Στρούγκα, Struga, Струга [ετυμολογία | etymology]

spiros · 1 · 3891

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 834317
    • Gender:Male
  • point d’amour
Στρούγκα, Struga, Струга [ετυμολογία | etymology]

στρούγκα η [strúŋga] O25  : 1.χώρος περιφραγμένος πρόχειρα, για το άρμεγμα γιδοπροβάτων: Bάζω τα πρόβατα στη ~. || το κοπάδι. 2. (μτφ., σκωπτ.) α. σύνολο οπαδών που υπακούουν τυφλά σε (αυστηρούς) κανόνες ή σε κπ. αρχηγό: Mπαίνω στη ~. Bγαίνω από τη ~. β. οργανωμένος χώρος που δεσμεύει (και προστατεύει) τα μέλη του απαιτώντας τυφλή υπακοή σε κανόνες ή σε κπ. αρχηγό: Kομματική ~.  [βλάχ. strunga]

The name of Struga appeared in the XIth century. The legend says that St. Clemence of Ohrid founded a school in Struga, the place of foundation and the river nearby being still known as Klimetitsa. The medieval ruler Samuel is said to have built in Struga a church dedicated to St. George and to have ordered the building of hundred bridges over the Crn Drim. This story was popularized by the Byzantine traveler Ana Comnene. Anyway, the etymology of Struga is controversial. Some say that the name of the city comes from strig, to shear sheep, or straga, stroga or struga, a passage for sheep made through a fence, whereas other say that struga means a river branch or a tributary.
http://flagspot.net/flags/mk-strg.html

Struga (Macedonian: Струга, Albanian: Strugë) is a town situated in the south-western region of the Republic of Macedonia, lying on the shore of Lake Ohrid. The town of Struga is a seat of the Struga municipality.

Struga is also a place of important cultural significance in the Republic of Macedonia, as it is the birthplace of the poets Konstantin and Dimitar Miladinov and the Albanian activist Ibrahim Temo. The main event of the cultural life in Struga is the world's largest poetry gathering, Struga Poetry Evenings, which lauerats included several Nobel Prize for Literature winners such as Joseph Brodsky, Eugenio Montale, Pablo Neruda, Seamus Heaney and many others.

There are several cultural monuments in Struga and in its vicinity such as the Monastery of Kalishta, a few kilometers away from the town center, lying on the shore of Lake Ohrid. It is believed that it dates from the 16th century, with frescoes from the 14th and the 15th centuries. The Church Sveta Bogorodica (St. Mary) in the village of Vranishta, is believed to be the one where Tsar Samuel of Bulgaria was crowned. The church has many doors and far fewer windows and often the people call it "the kings church" especially at nighttime when it's cold.

The church of St. George is also located in the town; built on top of Samuil's church, it has many icons from the 14th, 15th, and 16th centuries. Near the village of Radolishta, a basilica from the 4th century has been discovered, with a mosaic. Struga's old architecture, dating from the 18th and 19th century is also a cultural highlight
https://en.wikipedia.org/wiki/Struga
« Last Edit: 14 Jul, 2008, 01:28:49 by spiros »


 

Search Tools