ῥᾷον ὀμνύναι κἀπιορκεῖν ἢ ὁτιοῦν → they thought less of swearing and perjuring themselves than of anything else in the world

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 855313
    • Gender:Male
  • point d’amour
ῥᾷον ὀμνύναι κἀπιορκεῖν ἢ ὁτιοῦν → they thought less of swearing and perjuring themselves than of anything else in the world

ἀκούω γάρ, ὦ ἄνδρες δικασταί, Βάκχιόν τέ τινα, ὃς παρ᾿ ὑμῖν ἀπέθανε, καὶ Ἀριστοκράτην τὸν τοὺς ὀçθαλμοὺς διεçθαρμένον καὶ τοιούτους ἑτέρους καὶ Κόνωνα τουτονί, ἑταίρους εἶναι μειράκι᾿ ὄντας καὶ Τριβαλλοὺς ἐπωνυμίαν ἔχειν· τούτους τά θ᾿ Ἑκαταῖα κατεσθίειν, καὶ τοὺς ὄρχεις τοὺς ἐκ τῶν χοίρων, οἷς καθαίρουσ᾿ ὅταν εἰσιέναι μέλλωσι, συλλέγοντας ἑκάστοτε συνδειπνεῖν ἀλλήλοις, καὶ ῥᾷον ὀμνύναι κἀπιορκεῖν ἢ ὁτιοῦν.


For I hear, then, men of the jury, that a certain Bacchius, who was condemned to death in your court, and Aristocrates, the man with the bad eyes, and certain others of the same stamp, and with them this man Conon, were intimates when they were youths, and bore the nickname Triballi; and that these men used to devour the food set out for Hecate and to gather up on each occasion for their dinner with one another the testicles of the pigs which are offered for purification when the assembly convenes, and that they thought less of swearing and perjuring themselves than of anything else in the world.

https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/39478/9780199562602.pdf?sequence=1
ῥᾴδιος - Ancient Greek (LSJ)


 

Search Tools