Σεμινάριο Οικονομικής Μετάφρασης και Ορολογίας στη meta|φραση (από 20/02/2012)

diceman

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 1328
    • Gender:Male
  • Talk less, say more.
Σεμινάριο Οικονομικής Μετάφρασης και Ορολογίας
Έναρξη: 20/02/12
Μαθήματα: Δευτέρα - Τετάρτη, 7-10 μ.μ.
Εισηγητής: Νίκος Ρούσσος
---------------------------------------------------------------------

Η οικονομική μετάφραση είναι ένας τομέας της αγοράς με μεγάλη ζήτηση ενώ, λόγω των συνθηκών, ο κλάδος της Οικονομίας βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ανταποκρινόμενη στις επιταγές της εποχής, η meta|φραση ανασχεδίασε το σεμινάριο της "Οικονομικής μετάφρασης και ορολογίας", ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες. Πρόκειται για ένα σεμινάριο που απευθύνεται σε όσους έχουν στοιχειώδη μεταφραστική εμπειρία και επιθυμούν να εξειδικευθούν στις τεχνικές και την ορολογία της οικονομικής μετάφρασης, με σκοπό να απασχοληθούν στον τομέα αυτό επαγγελματικά αλλά και όσους θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα την οικονομική πραγματικότητα.

Γλωσσικός συνδυασμός: Αγγλικά προς Ελληνικά / Ελληνικά προς Αγγλικά.

Δομή: Φοίτηση δύο μηνών, με δύο 3ωρα μαθήματα την εβδομάδα.

Καλύπτονται τα εξής:

* δομή, είδη και γλωσσικές ιδιαιτερότητες των οικονομικών κειμένων
* βασικές έννοιες οικονομικής θεωρίας, λογιστικής, χρηματοπιστωτικού κλάδου και marketing
* ανάλυση οικονομικών κρίσεων
* μεθοδολογία έρευνας και τεκμηρίωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, βιβλιοθήκες, πηγές στο Διαδίκτυο κ.ά.)
* πρακτική εξάσκηση με αυθεντικά κείμενα από τους εξής τομείς: Οικονομική Θεωρία, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Τραπεζικά, Marketing
* πρακτικές συμβουλές εισόδου στην αγορά εργασίας


Προϋποθέσεις εγγραφής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την Αγγλική (κάτοχοι Proficiency, φοιτητές ή απόφοιτοι Αγγλικής Φιλολογίας κ.λπ.) και να διαθέτουν στοιχειώδεις μεταφραστικές γνώσεις. Σπουδές σε τμήματα Οικονομικών Επιστημών ή γνώσεις οικονομικών θα συνεκτιμηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο 210.36.29.000.
Βασίλης Μπαμπούρης
meta|φραση School of Translation Studies 

Search Tools