό παραδεχθούμε και οι μεν και οι δε, καλώς!
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: psifio on 10 Oct, 2006, 13:01:19
Σαφώς. Εννοώ ότι αντικειμενικά σωστή είναι η ορθογραφία που χρησιμοποιεί το παιδαγωγικό ινστιτούτο - όλα τα υπόλοιπα είναι θέμα ιδεολογικής τοποθέτησης του γράφοντα. Ο καθένας από μας έχει το δικό του ρεπερτόριο, φαντάζομαι, και κανένας δεν μας βάζει το πιστόλι στον κρόταφο ν' ακολουθούμε συγκεκριμένη ορθογραφία κλπ - αρκεί που συνεννοούμαστε.
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: banned8 on 10 Oct, 2006, 16:54:37
Το «συγγνώμη» σέρνεται έτσι από τα αρχαία χρόνια και γι’ αυτό μ’ αρέσει να γράφω «συγγνώμη» και να προφέρω [σιγνόμι]. Η εξήγηση που δίνεται από τον Μπαμπινιώτη για το μεσαιωνικό «καμιά, καμία»: Το θηλυκό καμία (μεσν.) < καν μία θα μπορούσε τυπικώς να γραφεί με δύο –μμ- (καμμία, καμμιά) λόγω αφομοιώσεως, αλλά η γραφή αυτή θα ήταν ουσιαστικώς εσφαλμένη, διότι τα διπλά σύμφωνα δεν προφέρονταν στη μεσν. ελληνική.

Στα θέματα της απλογράφησης γίνεται συχνά αυτή η διάκριση ως προς την ιστορική προέλευση μιας λέξης.

Καλώς ήρθες, Κρατύλε, στα λημέρια μας. Σου εύχομαι να περνάς συχνά και να καλοπερνάς. Κατά κανόνα θα διαφωνούμε, αλλά η διαφωνία είναι γόνιμη. Αρκεί να μπαίνει και σε σωστές βάσεις. Για παράδειγμα, δεν θα βγουν σωστά συμπεράσματα αν βασίσουμε μια συζήτηση για τη γλώσσα και τις ορθογραφίες σε ιδεολογικά ερείσματα, γιατί θα φτάσουμε να χρησιμοποιούμε το σαχλότατο επιχείρημα ότι όσοι γράφουν «τρένο» είναι γραικύλοι. Ή ότι όσοι γράφουν «τραίνο» ή «τραῖνο» είναι καραδεξιοί. Εδώ τις συζητήσεις μας προτιμούμε να τις διεξάγουμε σε επιστημονικές βάσεις – και με χιούμορ.

Ήταν ενδιαφέρον το πέρασμά σου γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να επισκεφτώ τις σελίδες σου και να δω διάφορες δημοσιεύσεις στη γλώσσα που κάποτε χειριζόμουν αρκετά καλά. (Παραφωνία εκείνος ο Σεφέρης, ο οποίος, εν έτει 1941, γράφει σε μια γλώσσα που είναι σαν τη μύγα μες στο γάλα σε σχέση με τα υπόλοιπα ελληνικά εκεί μέσα. :-) Έκατσα πάντως αρκετή ώρα εκεί μέσα και θα περάσω κι άλλες, όπως κι εσύ στις δικές μας σελίδες, ελπίζω.

Δεν μπόρεσα να αφιερώσω πολύ χρόνο στο Αντίβαρο (http://www.antibaro.gr/index_pol.php), που επίσης φαίνεται να έχει ενδιαφέρον, αλλά τσατίστηκα από το «πρώτη μπουκιά και τρία κόκαλα»:
Σκοπός μας ὁ πόλεμος στὴν ἰδιωτεία, ἐλπίδα μας η διαμόρφωση μίας κοινωνίας πολιτῶν μὲ γνώση καὶ ἄποψη
Ἀπὸ τὴν γέννεσή του
Μόνον ἔτσι θὰ ὁδηγήσουμε τὴν Ἑλλάδα μας ἐκεῖ ποῦ θέλουμε!


Αν τους γνωρίζεις ή επειδή θα έχεις, φαντάζομαι, το θάρρος να επικοινωνήσεις μαζί τους, ζήτησέ τους να τα διορθώσουν:
μιᾶς κοινωνίας (στην καθαρεύουσα), μιας κοινωνίας (στη δημοτική). Αυτό το «μίας» στο στομάχι μού κάθεται αν δεν σημαίνει «όχι δύο και τριών».
γένεση, φυσικά
ἐκεῖ ποὺ θέλουμε


Αλλιώς, εμένα αποκλείεται να με τραβήξουν εκεί που θέλουνε...

Συνέχεια μη σχετικών με το θέμα μηνυμάτων εδώ: Ζητήματα ορθογραφίας (https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=5645.0)
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: spiros on 09 Sep, 2008, 22:41:49
Προσπαθώντας να θυμηθώ την τελευταία φορά που κάποιος ζήτησε [συγγνώμη, συγνώμη] για όσα είπε σε ανθρώπους που μοχθούν καθημερινά  –ο καθένας από το μετερίζι του– για να προσφέρουν στους άλλους, το μόνο που κατάφερα να θυμηθώ, ήταν αυτό το θέμα.

Και αυτό καλό είναι!
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: user3 on 10 Sep, 2008, 17:19:37

Πάντως πολύ καλή ανάλυση, πραγματικό κόσμημα εσαεί για το φόρουμ.
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: vmelas on 29 Mar, 2009, 17:31:50
(https://2.bp.blogspot.com/_mq_mrSj1sjM/STYD3rr7eVI/AAAAAAAABeo/MwQUSezafkc/s400/OI+GINAIKES+TIS+SIGNOMHS%5B2%5D.jpg)

Εδώ ολόκληρος εκδοτικός οίκος δεν έπιασε το λάθος και άφησε ένα βιβλίο με τίτλο «Οι γυναίκες της συγνώμης (https://lakisf.blogspot.com/2008/12/blog-post_03.html)». Θα μου πείτε, μα πώς ... λέμε συγνώμη και όχι συγγνώμη. Να σας υπενθυμίσω ότι ακόμα και το ΛΚΝ λέει:

συγγνώμη η [siŋγnómi] & (προφ.) συγνώμη η [siγnómi] O30α : η συγκατάθεση, η επιείκεια που ζητάει κάποιος για να του συγχωρεθεί ένα σφάλ μα που διέπραξε, μια άπρεπη ή άστοχη ενέργεια ή συμπεριφορά: Zητώ συγγνώμη. Kατάλαβε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη. Aπαιτώ να μου ζητήσει συγγνώμη. || απόλυτα (με παράλειψη του ρ. ζητώ) συγγνώμη, συγχωρήστε με: ~, δεν το ήθελα. συγγνώμη, που σας ενοχλώ. συγγνώμη, αν σας κούρασα. συγγνώμη, δεν εννοούσα αυτό. || ευγενικός τρόπος για να αποταθούμε σε κπ.: συγγνώμη, κύριε, σας έπεσαν τα τσιγάρα. συγγνώμη, δεσποινίς, μήπως ξέρετε πού είναι το Δημαρχείο; συγγνώμη, αλλά εδώ απαγορεύεται το κάπνισμα! || (δίκ.) άτυπη δήλωση βούλησης, με την οποία κάποιος συγχωρεί κπ. άλλο για ένα παράπτωμα που διέπραξε και αίρει τις νομικές συνέπειες.  [λόγ. < αρχ. συγγνώμη `επιείκεια, συχώρεση΄ & σημδ. γαλλ. pardon· απλοπ. του συμφ. συμπλ. [ŋγn > γn] για διευκόλυνση της άρθρ.]

Παραθέτω στο επισυναπτόμενο και το λήμμα από τον φίλο μας τον Μπάμπη :)
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: wings on 29 Mar, 2009, 17:47:20
Ε, και τι θες τώρα, βαλοπαιδάκι; Να μην προσέχουμε;
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: spiros on 29 Mar, 2009, 18:16:18
Βαλεντίνη, μη βάζεις εικόνες, ιδίως σε Word. Το έκανα OCR και το έβαλα στο πρώτο μήνυμα του θέματος. Η μορφή «συγνώμη» είναι αποδεκτή από πολλούς.

συγγνώμη
κ. συγνώμη (η) ουσ.  άφεση αδικήματος ή παραπτώματος, συχώρεση, συμπάθιο | η αιτ. συγγνώμη(ν) ως επιφών. φιλοφρονήσεως, με συγχωρείτε | (νομ.) δήλωση βούλησης με την οποία ο θιγόμενος συγχωρεί αυτόν που με ενέργεια, η οποία επισύρει νομικές κυρώσεις, τον έβλαψε
ΜΕΛ
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: Asdings on 29 Oct, 2009, 12:47:07
Συμφωνώ με τον zephyrous (αλλά όχι με τον Μπαμπινιώτη). Το συγγνώμη πρέπει να προφέρεται κανονικά [σινγνόμι], όπως ο συγγραφέας [σινγραφέας]. Ο "συγγραφέας" και τα όμοια γλίτωσαν την απλοποίηση γιατί δεν έχουν το δυσπρόφερτο -νγν. Τη γλίτωσε και ο συγγνωστός γιατί δεν είναι λέξη στα χείλη του καθενός. Από τη στιγμή που αρχίσαμε να προφέρουμε [σιγνόμι], κάποιοι το έγραψαν συγνώμη. Με τον ίδιο τρόπο γράφουμε (και κανένας δεν ταράζεται) "μπουκιά και συχώριο" και "αχ το φχαριστήθηκα" και δεκάδες παρόμοια. Από τη στιγμή που η γλώσσα επιτρέπει να γράφονται τύποι που αντιστοιχούν σε προφορά και αφίστανται της ιστορικής ορθογραφίας, τα λεξικά είναι υποχρεωμένα να τους καταγράφουν. Από 'κεί και πέρα, ο καθένας μας χρησιμοποιεί τον τύπο που εξυπηρετεί καλύτερα το κείμενό του.

Πάρα πολύ ορθή συλλογιστική και κατ' αρχήν ισχύει. Ωστόσο, θα τονίσω ότι, αν και πράγματι τα λεξικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν εντός αγκυλών (και μόνο έτσι) την τρέχουσα προφορά μιας λέξης, αυτό δεν την καθιστά σωστή ορθογραφικά, παρά μόνο σε γλώσσες που γράφονται φωνητικά. Θυμίζω σε όλους ότι η Ελληνική δεν είναι τέτοια γλώσσα, αλλά διατηρεί (και καλά κάνει) τη λεγόμενη ιστορική γραφή, όπως (σε διάφορους βαθμούς) η Γαλλική, η Αγγλική, η Ρωσική, η Πορτογαλική, η Καταλανική, η Δανική κ.ά. ευρωπαϊκές γλώσσες. Ασφαλώς, το φαινόμενο της ιστορικής γραφής είναι αρχαιότατο, και απαντά και σε γλώσσες της Ασίας και της Αφρικής.

Συνοψίζοντας, καλά θα κάνει ένα λεξικό να προσθέσει τον τύπο [συγνώμη] ή, καθαρά φωνητικά [σιγνόμι], δίπλα στο ορθό συγγνώμη, αυτό όμως δεν καθαγιάζει τον γραπτό τύπο συγνώμη μόνο και μόνο λόγω προφοράς... Γιατί, αφού πλείστοι όσοι προφέρουν [σιγραφέας] (και μη μου πείτε ότι δεν το ακούτε συχνά), τότε γιατί να μη γράφουμε και συγραφέας;
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: escut on 16 Dec, 2009, 08:08:44
Κατ' εμέ δεν είναι κακό να διατηρήσουμε το «απολίθωμα» συγγνώμην, ναι, με ν. Και δεν είμαι καθόλου καθαρευουσιάνος, βεβαίως-βεβαίως.
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: Asdings on 16 Dec, 2009, 22:11:52
Ε, όχι... αυτό θα παρέκαμπτε ολόκληρη τη γλωσσική μεταρρύθμιση :))
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: escut on 17 Dec, 2009, 01:24:16
Παναγιώτη, χαίρε !
Μη σε σοκάρει το "συγγνώμην". Προφανώς δεν προσπαθώ να επαναφέρω την .....αιτιατική πτώση της καθαρεύουσας βάζοντας ν στο "συγγνώμη". Πιστεύω όμως ότι το "συγγνώμην", ως διατηρητέο απολίθωμα, δεν αντιβαίνει στην γλωσσική μεταρρύθμιση, ακριβώς διότι δεν είναι πιά η αιτιατική που επέβαλλε η καθαρεύουσα, είναι μια context free λέξη.
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: Asdings on 17 Dec, 2009, 14:28:26
Το καταλαβαίνω, αγαπητέ μου! Συμφωνώ μαζί σου ως προς το ότι, αν χρησιμοποιείται πράγματι ο τύπος, δεν αντιβαίνει στη μεταρρύθμιση. Ωστόσο, έχω την εντύπωση ότι μάλλον δεν ακούγεται πλέον... Ίσως γι' αυτό να μου φαίνεται λίγο... πώς να το πω... επιτηδευμένος :)
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: escut on 17 Dec, 2009, 14:44:02
Καλώς! Ίσως να είναι και θέμα γενιάς....και αρχαϊζουσών παραστάσεων....
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: Asdings on 17 Dec, 2009, 14:53:44
Μάλλον κάτι τέτοιο είναι... Στη γενιά που σήμερα είναι από 50 και άνω, το συγγνώμην ηχεί απολύτως φυσιολογικό. Και έχουν δίκιο, αφού έτσι το έμαθαν...
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: spiros on 07 Jan, 2010, 23:03:56
Βέβαια, είναι που είναι δυσπρόφερτο, αν του βάλουμε και το «ν» στο τέλος πάμε για στραμπούληγμα λάρυγγα...
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: Asdings on 07 Jan, 2010, 23:07:16
lol!
Title: συγγνώμη vs συγνώμη
Post by: Frederique on 19 Feb, 2010, 15:40:12

συγγνώμη η & (προφ.) συγνώμη η O30α : η συγκατάθεση, η επιείκεια που ζητάει κάποιος για να του συγχωρεθεί ένα σφάλμα που διέπραξε, μια άπρεπη ή άστοχη ενέργεια ή συμπεριφορά: Zητώ ~. Kατάλαβε το λάθος του και ζήτησε ~. Aπαιτώ να μου ζητήσει ~. || απόλυτα (με παράλειψη του ρ. ζητώ) συγγνώμη, συγχωρήστε με: ~, δεν το ήθελα. ~, που σας ενοχλώ. ~, αν σας κούρασα. ~, δεν εννοούσα αυτό. || ευγενικός τρόπος για να αποταθούμε σε κπ.: ~, κύριε, σας έπεσαν τα τσιγάρα. ~, δεσποινίς, μήπως ξέρετε πού είναι το Δημαρχείο; ~, αλλά εδώ απαγορεύεται το κάπνισμα! || (δίκ.) άτυπη δήλωση βούλησης, με την οποία κάποιος συγχωρεί κπ. άλλο για ένα παράπτωμα που διέπραξε και αίρει τις νομικές συνέπειες.  [λόγ. < αρχ. συγγνώμη `επιείκεια, συχώρεση΄ & σημδ. γαλλ. pardon·  απλοπ. του συμφ. συμπλ. [ŋγn > γn] για διευκόλυν ση της άρθρ.]
ΛΚΝ

Ενδιαφέρον. Γράφουμε «συγγνώμη» και λέμε «συγνώμη». Αυτό εννοεί;
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: spiros on 19 Feb, 2010, 15:41:51
Έχεις χάσει επεισόδια; :Ρ
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: Frederique on 19 Feb, 2010, 15:43:40
Έχεις χάσει επεισόδια; :Ρ
Ναι, και τα έψαχνα να φανταστείς! ευχαριστώ Σπύρο :-)
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: spiros on 19 Feb, 2010, 15:48:42
Google (http://www.google.gr/cse?cx=partner-pub-6539986036551354:1yngyd-e8w6&ie=UTF-8&q=%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CE%BC%CE%B7&sa=Search&siteurl=www.translatum.gr/forum/index.php%3Ftopic%3D1524.new%23new) is your friend ;)
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: Frederique on 19 Feb, 2010, 15:51:30
Yes, but not my best friend. Translatum search comes first!
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: spiros on 19 Feb, 2010, 15:57:25
A friend in need, is a friend indeed ;)
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: wings on 19 Feb, 2010, 16:09:24
Πάλι βλογάμε τα γένια μας;
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: Frederique on 19 Feb, 2010, 16:29:32
Καλό κάνει πού και πού. :-)
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: valeon on 19 Feb, 2010, 16:44:07
συγγνώμη η & (προφ.) συγνώμη η O30α : η συγκατάθεση, η επιείκεια που ζητάει κάποιος για να του συγχωρεθεί ένα σφάλμα που διέπραξε, μια άπρεπη ή άστοχη ενέργεια ή συμπεριφορά: Zητώ ~. Kατάλαβε το λάθος του και ζήτησε ~. Aπαιτώ να μου ζητήσει ~. || απόλυτα (με παράλειψη του ρ. ζητώ) συγγνώμη, συγχωρήστε με: ~, δεν το ήθελα. ~, που σας ενοχλώ. ~, αν σας κούρασα. ~, δεν εννοούσα αυτό. || ευγενικός τρόπος για να αποταθούμε σε κπ.: ~, κύριε, σας έπεσαν τα τσιγάρα. ~, δεσποινίς, μήπως ξέρετε πού είναι το Δημαρχείο; ~, αλλά εδώ απαγορεύεται το κάπνισμα! || (δίκ.) άτυπη δήλωση βούλησης, με την οποία κάποιος συγχωρεί κπ. άλλο για ένα παράπτωμα που διέπραξε και αίρει τις νομικές συνέπειες.  [λόγ. < αρχ. συγγνώμη `επιείκεια, συχώρεση΄ & σημδ. γαλλ. pardon·  απλοπ. του συμφ. συμπλ. [ŋγn > γn] για διευκόλυν ση της άρθρ.]
ΛΚΝ

Ενδιαφέρον. Γράφουμε «συγγνώμη» και λέμε «συγνώμη». Αυτό εννοεί;

Frederique, δεν λέει αυτό!

Η εγγραφή είναι ακριβώς: συγγνώμη η [siŋγnómi] & (προφ.) συγνώμη η [siγnómi] O30α...

Δηλαδή οι προφορές είναι:
συγγνώμη [siŋγnómi] όπου το πρώτο <γ> προφέρεται ως ο φθόγγος άγμα [ŋ] και ακολουθεί το δεύτερο <γ> προφερόμενο ως [γ]. Το άγμα προφέρεται ως μαλακοϋπερωικό/ουρανικό ν όπως π.χ. προφέρεται το <γ> στη λέξη άγχος [aŋχos] και

συγνώμη [siγnómi] χωρίς να δηλώνεται ούτε και προφέρεται κάποιο άγμα.

(Η συντομογραφία προφ. (= προφορικός) στο λήμμα δημιουργεί σύγχυση, εκτός άν δηλώνει ότι στον προφορικό λόγο είναι πιο συχνό το συγνώμη)


Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: spiros on 19 Feb, 2010, 16:46:14
Συγ(γ)νώμη δηλαδή, ποιον είπες «μαλακοϋπερωικό»; :Ρ
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: wings on 19 Feb, 2010, 16:50:15
Εσύ τώρα γιατί θίχτηκες;
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: Frederique on 19 Feb, 2010, 16:52:46
Καλό Σπύρο! :-)

Κώστα, ευχαριστώ. Πράγματι στο λήμμα η συντομογραφία προφ. με μπέρδεψε...
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: valeon on 19 Feb, 2010, 16:55:58
Συγ(γ)νώμη δηλαδή, ποιον είπες «μαλακοϋπερωικό»; :Ρ

Συγγνώμη ή συγνώμη ή συ(γ)γνώμη αλλά μάλλον όχι συγ(γ)νώμη!

Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: spiros on 19 Feb, 2010, 16:56:53
Όλο υπεκφυγές μού είσαι... :Ρ
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: Frederique on 19 Feb, 2010, 17:00:18
Και ξέρετε από πού ξεκίνησε η απορία μου; Αν σας πω θα γελάσετε. Προσπαθώ τόσα χρόνια να καταλάβω τι σημαίνει «συγνώμη λίγο», και ήθελα να το γράψω σωστά για να θέσω το ερώτημά μου... αλλού (σε άλλο νήμα δηλαδή)
Title: Re: Συγγνώμη ή συγνώμη; - 004
Post by: spiros on 19 Feb, 2010, 17:04:49
συγνώμη λίγο (https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=15601.0)