Λάβετε επιδότηση για τη δημιουργία ασύρματου δικτύου (wireless hotspot)!

spiros · 1 · 4235

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 820922
    • Gender:Male
  • point d’amour
http://www.w-hotspots.gr
   
Πού Απευθύνεται

Η Δράση Wireless Hotspots απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων που επιθυμούν να παρέχουν σε χρήστες που κινούνται στους χώρους κάλυψής τους ευρυζωνικές υπηρεσίες ασύρματης τοπικής πρόσβασης στο Internet. Ιδιαίτερη συνάφεια με τη Δράση, αλλά και δυνατότητα αποκόμισης σημαντικών επιχειρηματικών οφελών εμφανίζουν οι επιχειρήσεις με υψηλή επισκεψιμότητα, καθώς και αυτές που διαθέτουν χώρους υποδοχής, αναμονής ή φιλοξενίας.

Επιλέξιμες να συμμετάσχουν στη Δράση είναι όλες οι επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, οι οποίες δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω τέσσερις (4) προϋποθέσεις:

   1. Έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 2 διαχειριστικές χρήσεις
   2. Λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας
   3. Δεν έχουν λάβει άνω των 100.000€ επιχορήγηση από προγράμματα που υλοποιούνται με βάση το καθεστώς επιιχορήγησης «de minimis» την τελευταία τριετία
   4. Η οικονομική τους δραστηριότητα δεν εμπίπτει στους τομείς μεταφορών και παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας αγροτικών προϊόντων (εξαιρέσεις του καθεστώτος de minimis)
   5. Η Επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας


 

Search Tools