14ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (υποβολή περιλήψεων έως 10 Απριλίου 2023)

spiros · 1 · 2185

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 853797
    • Gender:Male
  • point d’amour
14th Conference "Hellenic Language and Terminology" ­- 14ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»

14 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 9–11 Νοεμβρίου 2023, διαδικτυακό
Αφιερωμένο στην Υπατία

Πρόσκληση για υποβολή ανακοινώσεων
Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και άλλους φορείς που θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου, διοργανώνει το 14ο Συνέδριο “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία”. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 9–11 Νοεμβρίου 2023.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση αφενός της σημερινής κατάστασης της ελληνικής γλώσσας στην ορολογική της διάσταση και αφετέρου μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων της σύγχρονης επιστήμης της Ορολογίας και της εφαρμογής τους στην ελληνική γλώσσα – μονογλωσσικά και/ή διαγλωσσικά – για την προώθηση της ορολογικής έρευνας και τη συμβολή στον σύγχρονο ορολογικό εμπλουτισμό της ελληνικής γλώσσας.

Θεματολόγιο του Συνεδρίου:

1 Γλωσσολογικές–οντολογικές αρχές Ορολογίας

Αρχές της γλώσσας και της λογικής που υιοθετούνται, διατυπώνονται και εφαρμόζονται στην Ορολογία. Η ορολογία ως διεπαφή ανάμεσα στη γλώσσα και στη γνώση. Μέθοδοι, μηχανισμοί και κανόνες οροδοσίας που προκύπτουν από την ενδογλωσσική ή την διαγλωσσική εξέταση κατασημάνσεων (όρων και ονομάτων) και ορισμὠν εννοιών. Θεωρητική, συγχρονική και/ή διαχρονική εξέταση όρων σε μονογλωσσικό και/ή πολυγλωσσικό περιβάλλον.

2 Διδακτική και Ορολογία
Διδακτική της Ορολογίας. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα και/ή σεμινάρια Ορολογίας. Μαθησιακά θέματα Ορολογίας. Ορολογικές πλευρές της διδασκαλίας μαθημάτων ειδικών θεματικών πεδίων. Έννοιες και όροι της Διδακτικής.

3 Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων – Λεξικογραφικές και ορογραφικές μελέτες
Συγχρονική και/ή διαχρονική θεώρηση ορολογίων και ορολογικών προβλημάτων συγκεκριμένων θεματικών πεδίων. Συστήματα όρων σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία σε σχέση με αντίστοιχα συστήματα εννοιών. Λεξικογραφικές και ορογραφικές μελέτες σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία.

4 Ορολογία και μετάφραση
Ο ρόλος των όρων στη θεωρία και πράξη της μετάφρασης. Εφαρμογή των αρχών της Ορολογίας στη μετάφραση. Η εννοιοστρεφής διαγλωσσική αντιστοίχιση και «ισοδυναμία» όρων μεταξύ πρωτοτύπου και μεταφράσματος έναντι της λεξιστρεφούς «μετάφρασης» όρων. Η μετάφραση με την βοήθεια ορολογικών πόρων από το Διαδίκτυο. Έννοιες και όροι της μεταφρασεολογίας.

5 Ορολογικοί πόροι – Νέες τεχνολογίες
Ειδικά ερμηνευτικά ή πολύγλωσσα λεξικά, έντυπα ή ηλεκτρονικά, τοπικά ή επιγραμμικά/διαδικτυακά. Ορολογικές συλλογές ή βάσεις όρων που περιέχουν κατασημάνσεις, ορισμούς εννοιών και άλλες ορολογικές πληροφορίες. Σώματα ειδικών κειμένων και διάθεσή τους για έρευνα και υποστήριξη ορολογικών πόρων. Εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην ορολογική πράξη και στην παροχή ορολογικών υπηρεσιών.

6 Τυποποίηση ορολογίας
Ενδογλωσσική επικύρωση και τυποποίηση όρων με καθιέρωση προτιμώμενων και αποδεκτών όρων ως έγκυρων όρων. Διεθνοποίηση εννοιών και διαγλωσσική αντιστοίχιση, επικύρωση και τυποποίηση των ισοδύναμων όρων. Προτάσεις όρων για επικύρωση και τυποποίηση. Τυποποίηση κειμένων ειδικών γλωσσών.

7 Διάχυση και χρήση των όρων – Ορολογική πολιτική και ρύθμιση
Τρόποι και μέσα διάδοσης ειδικών όρων και ορολογίων. Ενδοπεδιακά και διαπεδιακά ζητήματα ορολογικής ενημέρωσης. Ρυθμιστικά εργαλεία ορολογικής πολιτικής (δημοσιεύματα, νομοθετήματα, προδιαγραφές, πρότυπα).

8 Δραστηριότητα φορέων και οργάνων Ορολογίας
Δραστηριότητες παραγωγής, συλλογής, επεξεργασίας, δημοσιοποίησης και διάθεσης όρων και παροχής ορολογικών υπηρεσιών από εθνικούς, περιφερειακούς και/ή παγκόσμιους φορείς και όργανα (οργανισμούς, εταιρείες, ενώσεις, επιτροπές, ομάδες). Διοργανώσεις εκδηλώσεων Ορολογίας.

Ειδική θεματική ενότητα του 14ου Συνεδρίου:
9 Ορολογία και μαθηματικά
Ορολογία των μαθηματικών (θεώρηση: διαχρονική και/ή συγχρονική, ενδογλωσσική και/ή διαγλωσσική). Tα μαθηματικά στην Ορολογία. Γλώσσα των μαθηματικών και μαθηματικός γραμματισμός.

Κρίσιμες ημερομηνίες:
Υποβολή περιλήψεων ως τις: 10 Απριλίου 2023
Κρίση των περιλήψεων ως τις: 20 Μαΐου 2023
Υποβολή πλήρων κειμένων ως τις: 20 Ιουλίου 2023

Όλες οι νεότερες πληροφορίες για το Συνέδριο θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα: https://eleto.gr/el/ekdiloseis/synedria-orologias/14o-synedrio-elliniki-glossa-kai-orologia-diadiktyako-9-11-noemvrioy-2023/

Please, be informed that the 14th Conference “Hellenic Language and Terminology” will be organized online, on 9-11 November 2023.

Attached hereto are the Greek and English versions of the Call for papers.

All newer information of the Conference will be uploaded on the web page: https://eleto.gr/en/events/terminology-conferences/14th-conference-hellenic-language-and-terminology-online-9-11-november-2023/ 

 
« Last Edit: 01 Mar, 2023, 14:57:20 by spiros »


 

Search Tools