ακόμη δεν τον είδαμε και Γιάννη τον βαφτίσαμε –> don't count your chickens before they are hatched | don't count your chickens before they hatch | first catch your hare | first catch your rabbit | first catch your rabbit and then make your stew | first catch your hare, then cook it | first catch your hare, then cook him

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 820920
    • Gender:Male
  • point d’amour
ακόμη δεν τον είδαμε και Γιάννη τον βαφτίσαμε –> don't count your chickens before they are hatched | don't count your chickens before they hatch | first catch your hare | first catch your rabbit | first catch your rabbit and then make your stew | first catch your hare, then cook it | first catch your hare, then cook him

ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον εβγάλαμε
ακόμη δεν τον είδαμε και Γιάννη τον εβγάλαμε
ακόμα δεν τον είδαμε και Γιάννη τον εβγάλαμε
ακόμα δεν τον είδαμε και Γιάννη τον βαφτίσαμε
ακόμη δεν τον είδαμε και Γιάννη τον βαφτίσαμε
ακόμη δεν τον είδαμε, Γιάννη τον εβγάλαμε
ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον είπαμε
ακόμη δεν τον είδαμε, Γιάννη τον είπαμε
ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βαφτίσαμε
ακόμη δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βαφτίσαμε
προτού σκάσουν τ' αβγά, άρχισε να μετράει πουλιά


 

Search Tools