σοφόν γάρ ἕν βούλευμα τάς πολλάς χεῖρας νικᾶ, σὺν ὄχλῳ δ' ἀμαθία μεῖζον κακό –> better than many hands is one wise thought, a multitude of fools makes folly worse

 

Search Tools