ποιοτική παραλαβή → qualitative acceptance

 

Search Tools