πρόβραχυς / προβραχύς; → πρόβραχυς


billberg23

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 6318
    • Gender:Male
  • Words ail me.
βραχύς is of course oxytone; but with the prefix πρό, the accent needs to shift back to proparoxytone.  So I suspect προβραχύς is simply an error.
πρόβραχυς appears only in Diomedes Grammaticus (4th cent.), who wrote in Latin with a few Greek words interspersed. I couldn't access Keil's 1857 edition (Grammatici Latini, vol. 1). 

Search Tools