χρόνια φλεβική ανεπάρκεια (ΧΦΑ) -> chronic venous insufficiency (CVI)

 

Search Tools