ΕΛΕΤΟ/ΓΕΣΥ - Κρίση Μελών Αρ.6

valeon · 2 · 1775

valeon

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 13956
  • Gender:Male
 • Κώστας Βαλεοντής <Φυσική, Tηλ/νίες, ΙΤ, Ορολογία>
Κρίση Μελών Αρ.6

ΘΕΜΑ:  Κρίση και σχόλια μελών της ΕΛΕΤΟ για ελληνικούς όρους

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Ηλεκτρονική λήψη απαντήσεων το αργότερο ως τις 20-09-2010

Ύστερα από εισήγηση του Συλλογικού Μέλους της ΕΛΕΤΟ ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία Τεχνολογίας Πληροφοριών», το ΓΕΣΥ υποβάλλει στη διαδικασία της Κρίσης Μελών, τους ακόλουθους όρους:

voxel
(σύμμειγμα από τις λέξεις: volumetric pixel)
the three-dimensional analogue of a pixel; a volume element representing some numerical quantity, such as the colour, of a point in three-dimensional space, used in the visualisation and analysis of three-dimensional (especially scientific and medical) data
en.wiktionary.org/wiki/voxel
ογκοεικονοστοιχείο, εικονοστοιχείο όγκου, τριδιάστατο εικονοστοιχείο, εικονοστοιχείο 3Δ

2.1  composition <προγραμματισμός> → σύνθεση

2.2  function composition
an act or mechanism to combine simple functions to build more complicated ones. Like the usual composition of functions in mathematics, the result of each function is passed as the argument of the next, and the result of the last one is the result of the whole
https://en.wikipedia.org/wiki/Function_composition_(computer_science)
σύνθεση συναρτήσεων

2.3  object composition
a way to combine simple objects or data types into more complex ones. Compositions are a critical building block of many basic data structures, including the tagged union, the linked list, and the binary tree, as well as the object used in object-oriented programming
https://en.wikipedia.org/wiki/Object_composition
σύνθεση αντικειμένων

2.4  aggregation
<programming> a composition technique for building a new object from one or more existing objects that support some or all of the new object's required interfaces.
http://foldoc.org/aggregation
συνάθροιση

2.5  aggregate (το ρήμα της aggregation) → συναθροίζω

2.6  aggregate (το σχετικό επίθετο) → συναθροιστικός

2.7  aggregated (μετοχή του aggregate) → συναθροισμένος

2.8  unaggregated [αντώνυμο (αντιφατικό) του aggregated] → ασυνάθροιστος

4.1  switchover
Switchover is the capability to manually switch over from one system to a redundant or standby computer server, system, or network upon the failure or abnormal termination of the previously active server, system, or network. Switchover happens with human intervention, unlike Failover.
en.wikipedia.org/wiki/Switchover
→ (χειρακτική) μεταγωγή σε εφεδρεία

4.2  failover
In computing, failover is the capability to switch over automatically to a redundant or standby computer server, system, or network upon the failure or abnormal termination of the previously active application, server, system, or network. ...
en.wikipedia.org/wiki/Failover
αυτόματη μεταγωγή σε εφεδρεία

4.3  failback
Failback, conversely, involves the process of restoring a system/component/service in a state of failover back to its original state (before failure).
en.wikipedia.org/wiki/Failover
αυτόματη επάνοδος από εφεδρεία

multi-tiered distributed enterprise information system
Distributed Multitiered Applications
The Java EE platform uses a distributed multitiered application model for enterprise applications. Application logic is divided into components according to function, and the various application components that make up a Java EE application are installed on different machines depending on the tier in the multitiered Java EE environment to which the application component belongs.
http://www.legomann.com/javaeetutorial5/doc/bnaay.html
πολυεπίπεδο κατανεμημένο επιχειρησιακό σύστημα πληροφοριών

perspective foreshortening
Perspective (from Latin perspicere, to see through) in the graphic arts, such as drawing, is an approximate representation, on a flat surface (such as paper), of an image as it is seen by the eye. The two most characteristic features of perspective are that objects are drawn:
· Smaller as their distance from the observer increases
· Foreshortened: the size of an object's dimensions along the line of sight are relatively shorter than dimensions across the line of sight (see later).
https://en.wikipedia.org/wiki/Perspective_(graphical)
προοπτική σμίκρυνση

7.1  spool
To send files to some device or program (a "spooler" or demon) that puts them in a queue for later processing of some kind. Without qualification, the spooler is the "print spooler" controlling output of jobs to a printer; but the term has been used in connection with other peripherals (especially plotters and graphics devices) and occasionally even for input devices.
en.wiktionary.org/wiki/spool
τηρώ ουρά επεξεργασίας,  τηρώ ουρά εκτύπωσης

7.2  spooling (Βλέπε spool) → τήρηση ουράς επεξεργασίας, τήρηση ουράς εκτύπωσης

7.3  (printer) spooler (Βλέπε spool) → τηρητής ουράς εκτύπωσης

Resonant-Tunneling Hot-Electron Transistor (RHET) → τρανζίστορ θερμών ηλεκτρονίων συντονιζόμενης σηράγγωσης

9.1  biff (n)
biff is a mail notification system for UNIX. When a new mail message is delivered, the program biff alerts the recipient so he can read it immediately. The alert is sent to the TTY where the recipient is logged in, and contains the Subject, From line, and first few lines of the body of the new message. The alert also includes terminal beeps to guarantee quick attention. en.wikipedia.org/wiki/Biff
σηματοδότης εισόδου ηλ-μηνύματος

9.2  biff (v) (Βλέπε προηγούμενο) → σηματοδοτώ είσοδο ηλ-μηνύματος

Καλούνται όσα μέλη της ΕΛΕΤΟ επιθυμούν, να επιστρέψουν το έγγραφο συμπληρωμένο με τις απόψεις/προτάσεις τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας και την συγκέντρωση όλων των απαντήσεων, η Ομάδα ΤΕ48/ΟΕ1 θα συζητήσει όλες τις προτάσεις και θα οριστικοποιήσει την απόφασή της που θα εγκριθεί και από το ΓΕΣΥ.

Για το ΓΕΣΥ
Κ. Βαλεοντής


valeon

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 13956
  • Gender:Male
 • Κώστας Βαλεοντής <Φυσική, Tηλ/νίες, ΙΤ, Ορολογία>
Κατά την Κρίση Μελών Αρ.6 υπέβαλαν προτάσεις μόνο δύο μέλη:

Μαρίνα Πανταζίδου: Επέλεξε για τον όρο voxel την απόδοση εικονοστοιχείο όγκου και υπερψήφισε τις αποδόσεις των όρων 2.4 έως 2.8. Για τους υπόλοιπους όρους δεν εξέφρασε γνώμη, ενώ ζήτησε και την απόδοση του όρου deaggregation· έτσι προστέθηκαν οι όροι deaggregate και deaggregation.

Σπύρος Δόικας: Πρότεινε για τον όρο voxel την απόδοση ογκοστοιχείο, όρος, όμως, που αποδίδει το volume element το οποίο και προστέθηκε στον πίνακα.

Έτσι, το Συλλογικό Μέλος της ΕΛΕΤΟ ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία Τεχνολογίας Πληροφοριών», πήρε την τελική απόφαση για τις παρακάτω αποδόσεις. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε και από το ΓΕΣΥ.

volume elementογκοστοιχείο, στοιχείο όγκου,
voxel (σύμμειγμα από τις λέξεις: volumetric pixel) → ογκοεικονοστοιχείο, εικονοστοιχείο όγκου
composition σύνθεση
function compositionσύνθεση συναρτήσεων
object compositionσύνθεση αντικειμένων
aggregation συνάθροιση
aggregate συναθροίζω
aggregate συναθροιστικός
aggregated συναθροισμένος
unaggregated ασυνάθροιστος
deaggregate αποσυναθροίζω
deaggregation αποσυνάθροιση
switchover → (χειρακτική) μεταγωγή σε εφεδρεία
failover αυτόματη μεταγωγή σε εφεδρεία
failback αυτόματη επάνοδος από εφεδρεία
multi-tiered distributed enterprise information systemπολυεπίπεδο κατανεμημένο επιχειρησιακό σύστημα πληροφοριών
perspective foreshorteningπροοπτική σμίκρυνση
spool τηρώ ουρά επεξεργασίας, τηρώ ουρά εκτύπωσης
spooling τήρηση ουράς επεξεργασίας, τήρηση ουράς εκτύπωσης
(printer) spooler τηρητής ουράς εκτύπωσης
resonant-tunnelling hot-electron transistor (RHET) τρανζίστορ θερμών ηλεκτρονίων συντονιζόμενης σηράγγωσης
biff (n) → σηματοδότης εισόδου ηλ-μηνύματος
biff (v) → σηματοδοτώ είσοδο ηλ-μηνύματος 

Search Tools