λόγος γέ τοί τις ἔστι τῶν γεραιτέρων, ὅσ' ἂν ἀνόητ' ἢ µῶρα βουλευσώµεθα, ἅπαντ' ἐπὶ τὸ βέλτιον ἡµῖν ξυµφέρειν –> there is in fact a saying among the elders, that whatever thoughtless, stupid decisions we make, they all turn out for the best for us

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 852453
    • Gender:Male
  • point d’amour

 

Search Tools