Η Σατραπεία → La Satrapie (Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, Cavafy Constantin)

Frederique

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 80208
  • Gender:Female
 • Creative, Hardworking and Able!
Η Σατραπεία   

Κ. Π. Καβάφης

Τί συμφορά, ἐνῶ εἶσαι καμωμένος   
γιά τά ωραία καί μεγάλα ἔργα   
ἡ ἄδικη αὐτή σου ἡ τύχη πάντα   
ἐνθάρρυνσι κ' ἐπιτυχία νά σέ άρνεῖται·   
νά σ' ἐμποδίζουν εὐτελείς συνήθειες,   
καί μικροπρέπειες, κι ἀδιαφορίες.   
Καί τί φρικτή ἡ μέρα πού ἐνδίδεις   
(ἡ μέρα πού ἀφέθηκες κ' ἐνδίδεις),   
καί φεύγεις ὁδοιπόρος γιά τά Σοῦσα,   
καί πιαίνεις στον μονάρχην Ἀρταξέρξη   
πού εὐνοϊκά σέ βάζει στήν αὐλή του,   
καί σέ προσφέρει σατραπεῖες καί τέτοια.   
Καί σύ τά δέχεσαι μέ ἀπελπισία   
αὐτά τά πράγματα ποὺ δὲν τὰ θέλεις.   
Ἄλλα ζητεί ἡ ψυχή σου, γι' ἄλλα κλαίει·   
τὸν ἔπαινο του Δήμου καί τῶν Σοφιστῶν,   
τὰ δύσκολα καὶ τ' ἀνεκτίμητα Εὗγε·   
τὴν Αγορά, τὸ Θέατρο, καί τούς Στεφάνους.   
Αὐτά ποῦ θὰ στὰ δώσει ὁ Ἀρταξέρξης,   
αὐτά ποῦ θὰ τὰ βρεῖς στὴ σατραπεία·   
καὶ τί ζωὴ χωρὶς αὐτά θὰ κάμεις.   


   La Satrapie

Cavafy Constantin

   Toi que tout conviait
   Aux grandes, aux belles œuvres
   Quelle absurdité que ce sort
   Qui sans cesse te refuse espoir et réussite
   Pour te vouer à de viles besognes,
   Des tâches mesquines et banales.
   Et quel sinistre jour que celui où tu dus te résoudre
   (Où renonçant à tout, tu dus te résoudre)
   A faire le long chemin de Suse
   Pour rencontrer le roi Artaxerxès
   Qui généreusement t'invita à sa cour
   Et t'offre satrapies et autres distinctions.
   Et toi, avec désespoir, tu acceptes
   Ces cadeaux dont tu ne voulais pas.
   Ce n'est pas cela que désire ni que pleure ton âme
   Mais les faveurs du Peuple et des sophistes,
   Les rares — d'autant plus précieuses — ovations
   L'Agora, le Théâtre, les Couronnes.
   Ces choses, comment Artaxerxès te les donnerait-il
   Et comment les trouver dans une satrapie ?
   Et sans ces choses, comment pourras-tu vivre ?
Jacques Lacarrière, «Dictionnaire amoureux de la Grèce», Editions Plon, pages: 149-150


Poème daté de 1910. Il n'y a pas seulement en ce texte la nostalgie du grec mais de toute la vie, l'ambiance et la culture grecques. On peut penser, bien sûr, à Thémistocle allant chercher refuge, à la fin de sa vie, auprès du roi des Perses, mais Cavafy, d'emblée, nous en détourne : « Ce poète ne sous-entend ni Thémistocle, ni Démaratos, ni aucun homme politique. Le personnage sous-entendu est symbolique. On peut y voir si l'on veut un artiste ou même un savant ayant renoncé à son art à la suite de déceptions ou d'insuccès et qui fait route vers Suse et vers Alexandrie. Autrement dit qui décide de changer de vie, qui trouve ailleurs le luxe recherché, luxe qui ne parvient pas à le satisfaire. Très importante est la parenthèse : Où, renonçant à tout tu dus te résoudre. Elle est le fondement du poème car elle laisse entendre que le héros s'est découragé bien trop vite, qu'il a grossi les événements et s'est engagé trop tôt sur le chemin de Suse. »
Il est vrai qu'il faut être grec ou au moins fervent philhellène pour imaginer, avec la précision voulue et une morose délectation, ce que peut être pour un Grec raffiné la vie au fond d'une satrapie perse !

« Last Edit: 07 Dec, 2022, 22:16:15 by spiros »
Communicate. Explore potentials. Find solutions.


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 851139
  • Gender:Male
 • point d’amour
Η Σατραπεία   

Κ. Π. Καβάφης   

Τί συμφορά, ἐνῶ εἶσαι καμωμένος   
γιά τά ωραία καί μεγάλα ἔργα   
ἡ ἄδικη αὐτή σου ἡ τύχη πάντα   
ἐνθάρρυνσι κ' ἐπιτυχία νά σέ άρνεῖται·   
νά σ' ἐμποδίζουν εὐτελείς συνήθειες,   
καί μικροπρέπειες, κι ἀδιαφορίες.   
Καί τί φρικτή ἡ μέρα πού ἐνδίδεις   
(ἡ μέρα πού ἀφέθηκες κ' ἐνδίδεις),   
καί φεύγεις ὁδοιπόρος γιά τά Σοῦσα,   
καί πιαίνεις στον μονάρχην Ἀρταξέρξη   
πού εὐνοϊκά σέ βάζει στήν αὐλή του,   
καί σέ προσφέρει σατραπεῖες καί τέτοια.   
Καί σύ τά δέχεσαι μέ ἀπελπισία   
αὐτά τά πράγματα ποὺ δὲν τὰ θέλεις.   
Ἄλλα ζητεί ἡ ψυχή σου, γι' ἄλλα κλαίει·   
τὸν ἔπαινο του Δήμου καί τῶν Σοφιστῶν,   
τὰ δύσκολα καὶ τ' ἀνεκτίμητα Εὗγε·   
τὴν Αγορά, τὸ Θέατρο, καί τούς Στεφάνους.   
Αὐτά ποῦ θὰ στὰ δώσει ὁ Ἀρταξέρξης,   
αὐτά ποῦ θὰ τὰ βρεῖς στὴ σατραπεία·   
καὶ τί ζωὴ χωρὶς αὐτά θὰ κάμεις.   


The Satrapy

Constantine Cavafy

Too bad that, cut out as you are
for grand and noble acts,
this unfair fate of yours
never offers encouragement, always denies you success;
that cheap habits get in your way,
pettiness, or indifference.
And how terrible the day you give in
(the day you let go and give in)
and take the road for Susa
and go to King Artaxerxes,
who, well-disposed, gives you a place at his court
and offers you satrapies and things like that—
things you don’t want at all,
though, in despair, you accept them just the same.
You long for something else, ache for other things:
praise from the Demos and the Sophists,
that hard-won, that priceless acclaim—
the Agora, the Theatre, the Crowns of Laurel.
You can’t get any of these from Artaxerxes,
you’ll never find any of these in the satrapy,
and without them, what kind of life will you live? 


translated by Edmund Keeley and Philip Sherrard, edited by George Savidis

« Last Edit: 07 Dec, 2022, 22:15:55 by spiros » 

Search Tools