ὅθεν λοιπὸν ἐπιτευκτικῶς καὶ ἐν τούτῳ ὁ µακάριος πράξας, ἔµεινεν ἀγαλλόµενος τῷ πνεύµατι· καὶ δοξάζων τὸν θεὸν ἐπὶ τῇ µεγαλειότητι αὐτοῦ, ἐν τῷ τόπῳ ἐκείνῳ ἀπελάσας καὶ τὰ ἀκάθαρτα πνεύµατα τὰ ἐκεῖσε ἐπὶ λύµῃ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρἰας –> Thus, then, the blessed one achieved his aim here, too, and continuing to rejoice in the Spirit, and glorifying God for his greatness, he expelled from this place the impure spirits that lurked there so as to obstruct the salvation of human beings

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 855313
    • Gender:Male
  • point d’amour
ὅθεν λοιπὸν ἐπιτευκτικῶς καὶ ἐν τούτῳ ὁ µακάριος πράξας, ἔµεινεν ἀγαλλόµενος
τῷ πνεύµατι· καὶ δοξάζων τὸν θεὸν ἐπὶ τῇ µεγαλειότητι αὐτοῦ, ἐν τῷ τόπῳ ἐκείνῳ
ἀπελάσας καὶ τὰ ἀκάθαρτα πνεύµατα τὰ ἐκεῖσε ἐπὶ λύµῃ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρἰας
ἐµφωλεύοντα διὰ τῆς αὐτοῦ προσευχῆς· καὶ ὥσπερ λοιπὸν ἄριστός τις γεωργὸς τὴν
ἄρουραν αὐτοῦ ἐπιµελῶς περισκάψας

Thus, then, the blessed one achieved his aim here, too, and continuing to rejoice in
the Spirit, and glorifying God for his greatness, he expelled from this place the impure
spirits that lurked there so as to obstruct the salvation of human beings
https://orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/132938/1/jlarc_14_0_2020_jlarc.116.pdf

The Encomium of the Constantinopolitan Monk Dios (BHG 2105)
Edition and English Translation


 

Search Tools