παθητική του συλλαβέω, συλλαβέομαι/συλλαβοῦμαι

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 848746
  • Gender:Male
 • point d’amour
συλλαβέω: passive συλλαβοῦμαι

μεσοσυλλαβέω
A use one remedy alternately with another, Sever. ap. Aët.7.45.
II Pass., to be intercepted, Alex.Aphr.Pr.2.14.
μεσοσυλλαβέω - Ancient Greek (LSJ)
« Last Edit: 25 Jan, 2021, 10:24:54 by spiros »


billberg23

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6318
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Αbsolutely right about the passive.  The verb is used almost exclusively by late grammarians to mean "insert." Perfect example: Sophronius Grammaticus [7th cent.] (“Grammatici Graeci, vol. 4.2”, Ed. Hilgard, A.) p. 420:
Τοῦτο δὲ σημειωτέον, ὅτι τὸ <ν> διὰ τὴν ἀσυνταξίαν γίνεται <γ>, ὡς ἐν τῷ ἔρραγκα μεμίαγκα, καὶ <μ> ἐν τῷ ἔρραμμαι μεμίαμμαι· τὰ δὲ ἔχοντα τὸ <μ> μεσοσυλλαβοῦσι τὸ <η> διὰ τὸ μὴ δύνασθαι εἶναι τὸ <μ> πρὸ τοῦ <κ>, δεδέμηκα νενέμηκα τετέμηκα, οἷς συνεξέδραμε καὶ μεμένηκα· καὶ γὰρ πολλάκις μεσοσυλλαβοῦνται στοιχεῖα διὰ τὸ φυγεῖν τὴν ἀσυνταξίαν, ὡς ἐπὶ τοῦ μεσημβρία καὶ γαμβρός ἐκ συγκοπῆς τοῦ μεσημερία καὶ γαμηρός →
The following should be noted:  where there may be dissonance (ἀσυνταξίαν), nu is changed to gamma (cf. ἔρραγκα and μεμίαγκα) or to  mu (cf. ἔρραμμαι and μεμίαμμαι); words that have mu also insert eta (μεσοσυλλαβοῦσι τὸ <η>) because mu can’t come before kappa (cf. δεδέμηκα, νενέμηκα, τετέμηκα, etc., including μεμένηκα).  And in fact letters are often inserted (μεσοσυλλαβοῦνται) for the sake of avoiding dissonance, as is the case with μεσημβρία and γαμβρός (after abbreviating μεσημερία and γαμηρός).

« Last Edit: 25 Jan, 2021, 11:49:45 by spiros »spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 848746
  • Gender:Male
 • point d’amour
Great, Bill!

Better to simply use bold tag for emphasis if a text is wrapped in a colour tag (navy is a good choice) as nested colour tags do not work well, especially black in the dark theme.


 

Search Tools