Λογιστικό σχέδιο αγγλικά ελληνικά

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 853650
    • Gender:Male
  • point d’amour
GreekEnglish
αγορές λογισμένεςpurchases accounted for
αγορές υπό παραλαβήpurchases in transit
αγορές υπό τακτοποίησηpurchases suspense account
αγορές χρήσεωςpurchases
αγροί εκτός εκμεταλλεύσεωςagricultural land idle
αγροίfarm land
ακινητ/σεισ υπο εκτελεση και προκαταβολλεσ παγιων στοιχειωνcapital invest in progress and down payments for the acquisition of fa
ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεσηcapital investments in progress
άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεωςother operating income
άμεσα έξοδα πωλήσεωνdirect selling expenses
αμοιβές & έξοδα δικηγόρωνlawyers fees and expenses
αμοιβές & έξοδα ελεγκτώνauditors fees and expenses
αμοιβές & έξοδα ιατρώνdoctors fees and expenses
αμοιβές & έξοδα λογιστώνaccountants fees and expenses
αμοιβές & έξοδα οργανωτών-μελετητών-ερευνητώνconsultants and researchers fees and expenses
αμοιβές & έξοδα προσωπικού λογισμέναemployee compensation and expenses accounted for
αμοιβεσ & εξοδα προσωπικουemployee compensation and expenses
αμοιβές & έξοδα συμβολαιογράφωνnotary public fees and expenses
αμοιβές & έξοδα τεχνικώνtechnicians fees and expenses
αμοιβές & έξοδα τρίτων λογισμthird party fees and expenses accounted for
αμοιβεσ & εξοδα τριτωνthird party fees and expenses
αμοιβές εκτός έδραςtravelling allowances
αμοιβές έμμισθου προσωπικούcompensation of salary -paid employees
αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικούwages-paid personnel compensation
αμοιβές και έξοδα ελευθ. επαγ υποκ σε παρακρ φόρου εισοδήμfees and expenses of professionals subject to income tax withholding
αμοιβές και έξοδα μη ελευθ επαγ/τιών υποκείμενες σε παρακρ φόρου εισοδfees and expenses of profess not subject to income tax withholding
αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας (service)data proccesing services
αμοιβές συνεδριάσεων μελών δσμeeting fees of board members
αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρουthird party fees not subject to income tax with-holding
αμοιβές υπερωριακής απασχόλησηςοvertime compensation
ανακαταταξη εξοδων -αγορων και εσοδωνregrouping of expenses, purchases and revenues
αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεωνfixed investment subsidies amortization account
αναλυτικα αποτελεσματαincome summary accounts
αναλώσιμα υλικά σε τρίτουςconsymable supplies in third parties
αναλωσιμα υλικαconsumable supplies
αναλώσιμα υλικάconsymable supplies
ανάπτυξη όμοια με το λογαριασμό 66analysis similar to account 66
ανεξόφλητες ομολογίες αλλοδαπών δανείωνnonfully paid foreign debentures
ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες στο χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικούnonfully paid shares listed in foreign stock exchanges
ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες στο χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικούnonfully paid domestically listed shares
ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες στο χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικούnonfully paid shares listed in national stock exchanges
ανεξόφλητες μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικούnonfully paid shares listed abroad
ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο χρηματιστήριο εταιρειών εξωτnonfully paid shares listed of foreign stock exchanges
ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερnonfully paid shares listed of foreign stock exchanges
ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο χρηματιστήριο εταιρειών εσωτnonfully paid unlisted shares of domestic companies
ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερnonfully paid unlisted shares
ανεξόφλητες μετοχές μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερnonfully paid unlisted shares of foreign companies
ανεξόφλητες ομολογίες ελληνικών δανείωνnonfully paid greek debentures
ανταλλακτικά παγίων στοιχείων σε τρίτουςspare parts for fixed assets in third parties
ανταλλακτικα παγιων στοιχειωνspare parts for fixed assets
ανταλλακτικά παγίων στοιχείωνspare parts for fixed assets
αξία σημαντικών δωρεών αποθεμάτων για κοινοφελείς σκοπούςstock donations of significant value to charities
αξία χορηγούμενων αποθεμάτωνvalue of merchandise given to employees
απ/νες διαμορφώσεις γηπέδων εκτός εκμεταλλεύσεωςaccumulated depreciation of land improvements idle
από προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων παγίων στοιχείωνfrom provisions for fixed asset devaluation
από προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσίαfrom provisions for personnel redundancy or retirement compensation
από προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδαfrom provisions for extraordinary contingencies
από προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεωνfrom provisions for prior period expenses
από προβλέψεις για επισφαλές απαιτήσειςfrom provisions for doubtful accounts
από προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφωνfrom provisions for value declined of participations and securities
αποδοση - εκκαθαριση φπαvat monthly clearing account
αποδοχές ασθενείαςsick pay
αποδοχές επίσημων αργιώνοfficial holiday pay
αποδοχές κανονοκής άδειαςregular vacation pay
αποδοχές προσωπικού πληρωτέεςemployee compensation payable
αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσίαdismissal or retirement compensation
αποζημιώσεις μη χορηγ.αδειώνunused vacation compensation
αποζημιώσεις μη χορηγούμενων αδειώνunused vacation compensation
αποθέματα απογραφήςinventories
αποθέματα απογραφήςinventory
αποθέματα εμπορευμάτων λογισμmerchandise stock accounted for
αποθεματαmerchandise
αποθεματικά απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδαreserves from tax free income
αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ ειδικό τροποreserves from specially taxed income
αποθεματικά διατεθεμενα για αύξηση μετοχικού κreserves proposed for capital increase
αποθεματικα -διαφορεσ αν/γησ -επιχορηγησεισ επενδυσεωνreserves revaluation reserves -investment grants & subsides
αποθεματικά καταστατικούcharter reserves
αποθεματικό για ίδιες μετοχέςreserves for treasury stock
αποθήκευτραstorage
αποκλισεισ από το προτυπο κοστοσstandard cost variances
αποσβ αυτοκινήτων φορτηγών - ρυμουλκών - ειδικής χρήσ εκτός εκμεταλdepreciation-trucks -lories-special use vechicles idle
αποσβ η/υ και ηλεκτρ συγκροτ εκτός εκμεταλdepreciation-edp equipment and systems idle
αποσβ κτιρίων - εγκατ/ων κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλdepr of build-building fixed install on non-owned property not used
αποσβ τεχνικών έργων εξυπηρ μεταφορών σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλdepreciation transportation facilities on nonowned property not used
αποσβ. εξοπλισμός τηλεπικοινωνιώνaccumulated depreciation-telecommunication equipment
αποσβ/να εργαλεία εκτός εκμεταλλέυσεωςaccumulated depreciation-tools idle
αποσβ/να εργαλείαaccumulated depreciation-tools
αποσβ/να καλούπια -ιδιοσυσκευές εκτός εκμεταλλευσεωςaccumulated depreciation-molds-specially made devices idle
αποσβ/να καλούπια -ιδιοσυσκευέςaccumulated depreciation-molds & special made devices
αποσβ/να κτίρια -εγκαταστάσεις κτιρίων εκτος εκμεταλλεύσεωςaccumulated deprec of buildings -building fixed installat not in use
αποσβ/να κτίρια -εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτος εκμ.accum deprec of buil -build fixed instalns on non-owned prop not used
αποσβ/να κτίρια σε ακίνητα τρίτωνaccumulated depreciation of buildings on leased properties
αποσβ/να μηχανήματα εκτός εκμεταλλέυσεωςaccumulated depreciation-machinery idle
αποσβ/να μηχανήματα σε ακινητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεωςaccumulated depreciation-machinery on premises of third parties idle
αποσβ/να μηχανήματα σε ακίνητα τρίτωνaccumulated depreciation-machinery on premises of third parties
αποσβ/να μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις-μηχαν.εξοπλισμόςaccum deprec of machine -fixed and nonfixed various installations
αποσβ/να μηχανήματαaccumulated depreciation -machinery
αποσβ/να μηχανολογικά όργανα εκτός εκμεταλλέυσεως accumulated depreciation-mechanical instruments idle
αποσβ/να μηχανολογικά όργαναaccumulated depreciation-mechanical instruments
αποσβ/να τεχνικά έργα εξυπ μεταφορών σε ακίνητα τρίτωνκτός εκμaccum deprec transportation facilities on nonowned property not used
αποσβ/να τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών εκτός εκμ.accumulated depreciation of transportation facilities idle
αποσβ/να τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτωνaccumulated deprec. of transportation facilities on nonowned property
αποσβ/να τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορώνaccumulated depreciation of transportation facilities
αποσβ/να φορητά μηχανήματα χειρός εκτός εκμεταλλέυσεωςaccumulated depreciation-portable hand -tools idle
αποσβ/να φορητά μηχανήματα χειρόςaccumulated depreciation-portable hand machines
απόσβ/νες διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων εκτός εκ/σεωςaccum deprec of land leasehold improvem on non owned property idle
αποσβ/νες διαμορφώσεις γηπέδων τρίτωνaccumulated depreciation of improvements on nonowned land
αποσβ/νες διαμορφώσεις γηπέδωνaccumulate depreciation of land improvements
αποσβ/νες τεχικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσωςaccum depreciation-installations on premises of third parties idle
αποσβ/νες τεχνικές εγκαταστασaccumulated depreciation -machine installations
αποσβ/νεςτεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκμεταλλέυσεωςaccumulated depreciation-installations indle
αποσβ/νεςτεχνικές εγκαταστασειςσε ακίνητα τρίτωνaccumulated depreciation-installations on premises of third parties
αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεωςdepreciation of intagible assets
αποσβέσεις αυοτικήτων λεωφορείων εκτός εκμεταλλεύσεωςdepreciationn-busses idle
αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών - ρυμουλκών - ειδικής χρήσεωςdepreciation-trucks -lories-special use vechicles
αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορdepreciation-busses
αποσβέσεις δασών εκτός εκμεταλλεύσεωςdepreciation -plantations idle
αποσβέσεις δασώνdepreciation -plantations
αποσβέσεις διαμορφώσεως γηπέδων εκτός εκμεταλλεύσεωςdepreciation of land improvements idle
αποσβέσεις διαμορφώσεως γηπέδων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλdepr of land leasehold improvements on non owned property idle
αποσβέσεις διαμορφώσεως γηπέδων τρίτωνdepreciation of improvements on nonowned land
αποσβέσεις διαμορφώσεως γηπέδωνdepreciation of land improvements
αποσβέσεις διαφορών εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιώνdepreciation-premiums and discounts of bond issue and redemption
αποσβέσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίαςdepreciation-industrial copyrights
αποσβέσεις δικαιωμάτων εκμεταλ/σεως ορυχείων - μεταλλείων - λατομείωνdepreciation-concession rights on mineral minesore mines- quarries
αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσεως ενσώματων πάγιων στοιχείωνdepreciation-rights on the use of tangible fixed assets
αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεωνland asset depreciation expense
αποσβέσεις εναέριων μέσων εκτός εκμεταλλεύσεωςdepreciation-air transports idle
αποσβέσεις εναέριων μέσωνdepreciation-air transports
αποσβέσεις εξόδων αναδιοργανώσdepreciation-reorganization expenses
αποσβέσεις εξόδων αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείωνdepreciation-expenses for capital stock increase and bond issues
αποσβέσεις εξόδων ερευνών ορυχείων - μεταλλείων - λατομείωνdepreciation-exploration expenses for mineral mines-ore mines-quarries
αποσβέσεις εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεωςdepreciation -formation and set-up expenses
αποσβέσεις εξόδων κτήσεως ακινητοποιήσεωνdepreciation-property acquisition expenses
αποσβέσεις εξόδων λοιπών ερευνdepreciation-other research expenses
αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών εκτός εκμεταλλεύσεωςdepreciation-other telecomunication equipment idle
αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιώνdepreciation-telecommunication equipment
αποσβέσεις επίπλων & λοιπού εξοπλισμούdepreciation of furniture and other equipment
αποσβέσεις επίπλων εκτός εκμεταλλεύσεωςdepreciation-furniture idle
αποσβέσεις επίπλωνdepreciation -furniture
αποσβέσεις επιστημονικών οργάνdepreciation-scientific instruments
αποσβέσεις επιστημονικών οργάνων εκτός εκμεταλλεύσεωςdepreciation-scientific instruments idle
αποσβέσεις εργαλείων εκτός εκμετταλεύσεωςdepreciation-tools idle
αποσβέσεις εργαλείωνdepreciation-tools
αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευση εκτός εκμεταλλεύσεωςdepreciation-livestock in service idle
αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευσηdepreciation-livestock in service
αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτωνdepreciation -edp equipment and systems
αποσβέσεις καλουπιών - ιδιοσυσκευών εκτός εκμετταλεύσεωςdepreciation-molds-specially made devices idle
αποσβέσεις καλουπιών - ιδιοσυσκευώνdepreciation-molds & special made devices
αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων depreciation of buildings-fixtures-technical works
αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων εκτός εκμεταλλεύσεωςdepreciation of buildings -building fixed installations not in use
αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων σε ακίνητα τρίτωνdepreciation of buildings on leased properties
αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων-τεχνικών έργωνforests idle depreciation expenses
αποσβέσεις λατομείων εκτός εκμεταλλεύσεωςdepreciation -ore mines idle
αποσβέσεις λατομείωνdepreciation -ore mines
αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων εκτός εκμεταλλεύσεωςdepreciation-other passenger automobiles idle
αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτωνdepreciationn-other passenger automobiles
αποσβέσεις μέσων αποθηκεύσεως και μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεωςdepreciation-storing and hadling equipment idle
αποσβέσεις μέσων αποθηκεύσεως και μεταφοράςdepreciation-storing and handling equipment
αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορών εκτός εκμεταλλεύσεωςdepreciation-inhouse transport equipment idle
αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορώνdepreciation-inhouse transport equipment
αποσβέσεις μεταλλείων εκτός εκμεταλλεύσεωςdepreciation -mineral mines idle
αποσβέσεις μεταλλείωνdepreciation -mineral mines
αποσβέσεις μεταφορικών μέσωνdepreciation of transportation equipment
αποσβέσεις μηχανημάτων depreciation -machinery
αποσβέσεις μηχανημάτων εκτός εκμετταλεύσεωςdepreciation-machinery idle
αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετταλεύσεωςdepreciation-machinery on premises of third parties idle
αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτωνdepreciation-machinery on premises of third parties
αποσβέσεις μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστ-λοιπού μηχανολ εξοπλισμούdepreciation of buildings on non-owned property
αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνdepreciation-mechanical instruments
αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων εκτός εκμεταλλεύσεωςdepreciation-mechanical instruments idle
αποσβέσεις μηχανών γραφείων εκτός εκμεταλλεύσεωςdepreciation-office machines idle
αποσβέσεις μηχανών γραφείωνdepreciation-office machines
αποσβέσεις ορυχείων εκτός εκμεταλλεύσεωςdepreciation -forests
αποσβέσεις ορυχείωνdepreciation -land
αποσβεσεισ παγιων ενσωματωμενεσ στο λειτουργικο κοστοσoperating (normal) depreciation expense of fixed assets
αποσβεσεισ παγιων μη ενσωματωμενεσ στο λειτουργικο κοστοσfa deprec in excess of requirements (not included in the op. cost)
αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος λογισμένεςoperating (normal) depreciation expense of fixed assets accounted for
αποσβέσεις πλωτών μέσων εκτός εκμεταλλεύσεωςdepreciation-vessels idle
αποσβέσεις πλωτών μέσωνdepreciation-vessels
αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτων εκτός εκμεταλλεύσεωςdepreciation-rail cars idle
αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτωνdepreciation-rail cars
αποσβέσεις σκευών εκτός εκμεταλλεύσεωςdepreciation-utencils and appliances idle
αποσβέσεις σκευώνdepreciation -utencils and appliances
αποσβέσεις τεχνικών εγκαστάσεων εκτός εκμετταλεύσεωςdepreciation-installations indle
αποσβέσεις τεχνικών εγκαστάσεων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλdepreciation-installations on premises of third parties idle
αποσβέσεις τεχνικών εγκαστάσεων σε ακίνητα τρίτωνdepreciation-installations on premises of third parties
αποσβέσεις τεχνικών εγκαστάσεωνdepreciation -machine installations
αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών εκτός εκμεταλdepreciation of transportation facilities idle
αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτωνdepreciationon of transportation facilities on nonowned property
αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορώνdepreciation of transportation facilities
αποσβέσεις τόκων δανείων κατασκευαστικής περιόδουdepreciation-connstruction period loan interest expenses capitalized
αποσβέσεις υπεραξίας επιχειρήσdepreciation-goodwill
αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων "χειρός" εκτός εκμετταλεύσεωςdepreciation-portable hand -tools idle
αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων "χειρός"depreciation-portable hand machines
αποσβέσεις φυτειών εκτός εκμεταλλεύσεωςdepreciation -quarries idle
αποσβέσεις φυτειώνdepreciation -quarries
αποσβεσμένα mέσα αποθήκευσης και μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεωςaccumulated depreciation-storing and hadling equipment idle
αποσβεσμένα mέσα αποθήκευσης και μεταφοράςαccumulated depreciation-storing and handling equipment
αποσβεσμένα αυτοκίνητα λεωφορaccumulated depreciation-busses
αποσβεσμένα αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκμεταλλέυσεωςaccumulated depreciation-busses idle
αποσβεσμένα αυτοκίνητα φορτηγά -ρυμούλκες εκτός εκμ/σεωςaccumulated depreciation-trucks -lories-special use vechicles idle
αποσβεσμένα αυτοκίνητα φορτηγά-ρυμούλκεςaccumulated depreciation-trucks -lories-special use vechicles
αποσβεσμένα δάση εκτός εκμεταλλεύσεωςaccumulated depreciation -forests idle
αποσβεσμένα δάσηaccumulated depreciation -forests
αποσβεσμένα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίαςaccumulated depreciation-industrial copyrights
αποσβεσμένα δικαιώματα εκμεταλλεύσεως ορυχείων -μεταλλείων -λατομείωνaccum deprec-concession rights on mineral minesore mines- quarries
αποσβεσμένα δικαιώματα χρήσεως ενσώματων παγίων στοιχείων accumulated depreciation-rights on the use of tangible fixed assets
αποσβεσμένα εναέρια μέσα εκτός εκ/σεωςaccumulated depreciation-air transports idle
αποσβεσμένα εναέρια μέσαaccumulated depreciation-air transports
αποσβεσμένα έξοδα αναδιοργανώσεωςaccumulated depreciation-reorganization expenses
αποσβεσμένα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείωνaccum deprec-expenses for capital stock increase and bond issues
αποσβεσμένα έξοδα ερευνών ορυχείων -μεταλλείων -λατομείωνaccum deprec-exploration expenses for mineral mines-ore mines-quarries
αποσβεσμένα έξοδα ιδρύσεως και α' εγκαταστάσεωςaccumulated amortization -formation and set-up expenses
αποσβεσμένα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεωςaccumulated depreciation-property acquisition expenses
αποσβεσμένα έξοδα λοιπών ερευνaccumulated depreciation-other research expenses
αποσβεσμένα επιπλα εκτός εκμεταλλεύσεωςaccumulated depreciation-furniture idle
αποσβεσμένα έπιπλα και αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός accumulated depreciation-furniture and other equipment
αποσβεσμένα έπιπλαaccumulated depreciation -furniture
αποσβεσμένα επιστημονικά όργανα εκτος εκμεταλλεύσεωςaccumulated depreciation-scientific instruments idle
αποσβεσμένα επιστημονικά όργανααccumulated depreciation-scientific instruments
αποσβεσμένα ζώα για πάγια εκμετάλλευση εκτος εκμεταλλεύσεωςaccumulated depreciation-livestock in service idle
αποσβεσμένα ζώα για πάγια εκμετάλλευσηαccumulated depreciation-livestock in service
αποσβεσμένα η/υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα εκτός εκμεταλλεύσεωςaccumulated depreciation-edp equipment and systems idle
αποσβεσμένα κτίρια-eγκαταστάσεις κτιρίων -τεχνικά εργαaccumulated depreciation of buildings-fixtures-technical works
αποσβεσμένα λατομεία εκτός εκμεταλλέυσεωςaccumulated depreciation -quarries idle
αποσβεσμένα λατομείαaccumulated depreciation -quarries
αποσβεσμένα λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκμεταλλευσεωςaccumulated depreciation-other passenger automobiles idle
αποσβεσμένα λοιπά επιβατικά αυτοκίνηταaccumulated depreciation-other passenger automobiles
αποσβεσμένα μέσα εσωτερικών μεταφορών εκτός εκμ/σεωςaccumulated depreciation-inhouse transport equipment idle
αποσβεσμένα μέσα εσωτερικών μεταφορώνaccumulated depreciation-inhouse transport equipment
αποσβεσμένα μέσα μεταφοράςaccumulated depreciation-transport equipment
αποσβεσμένα μεταλλεία εκτος εκμεταλλεύσεωςaccumulated depreciation -ore mines idle
αποσβεσμένα μεταλλείαaccumulated depreciation -ore mines
αποσβεσμένα ορυχεία εκτός εκμεταλλευσέωςaccumulated depreciation -mineral mines idle
αποσβεσμένα ορυχείαaccumulated depreciation -mineral mines
αποσβεσμένα πλωτα μέσα εκτός εκμεταλλεύσεωςaccumulated depreciation-vessels idle
αποσβεσμένα πλωτα μέσαaccumulated depreciation-vessels
αποσβεσμένα σιδηροδρομικά οχήματα εκτός εκμεταλλευσεωςaccumulated depreciation-rail cars idle
αποσβεσμένα σιδηροδρομικά οχήματαaccumulated depreciation-rail cars
αποσβεσμένα σκεύη accumulated depreciation -utencils and appliances
αποσβεσμένα σκεύη εκτός εκμεταλλεύσεωςaccumulated depreciation-utencils and appliances idle
αποσβεσμένες ασώμ ακιν/σεις και αποσβ έξοδα πολυετ αποσβaccumulated amortization -intagible assets and capitalized expenses
αποσβεσμένες διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιώνaccum deprec-premiums and discounts of bond issue and redemption
αποσβεσμένες εδαφικές εκτάσεις accumulated depreciation -land
αποσβεσμένες μηχανές γραφείων εκτός εκμεταλλευσεωςaccumulated depreciation-office machines idle
αποσβεσμένες μηχανές γραφείωνaccumulated depreciation-office machines
αποσβεσμένες φυτείες εκτός εκμεταλλεύσεωςaccumulated depreciation -plantations idle
αποσβεσμένες φυτείεςaccumulated depreciation -plantations
αποσβεσμένη υπεραξία επιχείρησaccumulated depreciation-goodwill
αποσβεσμένοι ηλ/κοι υπολ/στέςaccumulated depreciation -edp equipment and systems
αποσβεσμένοι τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδουaccum deprec-connstruction period loan interest expenses capitalized
αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών εκτος εκμεταλλεύσεωςaccumulated depreciation-other telecomunication equipment idle
αποτελεσματα εισ νέοretained earnings
αποτελέσματα λογισμέναresults of operations accounted for
αποτελεσματα προσ διαθεσηincome appropriation account
αποτελέσματα χρήσεωςresults of operations account
αποτελεσματα χρησεωσtotal results of operations account
αποτελλέσματα εκμεταλλεύσεωςnet operating results account
αρχικά αποθέματα λογισμέναopening stocks accounted for
ασφαλιστικοί οργανισμοίdues to insurance and pension funds
ασφαλιστικοι οργανισμοιinsurance and pension fund withholdings account
ασφάλιστρα μεταφορικών μεσωνtransportation vehicle insurance
ασφάλιστρα μεταφορώνcarriage insurance
ασφάλιστρα πιστώσεων credit insurance
ασφάλιστρα προσωπικούpersonnel discretionary insurance contributions
ασφάλιστρα πυρόςfire insurance
ασφάλιστραinsurance expenses
ασωματεσ ακ/σεισ και εξοδα πολυετουσ αποσβεσεωσintagible assets and capitalized expenses
ασώματων ακινητοποίησεων και έξοδα πολυετούς αποσβέσεωςdepreciation of intagible assets
ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεωςintangible assets and capitalized expenses
αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκμεταλλέυσεωςbusses idle
αυτοκίνητα λεωφορείαbusses
αυτοκίνητα φορτηγά -ρυμούλκες εκτός εκμ/σεωςtrucks -lories-special use vechicles idle
αυτοκίνητα φορτηγά-ρυμούλκες-ειδικής χρήσεωςtrucks -lories-special use vechicles
αυτοκινήτων επιβατικών passenger cars
αυτοκινήτων φορτηγώνtrucks
αφορολογητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμουspecial law untaxed reserves
αφορολογητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεωνuntaxed profit of engineering and construction enterprises
βραχ/μες απαιτ κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέρ επιχειρήσεων σε ξ.νshort-term claims against affiliates in foreign currency
βραχυπρ απαιτ κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρ σε ευρώshort-term claims against affiliates in euro
βραχυπρ υποχρ προς λοιπες συμμετοχικού ενδιαφ επιχειρ σε ευρώshort-term obligations to affiliates in euro
βραχυπρ υποχρ προς λοιπες συμμετοχικού ενδιαφ επιχειρ σε ξ.ν.short-term obligations to affiliates in foreign currency
βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε ευρώshort-term receivables from subsidiaries in euro
βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε ξένο νόμshort-term receivables from subsidiaries in foreign currency
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρουςshort-term obligations to partners
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε ευρώshort-term obligations to subsidiaries in euro
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε ξ.ν.short-term obligations to subsidiaries in foreign currency
γενικη εκμεταλλευσηoperating account
γήπεδα -οικόπεδα fields lots
γήπεδα -οικόπεδα εκτός εκμεταλλεύσεωςfields lots idle
γραμμάτεια πληρωτέα έκδοσης νπδδ & δημοσίων επιχειρήσεωνnotes payable issued by state law entities and state enterprises
γραμματια εισπρακτεαnotes receivable
γραμμάτια πληρωτέα σε ευρώnotes payable in euro
γραμμάτια πληρωτέα σε ξ.ν.notes payable in foreign currency
γραμματια πληρωτεαnotes payable
γραμμάτια σε καθυστέρησηnotes receivable overdue
γραμμάτια σε ξ.ν στο χαρτοφυλnotes in foreign currency on hand
γραμμάτια σε ξν σε καθυστέρησηnotes in foreign currency overdue
γραμμάτια σε ξν στις τράπεζες για είσπραξηnotes in foreign currency with banks as collateral
γραμμάτια σε ξν στις τράπεζες σε εγγύησηnotes in foreign currency with banks as guarantee
γραμμάτια στις τράπεζες για είσπραξηnotes receivable with banks for collection
γραμμάτια στις τράπεζες σε εγγύησηnotes receivable with banks for guarantee
γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιοnotes receivable
γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείουwriting material and other office supplies
δανεια προσωπικούpersonel loans
δάση εκτός εκμεταλλεύσεωςforests idle
δάσηforests
δεδουλευμένοι τόκοι γραματείων εισπρακτέωνearned interest discount on notes receivable
δεσμευμένα περιθώρια και δασμοί εισαγωγήςblocked import compensating depoisits and import duties
δημοτικοί φόροι-τέληmunicipal taxes-duties
διαθέσιμα μερίσματα χρησεως για αυξηση μετοχικού κεφαλαίουdividends proposed for common stock increase
διαμεσοι αντικρυζομενοι λογαριασμοιbridging-opening accounts
διαφημίσεις από τα λοιπά μέσα ενημέρωσηςadvertisement by other communication media
διαφημίσεις από το ραδιόφωνο-τηλεόρασηradio and television advertisement
διαφημίσεις από τον κινηματογράφοcinema advertisement
διαφημίσεις από τον τύποnewspaper advertisement
διάφορα έξοδα λογισμέναmiscellaneous expenses accounted for
διαφορα εξοδαmiscellaneous expenses
διάφορα έξοδαother miscellaneous expenses
διαφορές (ζημίες) από πώληση χρεογράφωνlosses on sale of security
διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχών & χρεογράφωνrealized capital losses from participations and securities
διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχών σε λοιπές πλην αε επιχειρlosses on sale of participations in other than sa entities
διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχώνlosses on sale participations
διαφορές (κέρδη) από πώληση συμμετοχών gains on sale of participations
διαφορές (κέρδη) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφωνcapital gains on sale of participations and securiries
διαφορές (κέρδη) από πώληση συμμετοχών σε λοιπές πλην αε επιχειρήσειςgains on sale of participations in other than sa entities
διαφορές (κέρδη) από πώληση χρεογράφωνgain on sales of securities
διαφορές αναπροσαρμογής αξίας συμμετοχών και χρεογράφωνsecurities and participations value adjustments
διαφορές από ανπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείωνother asset value adjustments
διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφωνparticipations and securities valuation differences
διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιώνpremiums and discounts of bond issue and redemption
διαφορεσ ενσωματωσεωσ και καταλογισμουestimating and assigning differenses control account
διάφοροι φόροι-τέληmiscellaneous taxes-duties
δικαιούχοι αμοιβώνprofessional and other fees payable
δικαιούχοι ομολογιούχοι παροχών επί πλέον τόκουbondholders bonus interest
δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεωνmoney guarantees held
δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίαςindustrial copyrights
δικαιώματα εκμεταλλεύσεως ορυχείων -μεταλλείων -λατομείωνconcession rights on mineral minesore mines- quarries
δικαιώματα χρηματιστηρίου διαπραγματέσεως τίτλωνstock listing fees
δικαιώματα χρήσεως παγίων στοιχείων rights on the use of tangible fixed assets
δόσεις μετοχικού κεφαλαίου σε καθυστέρησηshare subscription installments overdue
δοσμένες εγγυήσειςguaranties given
δοσοληπτικοί λογαριασμ εταίρωνpartners' current accounts
δοσοληπτικοί λογαριασμοί γενικών διευθυντών ή διευθυντών αεcurrent accounts of managing directors or directors of sa
δοσοληπτικοί λογαριασμοί διαχειριστώνmanagement's current accounts
δοσοληπτικοί λογαριασμοί ιδρυτών αε και μελών διοικητικού συμβουλίουcurrent accounts of sa founders and board members
δώρα εορτώνchristmas and easter bonus
δωρεές - επιχορηγήσειςdonations-subsidies
δωρεές για κοινωφελείς σκοπούςcharitable donations
εδαφιές εκτάσειςland assets
εδαφικών εκτάσεωνland asset depreciation expense
εδαφικών εκτάσεωνlands
εδαφικών εκτάσεωνοf land
είδη ενδύσεωςuniforms
είδη συσκευασίαςcontainers & cases
ειδη συσκευασιασcontainers and cases
ειδικά αποθεματικάspecial reserves
ειδικά έξοδα εξαγωγών "δίχως δικαιολογητικά"nondocumented export expenses (special law)
ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγexports special promotion expenses
ειδικές επιχορηγήσεις επιδοτήσspecial subsidies grants
ειδικός φόρος καταναλώσεωςspecial excise tax
εισπράξεις αποσβεσμένων απαιτήσεωνrecovery of written-of receivables
εισπρατόμενα έξοδα αποστολής αγαθώνchargeable delivery expenses
εισφορά ογαfarmers insurance fund contributions
εισφορές ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων χρήσεωνprior period insurance and pension fund contributions
εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμόαccrued purchase discounts
εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσεως υπό διακαν/σμόaccrued sales discounts
εκπτώσεις πωλήσεων (χωρίς φπα)sales discounts without vat
εκπτώσεις πωλήσεωνsales discounts
εκτακτα & ανόργονα αποτελέσματα λογισμέναextraordinary and non-operating items accounted for
εκτακτα αποθεματικάextraordinary reserves
έκτακτα έσοδαextraordinary and non operating income
έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματαextraordinary and non operating results
εκτακτα και ανοργανα αποτελεσματαextraordinary and non-operating items account
έκτακτα και ανόργανα έξοδαextraordinary and non operating expenses
έκτακτα και ανόργανα έξοδαextraordinary and non-operating expenses
έκτακτα και ανόργανα έσοδαextraordinary and non operating income
έκτακτα κέρδηextraordinary and non operating gains
έκτακτα κέρδηextraordinary gains
εκτακτες αμοιβέςextraordinary commissions
εκτακτες αμοιβέςextraordinary compensation
έκτακτες ζημίεςextraordinary losses
εκτελωνιστές -λογαριασμοί προς απόδοσηcustom brokers current account
ελληνικό δημόσιο (οφείλομενοι φόροι)greek state (taxes due)
ελληνικό δημόσιο λογαριασμός επίδικων απαιτήσεωνcontested accounts receivable from greek state
ελληνικό δημόσιοgreek state
ελληνικό δημόσιο-λοιπές απαιτήσειςgreek state, other claims
ελληνικό δημόσιο-προκαταβλημένοι και παρακρατούμενοι φόροιgreek state-prepaid and at source withheld taxes
εμπορεύματα λογισμέναpurchases accounted for
εμπορευματα σε τρίτουςmerchandise in third parties
εμπορευματαmerchandise
εμπορεύματαmerchandise
εμπορευμάτωνof merchandise
εναέρια μέσα air transports
εναέρια μέσα εκτός εκ/σεωςair transports idle
εναέριων μέσωνairplanes
ενοίκια ασωμάτων ακ/σεων rent income from intagible assets
ενοίκια εδαφικών εκτάσεωνrent for land
ενοίκια εδαφικών εκτασεωνrent income from lands
ενοίκια επίπλων rent for furnitures
ενοίκια επίπλων και λοιπού εξοπλισμουrent income from furniture and other equipment
ενοίκια κτιρίων τεχνικών έργωνrent income from buldings land improvents
ενοίκια κτιρίων-τεχνικών έργων rent for buildings - land improvements
ενοίκια λοιπού εξοπλισμούrent of other equipment
ενοίκια μεταφορικών μέσωνrent for transport equipment
ενοίκια μεταφορικών μέσωνrent income from transportation equipment
ενοίκια μηχανημάτων τεχνικών εγκαταστάσεων λοιπού μηχανολ εξοπλrent income from machinery -tenchical installations
ενοίκια μηχανημάτων-τεχνικών εγκατ/σεων-λοιπού μηχανολ εξοπλrent for machinery- machine installations
ενοίκια μηχανογραφικών μέσωνrents for computers
ενοίκια φωτεινών επιγραφώνrent for lighted signs
ενοίκια φωτοαντιγραφικών μέσωνrent for copying machines
ενοίκιαrent expenses
έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίουgreek treasury bills
εντυπα printed material
εντυπα & γραφική ύληprinted material and office supply expenses
εξοδα & έσοδα προηγούμενων χρήσεων λογισμέναexpenses and income of prior periods accounted for
εξοδα αναδιοργανώσεωςreorganization expenses
εξοδα αποστολής δειγμάτωνsample mailing expenses
εξοδα ασφαλειών,δανείων και χρηματοδοτήσεωνinsurance expenses (eg.mortgages)
εξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείωνexpenses for capital stock increase and bond issues
εξοδα δημοσιεύσεωνpublication expenses
εξοδα δημοσιεύσεως αγγελιών και ανακοινώσεωνexpenses for ads and announcements
εξοδα δημοσιεύσεως ισολογισμών και προσκλήσεωνexpenses of financial statements publication
εξοδα διακινήσεων υλικών αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτωνhired transportat cost for intracompany handling of materials & goods
έξοδα διοικητικής λειτουργίαςadministrative expenses
εξοδα διοικητικής λειτουργίαςadministrative expenses
εξοδα εκθέσεων εσωτερικούdomestic expositions expenses
εξοδα εκθέσεων εξωτερικούforeign expositions expenses
εξοδα εκθέσεων-επιδείξεωνexposition -exhibition expenses
εξοδα επιδείξεωνexhibition expenses
έξοδα επιμορφώσεως προσωπικούpersonnel education expenses
εξοδα επόμενων χρήσεωνprepaid expenses
εξοδα ερευνών ορυχείων -μεταλλείων -λατομείωνexploration expenses for mineral mines -ore mines-quarries
έξοδα ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεωςmedical care expenses
εξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σηςformation and set-up expenses
εξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σηςformation and set-up expenses
εξοδα και εσοδα προηγουμενων χρησεωνprior period income and expenses summary account
έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφωνexpenses and losses from participations and securities
εξοδα κινήσεως ιδιόκτητων μεταφορικών μέσωνoperating expenses of company vehicles
έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεωςproperty acquisition expenses
εξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως research and development expenses
έξοδα λειτουργίας διαθέσεωςselling expenses
εξοδα λειτουργίας διαθέσεωςselling expenses
έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεωςresearch and development expenses
έξοδα λειτουργίας ερευνών αναπτύξεωςresearch and development expenses
έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογ (κόστος υποαπ/σεως-αδράνειας)non-allocated production expen (under worked employee wages-idle time)
έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογ (κόστος υποαπ/σεως-αδράνειας)production expenses non charged to the production cost
εξοδα λειτουργιας παραγωγήςproduction expenses
εξοδα λειτουργίας φωτεινών επιγραφώνlighted signs operating expenses
εξοδα λόγω εγγυήσεως πωλήσεωνsold goods quarantee expenses
εξοδα λοιπών ερευνώνother research expenses
εξοδα μεταφοράς προσωπικού με μεταφορικά μέσα τρίτωνhired transportation for personnel
εξοδα μεταφοράς υλικών - αγαθών αγορών με μεταφορικά μέσα τρίτωνhired transportation for goods inwards
εξοδα μεταφοράς υλικών - αγαθών πωλήσεων με μεταφορικά μέσα τρίτωνhired transportation for goods outwards
εξοδα μεταφορώνcarriage & transportation expenses
έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτωνitems not included in the calculation of gross margin
εξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων multiple printing expenses
εξοδα προβολής & διαφήμισηςpromotion and advertisement expenses
εξοδα προβολής δια λοιπών μεθόδpromotion by other means expenses
έξοδα προηγούμενων χρήσεωνprior period expenses
εξοδα στεγάσεωςhousing expenses
εξοδα συμμετοχών και χρεογράφωνinvesting expenses
εξοδα συνεδρίων-δεξιώσεων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεωνconference-reception and other similar event expenses
εξοδα ταξειδίων εξωτερικούtravelling abroad expenses
εξοδα ταξειδίων εσωτερικούdomestic travelling expenses
εξοδα ταξειδίωνtravelling expenses
εξοδα υποδοχής και φιλοξενίαςhospitality expenses
εξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίαςfinancial expenses
εξοδα χρήσεως δουλευμέναacrued expense liability
έξοδα ψυχαγωγίας προσωπικούpersonnel recreation and entertainment expenses
εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών εκτος εκμεταλλεύσεωςtelecomunication equipment idle
εξοπλισμός τηλεπικοινωνιώνtelecommunications equipment
επεξεργασίες (facon)outside manufacturing and coversion
επεξεργασίες από τρίτουςoutside resourcing and sub contracting
επίδικες αιτήσεις κατά ελληνικού δημοσίουcontested claims against the greek state
επιδόματα κανονικής άδειαςregular vacation allowance
επικουρικά ταμείαsupplementery pension plans
επιπλα furniture
επιπλα εκτός εκμεταλλεύσεωςfurniture idle
επίπλα και λοιπός εξοπλίσμος υπό εκτέλεσηfurniture and other equipment in order
επιπλα και λοιποσ εξοπλισμοσfurniture and other equipment
επιπλαfurniture
επίπλων και λοιπού εξοπλισμούof furnitures
επίπλων & λοιπού εξοπλισμούdepreciation of furniture and other equipment
επίπλων και λοιπού εξοπλισμούfurniture and other equipment
επισκευές & συντηρήσειςrepair and maintenance expenses
επιστημονικά όργανα scientific instruments
επιστημονικά όργανα εκτος εκμεταλλεύσεωςscientific instruments idle
επιστημονικά όργαναscientific instruments
επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθ φόρων και τελών (πλην φόρου εισοδήμ)refunds on unduly paid tax and duties (except income taxes)
επιστροφές δασμών και λοιπών επιβαρύνσεωνduty and other levy rebates
επιστροφές τόκων λογω εξαγωγώνinterest rebates on export sales
επιστροφές τόκων λόγω εξαγωγώνinterest rebates on export sales
επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)checks receivable (postdated)
επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)checks outstanding (postdated)
επιταγές σε καθυστέρηση (μεταχρονολογημένες)checks bounced (noted)
επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούςcharitable contributions & subsidies
επιχορηγησεισ και διαφορα εσοδα πωλησεωνsubsidies and miscellaneous sales connected income
επιχορηγήσεις και λοιπά έξοδα κυλικείου-εστιατορίουcanteen-restaurant allowances and other expenses
επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεωνfixed investment subsidies
επιχορηγήσεις πωλήσεωνsale subsidies
επιχορηγήσεις πωλήσεωνsales subsidies
εργαλεία εκτός εκμεταλλέυσεωςtools idle
εργαλείαtools
εργοδοτικές εισφορές ικαcontributions to social security
εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικούemployer contributions and incidental levies of salaried personnel
εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ημερομίσθιου προσωπικούemployer contributions and incidental levies for wages-paid employees
εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων κύριας ασφάλισηςemployer contributions to other main insurance funds
εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφάλισηςemployer contributions to (supplementary) insurance and pension plans
έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεωνincome from unused prior period provisions
εσοδα από επεξεργασία προϊόντων υλικών τρίτωνincome from batch processing of goods and material for 3rd parties
εσοδα από επισκευές αγαθών τρίτων income from repair services rendered
εσοδα από μελέτες ερεύνες για λογαριασμό τρίτωνιncome from consulting and research services rendered to third parties
εσοδα από παροχή κατοικιώνincome from housing provided to personnel
εσοδα από παροχή υπηρεσιών λογιστηρίουincome from accounting services rendered
εσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτουςincome from services rendered to third parties
εσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό income from services rendered to personnel
εσοδα απο προβλεψεισ προηγουμενων χρησεωνincome from prior period provisions
έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεωνincome from prior period provisions
εσοδα από προνόμια και διοικητικές παραχωρήσειςincome from exclucive and stategranted rights
έσοδα από συμμετοχή σε κοινοπραξίες εξωτερικούincome from joint ventures abroad
έσοδα από συμμετοχή σε κοινοπραξίες εσωτερικούincome from domestic joint ventures
έσοδα από συμμετοχή σε προσωπικές εταιρείες εξωτερικούincome from participations in foreign partnerships
έσοδα από συμμετοχή σε προσωπικές εταιρείες εσωτερικούincome from participations in domestic partnerships
έσοδα από χρησιμ προβλέψεις προηγούμ χρήσεων για έκτακτους κινδύνουςincome for overestimated prior period provis for operating expenses
εσοδα επόμενων χρήσεωνdeferred income
εσοδα εστιατορίουrestaurant income
εσοδα κεφαλαιωνinvestment income
εσοδα κυλικείουcanteen income
έσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτωνnontrading income items(excluded from the calculation of gross profit)
εσοδα μικτα αναλυτικα αποτελεσματαincome - gross operating results analysis
έσοδα ομολογιών αλλοδαπών δανειincome from foreign debentures
έσοδα ομολογιών ελληνικών δανincome from greek debenture loans
εσοδα παρεπομενων ασχολιωνincidental activity income
έσοδα προηγούμενων χρήσεωνprior period income
εσοδα συμμετοχώνincome from participation
έσοδα συμμετοχώνincome from participations
έσοδα χρεογράφωνincome from securities
εσοδα χρήσεως εισπρακτέαaccrued income receivables
εσωτερικεσ διασυνδεσεισindependent costing of branches and other centers
εταιρικο κεφάλαιο partnership company capital
ετοίμων προίοντωνof finished goods
εφτε και χαρτόσημο συμβάσεων δανείων & χρηματοδοτήσεωνspecial tax on bank services, loans and credit agreements
ζημιές από ανεπίδεκτες ειπράξεως απαιτήσειςlosses from uncollectible accounts receivable
ζημιές από απώλεια ή κλοπή ανασφάλιστων αποθεμάτωνlosses on uninsured stocks lost or stolen
ζημιές από εκποίηση ακινήτωνlosses on disposal of fixed assets
ζημιές από εκποίηση επιίπλων και λοιπού εξοπλισμούlosses on disposal of furniture and other equipment
ζημιές από εκποίηση μεταφορικών μέσωνlosses on disposal of transportation equipment
ζημιές από εκποίηση μηχανημ-τεχνικών εγκατ-λοιπού μηχαν εξοπλισμούlosses on disposal of machinery-machine installations
ζημιές από εκποίηση τεχνικών έργωνlosses on disposal of land improvements
ζημιές από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτωνlosses on destruction of spoiled stocks
ζημιές από καταστροφή ανασφάλιστων αποθεμάτωνlosses on uninsured stocks destroyed
ζημιές από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων ακινητοποιήσεωνlosses on transfer of rights and other intangible assets
ζημίες εις νέονloss carried forward
ζημίες προηγούμενης χρήσεως προς κάλυψηpresenting years loss for offsetting
ζημίες προηγούμενων χρήσεων προς κάλυψηprior periods losses for offsetting
ζημίες χρήσεωςnet loss for the year
ζώα για πάγια εκμετάλλευση livestock in service (of farming and animal breeding enterprises)
ζώα για πάγια εκμετάλλευση εκτος εκμεταλλεύσεωςlivestock in service idle
ζώα για πάγια εκμετάλλευσηlivestock in service (of farming and animal breeding enterprises)
η/υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα εκτός εκμεταλλεύσεωςedp equipment and systems idle
ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγήςelectric power in production
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματαedp equipment and systems
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματαedp equipment and systems
ίδιες μετοχέςtreasury stock
ιδιοπαραγωγή παγίων και χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεωςincome from self-consumed stocks
ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίωνfixed assets self supply and improvements
ιδιοπαραγωγη παγιων-τεκμαρτα εσοδα απο αυτοπ.η καταστροφεσ αποθεματωνself-supplied fa imputed income from self supplies or dispos of stock
ιδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεωνsocial security (ika)
ισολογισμός ανοίγματος χρήσεωςopening balance sheet accounts
ισολογισμός κλεισίματος χρήσεωςclosing balance sheet accounts
ισολογισμοσopening and closing balance sheet accounts
καθαρά αποτελέσματα χρήσεωςnet results for the year
καθαρά κέρδη χρήσεωςnet profit for the year
καλούπια -ιδιοσυσκευές εκτός εκμεταλλευσεωςmolds-specially made devices idle
καλούπια -ιδιοσυσκευέςmolds & special made devices
καταβ/νο μετ.κεφάλαιο κ.μετοχpaid up common stock
καταβλ/νο μετοχικό κοιν.μετοχ.paid up common stock
καταβλημένη διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιοpaid in premium from sale of stock above par value
καταβλημένο μετοχικό κεφαλαίο προνομιούχων μετοχώνpaid up preferred stock
καταθέσεις εταίρωνdeposits from partners
καταθέσεις μετοχώνdeposits from shareholders
καταθέσεις όψεως σε ευρώsight deposits in euro
καταθέσεις όψεως σε ξνsight deposits in foreign curency
καταθέσεις προθεσμίας σε ευρώtime depoisits in euro
καταθέσεις προθεσμίας σε ξνtime depoisits in foreign currency
καταπτώσεις εγγυήσεων-ποινικών ρητρώνcollapsed guaranties-clause violations
καταπτώσεις εγγυήσεων-ποινικών ρητρώνcollapsed guaranties-clause violations penalties
καύσιμα και λοιπά υλικά θερμάνσεωςheating fuels and supplies
κεντρα κοστουσcost centers
κέρδη από εκποίηση ακινήτωνgain on disposal of real estate
κέρδη από εκποίηση επιίπλων και λοιπού εξοπλισμούgain on disposal of furniture and other equipment
κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσωνgain on disposal of transportation equipment
κέρδη από εκποίηση μηχανημ-τεχνικ εγκαταστ-λοιπού μηχαν/κού εξοπλισμgain on disposal of machinery-machine installations
κέρδη από εκποίηση τεχνικών έργωνgain on disposal of land improvements
κέρδη από λαχνούς ομολογιακών δανείωνgains from lottery debenture drawings
κέρδη από μεταβίβαση δικαιωμέτων και λοιπώνν ασώματων ακινητοποιήσεωνgain on transfer of rights and other intangible assets
κέρδη προς διάθεσηprofit for appropriation
κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφωνcapital gains from the sale of participations and securities
κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφωνgain on sale of participations and securities
κεφάλαιο ατομικών επιχειρήσεωνsole proprietorship capital
κεφαλαιοcapital
κλοπές-υπεξαιρέσειςpilferage embezzlement
κοινό μετοχικό κεφάλαιο αποσβεσμένοretired common stock
κόστος ιδιοπαραγωγής παγίωνcost of self-supplied fixed assets
κοστοσ παραγωγησ (παραγωγη σε εξελιξη)production cost
κόστος παραγωγής εργοστασίου α'production cost of plant a
κόστος παραγωγής εργοστασίου β'production cost of plant b
κόστος παραγωγής ή αγοράς πωλημένωνproduction or purchase cost of goods sold
κόστος παρεπόμενων δραστηριοτincidental activities cost
κρατήσ υπέρ δημοσ και τρίτων από πωλήσεις προς το δημ και τα ν.π.δ.δ.withholdings on behalf of state from sales to state and state-law enti
κρατήσεις και εισφορές καθυστερούμενες προηγούμενων χρήσεωνprior period withholding and contributions overdue
κτίρια -εγκαταστάσεις κτιρίων εκτος εκμεταλλεύσεωςbuildings -building fixed installations not in use
κτίρια -εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτος εκμεταλλεύσεωςbuildings -building fixed installations on non-owned property not used
κτίρια -εγκαταστάσεις κτιρίων -τεχνικά έργα υπό εκτέλεσηbuildings-building fixed installations- land improv under construction
κτίρια -εγκαταστάσεις κτιρίωνbuildings-building fixed installations
κτίρια-εγκατ.κτ.σε ακίνητα τριτωνbuildings-building fixed installations on non -owned property
κτίρια-εγκατ.κτιρίων σε ακ.τρίτωνbuildings-building fixed installations on non -owned property
κτιρια-εγκαταστασεισ κτιριων -τεχνικα εργαbuildings-fixtures-technical works
κτιρίων- εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργωνbuildings- building installations - land improvements
κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων -τεχνικών έργωνof buildings land improvements
κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων-τεχνικών έργωνdepreciation of buildings
λατομεία εκτός εκμεταλλεύσεωςquarries idle
λατομείαquarries
ληγμένα τοκομερίδια για είσπρdividend coupons for collections
λιγνίτηςlignite
λογ/σμοι περιοδικησ κατανομησproforma accounts for interim reporting
λογαριασμοί δεσμευμένων (bloques) καταθέσεων σε ευρώβlocked deposits in euro
λογαριασμοί δεσμευμένων (bloques) καταθέσεων σε ξένο νόμισμαblocked deposits in foreign currency
λογαριασμοι διαχειρισησ προκαταβολων και πιστωσεωνadvances and credits suspense account
λογαριασμοι συνδεσμου με τα υποκαταστηματαbranch connecting accounts
λογαριασμός αποθεματικών προς διάθεσηunrestricted reserves
λογαριασμός γενικής εκμεταλλεύσεωςnet operating results account
λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων -τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήμannual return's tax and duty clearing account
λογισμικά προγράμματα software packages
λοιπά δικαιώματα έναντι τρίτωνother rights
λοιπά δικαιώματαother rights
λοιπά επιβατiκά αυτοκίνηταother passenger automobiles
λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκμεταλλευσεωςother passenger automobiles idle
λοιπά επιβατικά αυτοκίνηταother passenger automobiles
λοιπά ταμεία κύριας ασφάλισηςother basic insurance and pension funds
λοιπά χρεόγραφα εσωτερικούother domestic securities
λοιπές αμοιβές τρίτωνother third parties fees
λοιπές παροχές τρίτωνother charges from third parties
λοιπές προβλέψεις εκμεταλother operating provisions
λοιπές προμήθειες τρίτωνother charges for services by third parties
λοιπές τράπεζεςother banks
λοιποί μη ενσωμετωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροιother taxes non included in the operating cost
λοιποί πελάτες λογαριασμός επίδικων απαιτήσεωνcontested accounts receivable from other customers
λοιποί πιστωτικοί τόκοιother interest income
λοιποί φόροι - τέλη εξωτερικούother foreign taxes-duties
λοιποί φόροι & τέληother taxes and duties
λοιποί χρεώστες επίδικοιother disputed debtors
λοιπός εξοπλισμόςother equipment
λοιπός εξοπλισμόςother equipment
μαζουτcrude oil
μαζούτcrude oil
μακρο απαιτήσ προς λοιπές συμμετοχικού χαρακτήρα επιχειρ σε ευρώlong term obligations to affiliates in euro
μακρο απαιτήσ προς λοιπές συμμετοχικού χαρακτήρα επιχειρήσεις σε ξνlong term obligations to affiliates in foreign currency
μακροπρ απαιτ κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρ σε ευρώlong term claims against affiliated entities in euro
μακροπρ απαιτ κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρ σε ξ.ν.long term claims against affiliated entities in foreign currency
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση σε ευρώcurrent installments from long-term receivables in euro
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση σε ξένο νόμcurrent installments from long-term receivables in foreign currency
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά εταίρωνlong term claims against partners
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε ξνlong term claims against subsidiaries in foreign currency
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε ευρώlong term claims against subsidiaries in euro
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε ευρώlong term obligations to subsidaries in euro
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε ξνlong term obligations to subsidaries in foreign currency
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους και διοικούντεςlong term obligations to partners and management
μακροπροθεσμεσ υποχρεωσεισlong-term liabilities
μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικούequity in foreign mutual funds
μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικούequity in domestic mutual funds
μερίσματα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικούincome from foreign mutual funds
μερίσματα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικούincome from mutual funds
μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικούdividends from shares listed in foreign exchanges
μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικούdividends from shares listed in national exchanges
μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερdividends from unlisted shares of foreign companies
μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερdividends from unlisted shares of domestic companies
μερίσματα πληρωτέαdividends payable
μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών εταιριών εξωτερικού dividend coupons from foreign companies for redemption
μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών εταιριών εσωτερικού dividends receivable from domestic companies
μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς storing and handling equipment
μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεωςstoring and hadling equipment idle
μέσα αποθήκευσης και μεταφοράςstoring and handling equipment
μέσα εσωτερικών μεταφορών εκτός εκμ/σεωςinhouse transport equipment idle
μέσα εσωτερικών μεταφορώνinhouse transport equipment
μεσιτείεςcommisions
μεταβατικοι λογ/μοι ενεργητικουtransit debit accounts
μεταβατικοι λογ/μοι παθητικουtransit credit accounts
μεταλλέια εκτός εκμεταλλεύσεωςore mines idle
μεταλλειαore mines
μεταφορικά μέσα υπό εκτέλεσηtransportation equipment under construction
μεταφορικα μεσαtransportation equipment
μεταφορικών μέσωνdepreciation of transportation equipment
μεταφορικών μέσωνof transport equipment
μεταφορικών μέσωνtransportation equipment
μετοχές εισαγμένες στο χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικούshares listed in foreign stock exchanges
μετοχές εισαγμένες στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικούshares listed in national stock exchanges
μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικούshares listed abroad
μετοχές μη εισαγμένες στο χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικούunlisted shares of foreign companies
μετοχές μη εισαγμένες στο χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικούunlisted foreign company shares
μετοχές μη εισαγμένες στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικούunlisted domestic company shares
μετοχές μη εισαγμένες στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικούunlisted shares
μετοχές σε τρίτους για εγγύησηstock as collateral
μέτοχοι (ή εταίροι) λογαριασμός κάλυψης κεφαλαίουshareholders (or partners) subscriptions account
μέτοχοι-αξία μετοχών τους προς απόδοση λόγω αποσβ ή μειώσ του κεφαλ shareholders in receipt of reimburs for retirement or stock reduction
μη ενσωμετομένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις παγίωνfixed asset depreciation non included in the operating cost
μηχανές γραφείων office machines
μηχανές γραφείων εκτός εκμεταλλευσεωςoffice machines not in use
μηχανές γραφείωνoffice machines
μηχανήματα εκτός εκμεταλλέυσεωςmachinery idle
μηχανήματα σε ακινητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεωςmachinery on premises of third parties idle
μηχανήματα σε ακίνητα τρίτωνmachinery on premises of third parties
μηχανηματα -τεχνικεσ εγκαταστασεισ-λοιποσ μηχ.εξοπλισμοσmachinery-mashine fixed and various nonfixed inst-other mechanical eq
μηχανήματαmachinery
μηχανήματα-τεχνικές εγκ.-λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός υπό εκτέλεσηmachine fixed and various nonfixed instal-other mech equip under con
μηχανήματα-τεχνικές εγκ.-λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός υπό εκτέλεσηmachine fixed and various nonfixed instlns-other mech equip under con
μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού μηχανολογικού εξοπλdepreciation of buildings on non-owned property
μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού μηχανολογικού εξοπλmachinery -machine installations -other mechanical equipment
μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων -λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμούof machinery- machine installations
μηχανολογικά όργανα εκτός εκμεταλλέυσεως mechanical instruments idle
μηχανολογικά όργαναmechanical instruments
μικρά εργαλείαsmall toolls
μικρα εργαλείαsmall tools
μικτά αναλυτικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεωςgross operating results
μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεωςtrading results (gross profit) account
μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεωςtrading (gross profit) account
ν.π.δ.δ και δημόσιες επιχειρήσstate law entities and state owned enterprices
ν.π.δ.δ. και δημόσιες επιχειρήσειςstate-law entities and state-owned enterprises
ομόλογα ελληνικού δημοσίουgreek state bonds
ομολογιακά δάνεια σε ευρώ μετατρέψιμα σε μετοχέςconvertible debenture loans in euro
ομολογιακά δάνεια σε ευρώ μη μετατρέψιμα σε μετοχέςnon-convertible debenture loans in euro
ομολογιακά δάνεια σε ξν μετατρέψιμα σε μετοχέςconvertible debenture loans in foreign currency
ομολογιακά δάνεια σε ξν μη μετατρέψιμα σε μετοχέςnon-convertible debenture loans in foreign currency
ομολογιακά δάνεια σε ευρώ με ρήτρα ξν μετατρέψιμα σε μετοχέςconvertible debenture loans in euro linked to foreign currency
ομολογιακά δάνεια σε ευρώ με ρήτρα ξν μη μετατρέψιμα σε μετοχέςnon-convertible debenture loans in euro linked to foreign currency
ομολογίες αλλοδαπών δανείωνforeign debentures
ομολογίες ελληνικών δανείωνgreek debentures
ομολογίες πληρωτέεςmatured debentures
οργανικά έξοδα κατ'είδος λογισμέναoperating expenses accounted for
οργανικά έσοδα κατ' είδος λογισμέναoperating revenue and income accounts accounted for
οριστικοποιημένοι επίδικοι φόρων δημοσίου (πλήν φόρου εισοδήματος)finally settled disputed state taxes (except income taxes)
ορυχεία εκτός εκμεταλλεύσεωςmineral mines idle
ορυχείαmineral mines
οφειλόμενες αμοιβές προσωπικούunclaimed employee compensation
οφειλόμενες δόσεις ομολογιών και λοιπών χρεογράφωνbond and other security investment installments due
οφειλόμενες δόσεις συμμετοχώνparticipations installments due
οφειλόμενη διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιοunpaid premium from sale of stock above per value
οφειλόμενο κεφάλαιοcapital subscritions receivable control account
οφειλόμενο κεφάλαιοlong term called and uncalled capital subscriptions
οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχώνcommon stock subscrided
οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο προνομιούχων μετοχωνpreferred stock subscribed
πάγιες προκαταβολλέςimprest funds
παρ/νος φόρ εισοδ από συμ/χές σε επε, οε, εε και κοιν/ξίες ημεδαπήςtax withheld at source from participation in partnerships
παραγγελιες κυκλοφορούντων στοιχείωνcurrent asset orders
παραγγελίες παγίων στοιχείωνfixed assets orders
παραγγελιεσ στο εξωτερικοimport orders account
παραγωγη σε εξελιξηwork in progress
παραγωγή σε εξελιξηwork in progress
παρακρ φόρος εισοδήμ από μερίσμ μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστincome tax withheld at source on dividends from listed shares
παρακρ φόρος εισοδήμ από μερίσμ μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστincome tax withheld at source on dividends from unlisted shares
παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίωνtax withheld at source on income mutual funds
παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από μερίσματα μετοχών αλλοδαπήςincome tax withheld at source on dividends from abroad
παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από συμμετοχές σε επε αλλοαπήςtax withheld at source on income from foreign limited partnerships
παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από τόκουςtax withheld at source on interest income
παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικούemployee related other expenses and allowances
παροχές σε ομολογιούχους επί πλέον τόκουbenefits to bondholders in addition to contractual interest
παροχές τρίτων λογισμένεςcharges for outside services accounted for
παροχεσ τριτωνcharges for outside services and utilities
πελάτες εγγυήσεις ειδών συσκευασίαςcustomers -guarantees for returnable containers and cases
πελάτες εξωτερικούforeign customers
πελάτες επισφαλείςdoubtfull accounts receivable
πελάτες εσωτερικούdomestic customers
πελατεσcustomers
πετρέλαιοdiesel oil
πετρέλαιοdisel oil
πιστωτεσ διαφοροιsundry debtors
πιστωτικές διαφορές μεταβατικού λογαριασμού 36.01credit differences of transit account 36.01
πιστωτικές διαφορές μεταβατικού λογαριασμού 36.03credit differences of transit account 36.03
πιστωτικές διαφορές μεταβατικού λογαριασμού 56.01credit differences of transit account 56.01
πιστωτικές διαφορές μεταβατικού λογαριασμού 56.03credit differences of transit account 56.03
πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδαinterest and related income
πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδαinterest and interest - related income
πλωτα μέσα εκτός εκμεταλλεύσεωςvessels idle
πλωτα μέσαvessels
πλωτών μέσωνvessels
ποσα προορισμενα για αυξηση κεφαλαιουdepοsits and appropriations for capital increase
ποσοστά για πωλήσεις και αγορέςsales and purchases commisions
προβέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσίαprovisions for staff redundancy and retirement compensation
προβέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσίαprovisions formed
προβλ για συναλ/κές διαφ από πιστ και δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχprov for fx diff from loans and credits used in the acquisition of fa
προβλ για συναλ/κές διαφορ από αποτίμηση απαιτ και λοιπών υποχρprovisions for valuation differences of receivables and other liabilities in foreign currency
προβλεψεισ provisions
προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων παγίων στοιχείωνprovisions for fixed asset devaluation
προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμίσεων παγίων στοιχείωνprovisions for fixed asset obsolescence obsolete and write downs
προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσίαprovisions for employee retirement or redundancy compensation
προβλεψεισ για εκτακτουσ κινδυνουσprovisions for extraordinary contingencies
προβλέψεις για έκτακτους κινδύνουςprovisions for extraordinary contingencies
προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδαprovisions for extraordinary contingencies
προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδαprovisions for extraordinary contingencies and expenses
προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεωνprovisions for prior period expenses
προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσειςprovisions for doubtfull accounts
προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσειςprovisions on doubtful accounts
προβλέψεις για υποτιμ.συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσειςprovisions for devaluation of investements in subsidiaries
προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών & χρεογράφωνparticipations and securities value decline allowances
προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών σε λοιπές επιχειρήσειςprovisions for devaluation of investements in other enterprises
προβλέψεις για υποτιμήσεις χρεογράφωνprovision for security devaluation
προβλέψεις εκμετάλλεύσεως λογισμένεςoperating provisions accounted for
προβλεψεισ εκμεταλλευσεωσoperating provisions
προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφωνprovisions for value decline of participations and securities
προεγγραφές σε ομολογιακά δάνεια εξωτερικούsubscriptions to foreign bond issues
προεγγραφές σε ομολογιακά δάνεια εσωτερικούsubscriptions to greek bond issues
προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιρειών εξωτερικούsubscriptions to stock issues of foreign companies
προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιρειών εσωτερικούsubscriptions to stock issues of domestic companies
προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιριών εξωτερικούsubscriptions to stock issues of foreign companies
προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιριών εσωτερικούsubscriptions to domestically issued stock
προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα τραπεζώνdiscount interest discounts and bank charges
προϊοντα έτοιμα και ημιτελή σε τρίτουςfinished and semifinished products in third parties
προϊοντα ετοιμα και ημιτεληfinished and semifinished goods
προϊοντα έτοιμα και ημιτελήfinished and semifinished products
προϊοντα υπό κατεργασία σε τριτουςwork in progress in third parties
προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεωνdown payments for intangible assets
προκαταβολές πρσωπικούadvances to personel
προκαταβολές σε κτήσεως παγίων στοιχείων down paym for the constr or direct acquisition of fixed assets
προκαταβολή φόρου εισοδήματοςprepaid income tax
προμερίσματα πληρωτέαpreliminary dividends payable
προμήθειες από αγορές για λογαριασμό τρίτωνcommmisions from purchases on account of third parties
προμήθειες από πωλήσεις για λογαριασμό τρίτωνcommmisions from sales on account of third parties
προμήθειες για αγορές purchase commisions
προμήθειες για πωλήσειςsales commisions
προμήθειες εγγυητικών επιστολώνcommision paid for letters of guarantee
προμήθειες εισπράξεως τιμολογίων & φορτωτικών εγγράφωνinvoice and bills of landing collection fees
προμήθειες και λοιπά έξοδα αγοράς συμμετοχών & χρεογράφωνcommisions and other participations and security buying expenses
προμήθειες και λοιπά έξοδα πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφωνcommisions and other selling expenses of participations and securities
προμήθειες μεσιτείεςcommisions -brokerage fees
προμηθευτές - εγγυήσεις ειδών συσκευασίαςsuppliers, guarantees for containers account
προμηθευτές εξωτερικούforeign suppliers
προμηθευτές εσωτερικούdomestic suppliers
προμηθευτέςsuppliers
προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο αποσβεσμένοretired preferred stock
προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείωνsurcharges on insurance and pension fund contributions
προσμερίσματαinterim dividends
προσωπικό-λογαριασμοί προς απόδοσηstaff current accounts
προυπ/νες -προπληρ/νες αμοιβές , έξοδα και παροχές προσωπ (λ.58.60)estimated-prepaid employee wages, expenses and benefits (in pair with 58.60)
προυπ/νες -προπληρ/νες αμοιβές , έξοδα και παροχές προσωπ (λ.60.99)estimated-prepaid employee wages, expen and benef (in pair with 60.99)
προυπολ/μένες αγορές (λ.58.24)estimated purchases (in pair with 58.24)
προυπολ/να -προπλ/μένα έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων (λ.58.72)estimated-prepaid prior period income and expenses(in pair with 58.82)
προυπολ/να -προπλ/μένα έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων (λ.72.99)estimated-prepaid prior period income & expenses (in pair with 82.99)
προυπολ/να -προπληρ/να έκτακτα και ανόργανα αποτελ/τα (λ.81.99)estimated-prepaid extraordinar and non-operating (in pair with 81.99)
προυπολ/να -προπληρωμένα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (λ.58.81)estimated-prepaid extraordinary items account (in pair with 58.81)
προυπολ/νες αγορές α' και βοηθητ υλών-υλικών συσκευασίας (λ.24.99)estim purch of raw direct and indirect material (in pair with 24.99)
προυπολ/νες -προεισπραγμένες επιχορηγ και διάφ έσοδ πωλήσ ( λ.58.74)estimated-prepaid subsidies connected income (in pair with 58.74)
προυπολ/νες -προεισπραγμένες επιχορηγ και διάφ έσοδ πωλήσ ( λ.74.99)estimated-prepaid subsidies and miscellaneous (in pair with 74.99)
προυπολ/νες πωλήσεις λοιπων αποθεμάτων και άχρηστου υλικού (λ.58.72)estimated sale of other stocks and scram material(in pair with 58.72)
προυπολ/νες πωλήσεις λοιπων αποθεμάτων και άχρηστου υλικού (λ.72.99)estimated sale of other stock and scram material (in pair with 72.99)
προυπολογ/νες αγορές (λ.58.20)estimated purchases (in pair with 58.20)
προυπολογ/νες αγορές (λ.58.21)estimated purchases (in pair with 58.21)
προυπολογ/νες αγορές (λ.58.25)estimated purchases (in pair with 58.25)
προυπολογ/νες αγορές (λ.58.26)estimated purchases (in pair with 58.26)
προυπολογ/νες αγορές (λ.58.28)estimated purchases (in pair with 58.28)
προυπολογισμένα έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων (λ.58.84)estimated income from prior period provisions (in pair with 58.84)
προυπολογισμένα έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων (λ.84.99)estimated income from prior period provisions (in pair with 84.99)
προυπολογισμένα -προεισπραγμένα έσοδα κεφαλαίων (λ.58.76) estimated-prepaid investment income (in pair with 58.76)
προυπολογισμένα -προεισπραγμένα έσοδα κεφαλαίων (λ.76.99) estimated-prepaid investment income (in pair with 76.99)
προυπολογισμένα -προεισπραγμένα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών (λ.58.75)estimated-prepaid incidental activity income (in pair with 58.75)
προυπολογισμένα -προεισπραγμένα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών (λ.75.99)estimated-prepaid incidental activity income (in pair with 75.99)
προυπολογισμένα -προπληρωμένα διάφορα έξοδα (λ.58.64)estimated-prepaid miscellaneous expenses (in pair with 58.64)
προυπολογισμένα -προπληρωμένα διάφορα έξοδα (λ.64.99)estimated-prepaid miscellaneous expenses (in pair with 64.99)
προυπολογισμένα τεκμαρτά έσοδα (λ.58.78)estimated- imputed income from self supplies (in pair with 58.78)
προυπολογισμένα τεκμαρτά έσοδα (λ.78.99)estimated- imputed income from self supplies (in pair with 78.99)
προυπολογισμένες αγορές αναλωσίμων υλικών (λ.25.99)estimated purchases of consumable supplies (in pair with 25.99)
προυπολογισμένες αγορές ανταλλακτικών παγίων στοιχείων (λ. 26.99)estimated purchases of spare parts for fa (in pair with 26.99)
προυπολογισμένες αγορές ειδών συσκευασίας (λ.28.99)estimated purchases of containers and cases (in pair with 28.99)
προυπολογισμένες αγορές εμπορευμάτων (λ.20.99)estimated purchases (in pair with 20.99)
προυπολογισμένες αγορές ετοίμων και ημιτελών (λ.21.99)estim purch of finished and semifinished goods (in pair with 21.99)
προυπολογισμένες αποσβέσεις εκμεταλλεύσεως (λ.58.66)estimated operating depreciation expense of fa (in pair with 58.66)
προυπολογισμένες αποσβέσεις εκμεταλλεύσεως (λ.66.99)estim operating depr expense of fixed assets (in pair with 66.99)
προυπολογισμένες μη ενσωμ/μένες στο λειτουργ κόστος αποσβέσ (λ.85.99)estimated fa depreciation excess of requirements (in pair with 85.99)
προυπολογισμένες μη ενσωμ/νες στο λειτουργ κόστος αποσβ (λ.58.85)estimated fa depreciation excess of requirements (in pair with 58.85)
προυπολογισμένες προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (λ.58.83)estimated provisions for extraord contingencies(in pair with 58.83)
προυπολογισμένες προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (λ.83.99)estimated provis for extraord contingencies (in pair with 83.99)
προυπολογισμένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως (λ.58.68)estimated operating provisions (in pair with 58.68)
προυπολογισμένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως (λ.68.99)estimated operating provisions (in pair with 68.99)
προυπολογισμένες -προπληρωμένες αμοιβές και έξοδα τρίτων (λ.58.61)estimated-prepaid third party fees and expenses(in pair with 58.61)
προυπολογισμένες -προπληρωμένες αμοιβές και έξοδα τρίτων (λ.61.99)estimated-prepaid third party fees and expenses(in pair with 61.99)
προυπολογισμένες -προπληρωμένες παροχές τρίτων (λ.58.62)estimated-prepaid for outside services & utilit (in pair with 58.62)
προυπολογισμένες -προπληρωμένες παροχές τρίτων (λ.62.99)estimated-prepaid for outside services and utilit (in pair with 62.99)
προυπολογισμένες πωλήσεις ετοίμων και ημιτελών προιόντων (λ.58.71)estimated sales of finished and semifinished goods(in pair with 58.71)
προυπολογισμένες πωλήσεις ετοίμων και ημιτελών προιόντων (λ.71.99)estimated sales of finished and semif goods (in pair with 71.99)
προυπολογισμένες πωλήσεις υπηρεσιών (λ.73.99)estimated sales of services (in pair with 73.99)
προυπολογισμένες πωλήσεις υπηρεσιών (λ58.73)estimated sales of services (in pair with 58.73)
προυπολογισμένες πωλήσες εμπορευμάτων (λ.58.70)estimated sale of merchandise (in pair with 58.70)
προυπολογισμένες πωλήσες εμπορευμάτων (λ.70.99)estimated sale of merchandise (in pair with 70.99)
προυπολογισμένοι -προπληρωμένοι τόκοι και συναφή έξοδα (λ.58.65)estimated-prepaid interest and related expenses (in pair with 58.65)
προυπολογισμένοι -προπληρωμένοι τόκοι και συναφή έξοδα (λ.65.99)estimated-prepaid interest and related expenses (in pair with 65.99)
προυπολογισμένοι -προπληρωμένοι φόροι - τέλη (λ.58.63)estimated-prepaid taxes and duties (in pair with 58.63)
προυπολογισμένοι -προπληρωμένοι φόροι - τέλη (λ.63.99)estimated-prepaid taxes and duties (in pair with 63.99)
πρωτεσ και βοηθητικεσ υλεσ υλικα συσκευασιασraw direct and indirect material- packing material
πρωτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκευασίας σε τρίτουςdirect and indirect cost material in third parties
πρωτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκευασίαςdirect and indirect cost material
πωλησεισ emπορευματωνsales of merchandise
πωλήσεις αναλωσιμων υλικώνsales of consumable supplies
πωλήσεις ανταλλακτικών παγίων στοιχείωνsales of fixed asset spare parts
πωλήσεις αχρήστου υλικούscrap material sales
πωλήσεις ειδών συσκευασίαςsales of containers and cases
πωλήσεις εμπορ/των εσωτερ. 13%saleswith vat 13%
πωλήσεις εμπορ/των εσωτερ. 19%sales with vat 19%
πωλήσεις εμπορ/των εσωτερ. 4.5%sales with vat 4.5%
πωλήσεις εμπορ/των εσωτερ. 6%sales with vat 6%
πωλήσεις εμπορ/των εσωτερ. 9%sales with vat 9%
πωλήσεις εμπορ/των εσωτερικούdomestic sales
πωλήσεις εμπορευμάτων λογισμsales of merchandise accounted for
πωλήσεις εμπορευμάτωνsales of merchandise
πωλησεισ λοιπων αποθεματων & αχρηστου υλικουsales of other stocks and scram material
πωλησεισ προιοντων ετοιμων και ημιτελωνsales of finished and semifinished goods
πωλήσεις πρώτων και βοηθητικών υλών -υλικών συσκευασίας sales of direct and indirect raw material -packing material
πωλήσεις υπηρεσιών λογισμένεςsales of services accounted for
πωλησεισ υπηρεσιωνsales of services
πωλήσεις υποπροϊοντων και υπολειμάτωνsales of byproducts and scrap
σιδηροδρομικά οχήματα εκτός εκμεταλλευσεωςrail cars idle
σιδηροδρομικά οχήματαrail cars
σιδηροδρομικών οχημάτωνrailroad vehicles
σκεύη utencils and appliances
σκεύη εκτός εκμεταλλεύσεωςutencils and appliances idle
συμμετοχές σε λοιπές (πλην αε) επιχειρήσεις εξωτερικούparticipations in other (except sa) foreign enterprises
συμμετοχές σε λοιπές (πλην αε) επιχειρήσεις εσωτερικούparticipations in other except domestic enterprises
συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσειςinvestments in other nonsubsidiary entities
συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσειςinvestments in subsidiaries
συμμετοχεσ&λοιπεσ μακροπροθεσμεσ απαιτησεισparticipations and other long-term receivables
συναλ/κές διαφορές από πιστώσεις και δανεια για κτήσεις παγ. στοιχ.fx differences from credits and loans used in acquiring fixed assets
συναλλαγματικές διαφορέςforeign exchange gains
συναλλαγματικές διαφορέςforeign exchange losses
συνδρομές σε περιοδικά -εφημερίδες subscriptions to magazines and newspapers
συνδρομές-εισφορές επαγγελματικές οργανώσειςsubscriptions-contributions to professional and trade societies
συνδρομές-εισφορέςsubscriptions-contributions
σχηματισμένες προβλέψειςformed provisions
τακτικές αποδοχέςregular salaries
τακτικό αποθεματικόstatutory reserves
ταμείοcash on hand
ταμιευτήρια -λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεωνlong term loans from saving banks
ταχυδρομικάpostage
τέλη καθαριότητας & φωτισμούcleaning and lighting rates
τέλη συναλλαγματικών, δανείων και λοιπών πράξεωνstamp duties on notes ,loans and other transactions
τέλη υδρεύσεωςwater rates
τεχικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσωςinstallations on premises of third parties idle
τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών εκτός εκμεταλλεύσεωςtransportation facilities idle
τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλtransportation facilities on nonowned property not used
τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτωνtransportation facilities on nonowned property
τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορώνtransportation facilities
τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκμεταλλέυσεωςinstallations indle
τεχνικές εγκαταστασειςmachine installations
τεχνικές εγκαταστασειςσε ακίνητα τρίτωνinstallations on premises of third parties
τηλεπ.εξοπλισμόςtelecommunications equipment
τηλεπικοινωνίεςtelecommunication services
τηλεφωνικά τηλεγραφικάtelephone telegraph
τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε ξνother titles on long-term investments in foreign currency
τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων other titles on long-term investments
τόκ.& εξοδα βραχυπρόθεσμων τραπεζικών χορηγήσεων για εξαγωγωγέςinterest and expenses of short-term export bank credits
τόκoι & εξoδα χρηματοδοτήσεων τραπεζών εγγυημένων με αξιόγραφαinterest and expenses of bank credits secured by securities
τόκοι & εξόδα βραχυπρόθεσμων τραπεζικών χρηματοδοτήσεωνinterest and expenses of other short-term bank financing
τόκοι & έξοδα εισπράξεων απαιτήσεων με σύμβαση factoringinterest and collection expenses of receivables through factoring
τόκοι & εξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεωνinterest and expenses of other short-term obligations
τόκοι & συναφή έξοδα λογισμέναinterest and related expenses accounted for
τοκοι & συναφη εξοδαinterest and related expenses
τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδουconnstruction period loan interest expenses capitalized
τόκοι έντοκων γραμματίων ελληνικού δημοσίουincome from greek treasury bills
τόκοι καθυστερούμενων γραμματίων εισπρακτέωνinterest from overdue notes receivable
τόκοι και έξoδα λοιπών μακροπρόθυποχρέωσεωνinterest and expenses of other long-term liabilities
τόκοι και έξοδα δανείων με ρήτρα ξ.ν. μετατρέψιμων σε μετοχέςinterest and expenses of convertible debentures linked to foreign cur
τόκοι και έξοδα δανείων με ρήτρα ξ.ν. μη μετατρέψιμων σε μετοχέςinterest and expenses of non-convertible debentures linked to f curren
τόκοι και έξοδα δανείων σε ευρώ μετατρέψιμων σε μετοχώνinterest and expenses of convertible debentures in euro
τόκοι και έξοδα δανείων σε ευρώ μη μετατρέψιμων σε μετοχώνinterest and expenses of non-convertible debentures in euro
τόκοι και έξοδα δανείων σε ξ.ν. μετατρέψιμων σε μετοχέςinterest and expenses of convertible debentures in foreign currency
τόκοι και έξοδα δανείων σε ξ.ν. μη μετατρέψιμων σε μετοχέςinterest and expenses of non-convertible debentures in foreign cur
τόκοι και έξοδα μακρο υποχρεώσ προς συνεδεμένες επιχειρήσεις σε ευρώinterest and expenses of long-term obligations to subsidiaries in euro
τόκοι και έξοδα μακρο υποχρεώσ προς συνεδεμένες επιχειρήσεις σε ξ.ν.interest & exp of long-term oblig to affiliates in foreign currency
τόκοι και έξοδα μακροπ υποχρεώσεων προς εταίρους και διοικούντεςinterest & exp of long-term obligations to partners and management
τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων γραμματίων πληρωτέων σε ευρώinterest and expenses of long-term notes payable in euro
τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων γραμματίων πληρωτέων σε ξ.ν.interest and expenses of long-term notes payable in foreign currency
τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώεων προς ασφαλιστικά ταμείαinterest & exp of long-term obligations to insurance and pension funds
τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώεων προς το δημόσιο από φόρουςinterest and expenses of long-term tax obligations to state
τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς ταμιευτήριαinterest and expenses of long-term obligations to saving banks
τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείωνbond interest and expenses
τόκοι και έξοδα τραπεζικών μακρο υποχρεώσεων σε ευρώ με ρήτρα ξ.ν.interest and expenses of long-term bank obligations linked to for cur
τόκοι και έξοδα τραπεζικών μακροπόθεσμων υποχρεώσεων σε ευρώinterest and expenses of long-term obligations to banks in euro
τόκοι και έξοδα τραπεζικών μακροπόθεσμων υποχρεώσεων σε ξ.ν.interest and expenses of long-term bank obligations in foreign currenc
τόκοι καταθέσεων εξωτερικούinterest from deposits abroad
τόκοι καταθέσεων ταμιευτηρίων εσωτερικούinterest from deposits with domestic saving banks
τόκοι καταθέσεων τραπεζών εσωτερικούinterest from deposits with domestic banks
τόκοι λοιπών τρεχούμενων λογαριασμώνinterest on other currenct accounts
τόκοι τρεχούμενων λογ/σμών πελατώνinterest on customer current accounts
τόκοι χορηγμένων δανείωνinterest from loans
τοκομερίδια πληρωτέαinterest coupons payable
τράπεζα β'bank b
τράπεζες -λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ξνlong term bank loans in foreign currency
τράπεζες -λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ευρώ με ρήτρα ξνforeign currency linked long term bank loans in euro
τράπεζες -λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ευρώlong term bank loans in euro
τραπεζεσ-λογ/σμοι βραχυπροθεσμων υποχρεωσεωνbanks-short term obligations
τραπεζικά ομόλογαbank bonds
ύδρευση (πλην υδρεύσεως παραγωγής)water (except water used in production)
ύδρευση παραγωγικής διαδικασίαςwater used in production
υλικά άμεσης αναλώσεωςsupplies of immediate consumption
υλικά καθαρισμούcleaning supplies
υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων material for multiple printing
υλικά φαρμακείου first-aid supplies
υπεραξία επιχείρησηςgoodwill
υποκείμενες σε αποσβέση διαμορφώσεις γηπέδων εκτός εκμεταλλεύσεωςdepreciable land improvements idle
υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων εκτοσ εκμεταλdepreciable land leasehold improvements on non owned property idle
υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων εκτός εκμεταλdepreciable land leasehold improvements on non owned property idle
υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτωνdepreciable improvements on nonowned land
υποκείμενες σε αποσβέση διαμορφώσεις γηπέδωνdepreciable land improvements
υπόλοιπο ζημίων προηγούμενων χρήσεωνprior period losses balance brought forward
υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέοloss balance carried forward
υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεωςprofit balance brought forward (from account 42)
υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέοprofit balance carried forward
υποπροϊοντα και υπολείματα σε τρίτουςbyproducts and scrap in third parties
υποπροϊοντα και υπολείματαbyproducts and scrap
υποπροϊοντα και υπολειμματαbyproducts and scrap
υποχρεωσεισ από φορουσ-τεληtaxes and duties payable
φορητά μηχανήματα χειρός εκτός εκμεταλλέυσεωςportable hand -tools idle
φορητά μηχανήματα χειρόςportable hand machines
φοροι - τεληtaxes-duties
φόροι και τέλη ανεγειρόμενων ακινήτωνtaxes and duties on buildings under construction
φόροι και τέλη προηγούμενων χρήσεων (πλήν φόρου εισοδήματος)prior period taxes and duties (except income taxes)
φόροι- τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσωνvehicle roadage duties and taxes
φόροι-τέλη αμοιβών προσωπικούpayroll taxes and duties
φόροι-τέλη αμοιβών τρίτωνtaxes-duties withheld on compensation paid to third parties
φόροι-τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσωνroandage duties & taxes of transport equipment
φόροι-τέλη λογισμέναtaxes-duties accounted for
φόροι-τέλη προβλεπόμενοι από διεθνείς οργανισμούςtaxes-duties levied by international organizations
φόροι-τέλη τιμολογίων αγοράςagricultural produce sales tax
φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσειςtax fines and surcharges
φόρος ακίνητης περιουσίαςreal estate taxes
φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγ.tax on professional fees
φόρος εισοδήμ και εισφορά ογαincome tax and oga contributions
φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος ιncome tax not subject to offsetting
φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος εξωτερικούforeign income tax not subject to offsetting
φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος εσωτερικούdomestic income tax not subject to offsetting
φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδώνincome tax on taxable profits
φόρος μισθωτών υπηρεσιώνpayroll income tax withholdings
φόρος προστιθέμενης αξίας (φ.π.α.)value added tax (vat)
φπα εμπορευμάτων 9%input vat 9% on merchandise purchases
φπα αγορ α' & βοηθ.υλών με 19%input vat 19 % on raw direct and indirect material -packing material
φπα αγορών εμπορευμάτων με 19%input vat 19% on merchandise purchases
φπα δαπανών-εξόδων 19%input vat 19% on expenses-expenditures
φπα δαπανών-εξόδων 4,5%input vat 4,5 % on expenses-expenditures
φπα δαπανών-εξόδων 9%input vat 9% on expenses-expenditures
φπα ενδοκοινοτικών αποκτήσεωνinput vat 19% on intracommunity acquisitions
φπα ενδοκοινοτικών αποκτήσεωνoutput vat 19% on intracommunity acquisitions
φπα λοιπών εσόδων με 19%output vat 19% on other income
φπα παγίων στοιχείων 19%input vat 19% on fixed assets purchases
φπα πωλήσεων /εμπορευματων 6%output vat 6% on sales of merchandise
φπα πωλήσεων εμπ/των με 19%output vat 19% on sales merchandise
φπα πωλήσεων εμπορευμάτων 9%output vat 9% on sales of merchandise
φπα πωλήσεων λοιπών αποθεμπ/των με 19%output vat 19% on salesof other stocks
φπα πωλήσεων με 13 %output vat 13% on sales merchandise
φυτείες εκτός εκμεταλλεύσεωςplantations idle
φυτείεςplantations
φωταέριο ή φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίαςgas used in production
φωταέριο ή φυσικό αέριο(πλην παραγωγής)gas (except gas used in production)
φωτισμός πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγήςlighting (except the electric power)
χαρτόσημα λοιπών πράξεωνother transactions stamps
χαρτόσημα συναλλαγματικών και αποδείξεωνstamps on bills of exchange and receipts
χαρτόσημο αμοιβών τρίτωνprofessional fees stamps
χαρτόσημο εσόδων από τόκουςinterest income stamps
χαρτόσημο κερδώνstamp duty on profit
χαρτόσημο μισθοδοσίαςpayroll stamps
χαρτόσημο μισθωμάτωνstamp duty on rent
χρεόγρ σε τρίτους για εγγύησηsecurities pledged
χρεογραφαsecurities
χρεωστεσ διαφοροιmiscellaneous debtors
χρεώστες επισφαλέιςdoubtfull accounts
χρεωστικές διαφορές μεταβατικού λογαριασμού 36.01debit differences of transit account 36.01(accrued in-come receivable)
χρεωστικές διαφορές μεταβατικού λογαριασμού 36.03debit differences of transit account 36.03(accrued purchase discounts)
χρεωστικές διαφορές μεταβατικού λογαριασμού 56.01debit differences of transit account 56.01(accrued expenses liability)
χρεωστικές διαφορές μεταβατικού λογαριασμού 56.03debit differences of transit account 56.03 (accrued sales discounts)
χρεωστικοί τόκοι / συναφή εξοδinterest charges and related expenses
χρεωστιοί τόκοι / συναφή έξοδαinterest charges and related expenses
χρηματικα διαθεσιμαcash on hand and at banks
χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικούpersonel relief account
χρηματοοικονομικά αποτελέσματαinvestment income account
« Last Edit: 02 Jun, 2023, 14:29:58 by spiros »


 

Search Tools